Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Aspocomp: oikaisu arvostusmalliin

Analyytikon kommentti 04.11.2019 8:01 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.75 EUR
Kurssi: 5.70 EURKurssi hetkellä: 4.11.2019 - 7:46

Tarkistamme Aspocompin tavoitehinnan 5,75 euroon (aik. 5,50 euroa), mutta toistamme vähennä-suosituksemme. Tarkastelimme arvostusta uudelleen, kun havaitsimme EPS-ennusteissamme vero-oikaisuihin liittyviä ristiriitoja. Korjauksilla oli vaikutuksia arvostuskertoimiin sekä pieni vaikutus arvonmääritykseemme, minkä takia olemme tarkistaneet tavoitehintaamme hieman ylöspäin. Pidämme kiinni aiemmasta arvostuksen viitekehyksestä, jonka mukaan arvostus on pitkälti neutraali. Osakkeen suunnan määrittää mielestämme erityisesti ensi vuoden tuloskasvu. 

Tekemämme vero-oikaisut vääristivät arvostuskertoimia

Oikaisimme Aspocompin luvuista ennen Q3-tulosta yhtiön positiiviset verokirjaukset, joilla ei ole kassavirtavaikutusta. Verokirjaukset eivät olleet aiemmin mukana ennusteissamme, mutta olemme kertoneet niiden jatkuvan viime vuosien tapaan. Kun lisäsimme verokirjaukset ennusteisiin, teimme niitä vastaavat oikaisut, jotta oikaistu P/E-luku perustuisi yhtiön operatiiviseen tuloskehitykseen ja olisi vertailukelpoinen. Kirjaamamme poikkeuksellinen positiivinen verokirjaus ei kuitenkaan välittynyt oikein kaikkiin tuloslukuihin, minkä takia edellisessä raportissamme oli esitetty ristiriitaisia P/E-lukuja taulukoissa. Luvut olivat oikein tulos- ja ennustemuutostaulukoissa. Virheellä oli pieni vaikutus näkemykseemme, koska arvonmäärityksessä yhtenä osana käytetyt P/E-luvut laskettiin väärin oikaistuilla tuloksella. Kyseinen inhimillinen virhe tapahtui, koska hyvin poikkeuksellisen vero-oikaisun mahdollisuutta ei oltu huomioitu kaikkialla käyttämässämme mallissa. Nyt kaikki luvut on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu.

Arvostus on pitkälti neutraali

Emme ole tehneet muutoksia ennusteisiimme, mutta osakekurssi on noussut noin 5 %, mikä käytännössä jo kumosi oikaisun vaikutuksen. Oikaistu 5 %:n poikkeama on erittäin pieni todennäköiseen ennustevirheeseen Aspocompilla, jonka tuloskehitykseen näkyvyys on erittäin heikko. Pidimme kuitenkin arvostuksen viitekehyksen ennallaan, minkä takia nostimme tavoitehintamme 5,75 euroon (noin +5 %). Aspocompin osakkeen 2020e oikaistu P/E on tällä hetkellä 10-11x ja EV/EBITDA 6-7x. Nämä ovat yhtiölle kohtuullisia ja suunnilleen linjassa yhtiön historiallisen arvostuksen kanssa, mutta ilman tuloskasvua emme näe osakkeessa nousuvaraa. Aspocomp on tällä hetkellä noin 10 % korkeammalle arvostettu kuin Incap ja Scanfil vuoden 2020e P/E- ja EV/EBITDA-kertoimilla (Inderesin ennusteilla). Samoilla kertoimilla Aspocomp on arvostettu noin 5 %:n preemiolla koko verrokkiryhmään nähden (ennusteet Reuters). Käytämme omassa Aspocompin arvonmäärityksessä oikaistun P/E-luvun lisäksi muun muassa EV/EBITDA- ja EV/EBIT-lukuja, verrokkiryhmiä ja kassavirtalaskelmaa.

Osakkeen tulevaisuuden suunnan määrittää tuloskehitys

Osakkeen arvostustason ollessa pitkälti neutraali osakkeen suunnan määrittää näkemyksemme mukaan yhtiön tuloskehitys. Erittäin vahvan alkuvuoden jälkeen Aspocompin tuloskasvu painui selvästi negatiiviseksi Q3:lla. Odotamme edelleen yhtiöltä positiivista tulosvaroitusta loppuvuonna, mutta korostamme että tämä on jo sisällä ennusteissamme ja osakekurssissa (osake vuoden alusta +54 %, EPS-ennuste 2019e +34 %). Tulevaisuudessa osakkeen suunnan määrittää mielestämme erityisesti tuloskehitys ensi vuonna, mihin näkymä on edelleen sumea. Yhtiön omat kasvuajurit (5G, autoteollisuuden projektit sekä puolijohdetestaus) ovat vahvat yleisen markkinan heikkoudesta huolimatta, ja ennustamme liikevaihdon kasvavan yli 10 %. Huipputasolla olevaa kannattavuutta (2019e liikevoittomarginaali 11,9 %) painaa kuitenkin ensi vuonna mm. suurien investointien kasvattamat poistot (2020e liikevoittomarginaali 11,0 %), joten ennustamme tällä hetkellä tuloskasvun jäävän nollatasolle.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,5 35,8
- kasvu-% 21,8% 11,4% 10,1%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 3,9 3,9
- EBIT-% 9,9% 11,9% 11,0%
EPS (oik.) 0,41 0,55 0,55
Osinko 0,12 0,14 0,16
P/E (oik.) 8,9 10,3 10,4
EV/EBITDA 7,0 7,9 6,4
Osinkotuotto-% 3,2% 2,5% 2,8%
Uusimmat ennusteet