Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.80 EUR
Kurssi: 6.24 EUR
Kurssi hetkellä: 26.4.2022 - 8:38 Analyysi päivitetty: 11.3.2022

Piirilevy-yhtiö Aspocompin aamulla julkaisema Q1-tulos oli lievä pettymys liikevaihdon jäätyä odotuksistamme. Taustalla oli laiteasennuksien takia tehty tuotantoseisokki, mitä ilman Q1-tulos olisi todennäköisesti ylittänyt ennusteemme. Tilauskanta nousi jälleen uuteen ennätykseen ja kysyntä Q1:llä on ollut erittäin vahvaa erityisesti puolijohdeteollisuudessa. Näkymä onkin edelleen erittäin vahva, ja alustavan arviomme mukaan yhtiö vaikuttaisi olevan edelleen ennakoidulla tulosparannuspolulla. Ensireaktiomme Q1-raportista on suhteellisen neutraali: yhtiöllä vaikuttaisi menevän erittäin hyvin, vaikka yleisesti toimintaympäristöt ovat tällä hetkellä erittäin haastavia.

Liikevaihto jäi odotuksista tuotantoseisokin takia

Aspocompin liikevaihto kasvoi Q1:llä noin 45 % erittäin vahvan tilauskannan tukemana. Liikevaihto (9,0 MEUR) jäi kuitenkin odotuksistamme (9,5 MEUR), koska yhtiön uudet laiteasennukset helmikuussa aiheuttivat tuotantoseisokin, joka leikkasi tuotantokapasiteettia parilla viikolla. Kysynnän ollessa erittäin vahvaa liikevaihto on kapasiteettirajoitteinen, joten ilman seisokkia liikevaihto olisi arviomme mukaan ylittänyt ennusteemme. Tiesimme mahdollisista laiteasennuksista osana yhtiön investointiohjelmaa, mutta oletimme niiden vaikutuksien tuotannolle olevan erittäin pieniä. Yhtiön mukaan kaikki asiakassegmentit olivat kasvussa, mutta selkeästi parhaiten kehittyi puolijohdeteollisuus, jonka liikevaihto nelinkertaistui 2,8 MEUR:oon. Tietoliikenneverkot-asiakassegmentti oli Q1:llä heikoin lenkki, kun liikevaihto kasvoi vain 2 % ja oli absoluuttisesti vain 1,3 MEUR. Tämä indikoi yleensä suhteellisen alhaisia pikatoimituksia, joissa on Aspocompin kannalta parhaat katetasot. Yhtiön mukaan puolijohdekomponenttien saatavuusongelmat ja pidentyneet toimitusajat hidastavat edelleen asiakkaiden tuotekehityssyklejä.

Hyvä kannattavuus toteutuneelle liikevaihtotasolle

Q1-liiketulos oli 0,8 MEUR, mikä jäi ennusteemme (0,9 MEUR) alapuolelle ennakoitua alhaisemman liikevaihtotason takia. Aspocompin tulosvipu on erittäin korkea, minkä takia toteutunut liikevaihtotaso heijastuu voimakkaasti myös kannattavuuteen. Alhaisemman liikevaihtotason lisäksi helmikuun tuotantoseisokista aiheutuneet ylimääräiset kulut heikensivät yhtiön mukaan tulosta. Nämä tekijät huomioiden pidämme yhtiön 8,9 %:n liikevoittomarginaalia hyvänä kausiluontoisesti heikolla Q1:llä. Kyseessä oli myös voimakas hyppy ylöspäin surkealta vertailukaudelta (Q1’21: -0,5 MEUR). Yhtiön mukaan liiketuloksen paraneminen johtui pääosin liikevaihdon kasvusta sekä parantuneesta tuotemixistä. Puolijohdeteollisuuteen menevät piirilevyt ovat käsityksemme mukaan teknologisesti haastavia, mikä tukee tuotemixiä. Toisaalta pikatoimituksien taso ei todennäköisesti ole ollut erityisen korkea tietoliikenneverkkojen suhteellisen heikkouden takia. Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa, kun ennusteemme oli 0,13 euroa. Q1:n liiketoiminnan rahavirta oli hyvällä 0,7 MEUR:n tasolla (Q1’21: -0,1 MEUR).

Tilauskanta jälleen uuteen ennätykseen

Aspocomp säilytti koko vuoden ohjeistuksensa odotetusti ennallaan: vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021 (liikevaihto 33,2 MEUR ja liiketulos 2,2 MEUR). Pidämme ohjeistusta varovaisena useista epävarmuustekijöistä huolimatta ja omat ennusteemme ovat merkittävästi ohjeistusta korkeammalla. Käytännössä olemme odottaneet yhtiöltä H2’21:n kaltaista tuloskehitystä koko vuonna 2022, ja Q1:n tuloskehitys huoltoseisokki huomioiden tukee alustavasti arviotamme. Vahvasta näkymästä kertoo myös jälleen uuteen ennätykseen noussut tilauskanta, joka oli Q1:n lopussa 20,5 MEUR. Uusia tilauksia kirjattiin 13,0 MEUR:lla, joten kysynnässä ei näy heikkenemisen merkkejä. Yhtiön mukaan tilauskanta vahvistui erityisesti puolijohdeasiakassegmentin kovan kysynnän ansiosta. Tilauskannasta 19,4 MEUR on ajoitettu toimitettaviksi tänä vuonna ja loput 1,1 MEUR ensi vuonna. Näiden lisäksi yhtiö säilyttää kapasiteettia pikatoimituksiin, joten tilauskanta tukee mielestämme vahvaa liikevaihdon kasvua ja antaa Aspocompille poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden (yleensä erittäin heikko). Yhtiön mukaan sota Ukrainassa ja Venäjää vastaan asetetut pakotteet eivät ole suoraan vaikuttaneet Aspocompin liiketoimintaan, ja geopoliittisen tilanteen muuttuessa Aspocompin strategia valmistaa piirilevyjä Euroopassa on toimiva. Tämän arvo voi arviomme mukaan vielä kasvaa, jos ongelmat Kiinassa ja globaalissa logistiikassa jatkuvat pidempään. Kaikkia mahdollisia vaikutuksia on kuitenkin vaikeaa arvioida, ja pyrimme selkeyttämään kokonaistilannetta tämän päivän aikana. 

 

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 33,2 40,2 42,6
- kasvu-% 29,3% 21,1% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 2,2 4,3 4,5
- EBIT-% 6,8% 10,7% 10,6%
EPS (oik.) 0,31 0,61 0,63
Osinko 0,15 0,24 0,29
P/E (oik.) 19,5 10,3 9,8
EV/EBITDA 10,5 6,1 5,2
Osinkotuotto-% 2,5% 3,9% 4,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Lisäksi yhtiö välittää yhteistyökumppaneiden palveluita asiakkailleen, mitä kautta se voi palvella asiakkaita tuotteen elinkaaren ajan.