Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.70 EUR
Kurssi: 4.49 EURKurssi hetkellä: 25.4.2019 - 5:34

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q1-raporttinsa ensi viikon tiistaina noin kello 9:00. Odotamme yhtiöltä vahvaa Q1-tulosta ja selkeää parannusta suhteellisen vaisusta Q1’18-vertailukaudesta. Arviomme mukaan kysyntätilanne on pysynyt alkuvuoden vahvana, eikä myöskään loppuvuodelle ole tällä hetkellä näkyvissä merkittävää heikkoutta. Seuraamme mielenkiinnolla kommentteja kysynnän kehityksestä erityisesti tietoliikennesektorilla (Nokia ja 5G-investoinnit), mihin suurin lyhyen aikavälin epävarmuus liittyy. Muuten odotamme yhtiön viime aikojen laaja-alaisen positiivisen kehityksen jatkuvan.

Odotamme liikevaihdon olleen Q1:llä noin 7,3 MEUR, mikä tarkoittaisi noin 19 %:n kasvua vaisusta vertailukaudesta. Viime vuonna Aspocompin liikevaihto kasvoi noin 22 %, mutta Q1’18:llä kasvu oli vielä vaimeaa eli noin 4 %. Tänä vuonna odotammekin vahvimman kasvun osuvan alkuvuoteen. Pidempiaikaisten toimituksien tilauskanta oli Q4:llä 2,8 MEUR (Q4’17: 2,5 MEUR), mikä antaa alkuvuoden kasvulle myös tukea. Suurin kysymysmerkki on yhtiölle tärkeiden 5G-investointien ajoittuminen, missä voi olla merkittäviä eroja kvartaaleittain. Ilmeisesti tietoliikennesektorin kysyntä on säilynyt vahvana, mutta kysynnän mahdollista heiluntaa on vaikea arvioida yhtiön ulkopuolelta. Yhtiön positiivinen kehitys on kuitenkin ollut viime vuosina laaja-alaista, minkä odotamme jatkuvan.

Koska Aspocompin tuotekatteet ovat korkeita ja kulurakenne pääosin kiinteä, on yhtiöllä voimakas tulosvipu. Näin ollen liikevaihtotaso vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. Odotamme Q1-liiketuloksen olevan noin 0,6 MEUR eli käytännössä kaksinkertaistuvan vertailukauden vaisulta tasolta (Q1’18: 0,3 MEUR). Tämä tarkoittaisi yhtiölle hyvää noin 7,7 %:n liikevoittomarginaalia myös alkuvuonna, joka on yleensä kausiluontoisesti hieman hiljaisempi jakso. Kannattavuuteen vaikuttaa myös myyntimix: suuri määrä korkeakatteisia pikatoimituksia nostaa liikevaihtoa ja kannattavuutta voimakkaasti, kun taas ns. volyymitilauksissa tuotekatteet ovat suhteellisen alhaisia. Näkyvyys kysyntään ja myyntimixiin on heikko, minkä takia yllätykset ovat hyvin mahdollisia.

Aspocomp on ohjeistanut liikevaihdon kasvavan noin 10 % (2018: 29,1 MEUR) ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2018 (2,9 MEUR) vuonna 2019. Yhtiön näkyvyys on kroonisesti heikko liiketoiminnan keskittyessä pikatoimituksiin, joissa tilauskantaa ei käytännössä ole. Näin ollen ohjeistus tulee tarkentumaan vuoden edetessä, mutta Q1:llä emme vielä odota suuria muutoksia. Aspocompin tuloskasvu on ollut viime vuosina todella voimakasta, mutta uskomme tuloskasvun jatkuvan kuitenkin vielä vuonna 2019. Ajurit ovat edelleen vahvat, sillä kysyntää tukevat 5G-tuotekehitysinvestointien jatkuminen, autoteollisuuden elektroniikkamurros, puolijohdekomponenttien testausvaatimusten kehittyminen sekä teko- ja koneälysovellusten yleistyminen teollisuudessa. Aspocomp on tehnyt merkittäviä investointeja mm. puolijohdetestaukseen, missä on helppo nähdä kasvua tänä vuonna. Muutenkin 10 MEUR:n investointiohjelma lisää kapasiteetin lisäksi kyvykkyyksiä, minkä takia sen merkitys on Aspocompille suuri.

Osakkeen arvostustaso on tällä hetkellä mielestämme erittäin maltillinen (2019e P/E on 10x ja EV/EBITDA alle 8x). Osakkeen riski/tuotto -suhde on mielestämme positiivinen huomioiden sekä mahdolliset positiiviset että negatiiviset yllätykset Q1-raportissa.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Strategi, seniorianalyytikko

Lisätiedot

Aspocomp on piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Aspocompin valmistamia piirilevyjä käytetään mm. tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa. Ylivoimaisesti suurin asiakassektori on historiallisesti ollut tietoliikennesektori. Aspocomp on marginaalinen niche-toimija massiivisella toimialalla. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin ja lyhyisiin tuotantosarjoihin, joissa sen Oulussa sijaitseva tuotantolaitos on erittäin kilpailukykyinen.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 29,1 32,0 35,1
- kasvu-% 21,8% 10,0% 9,5%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 3,3 3,4
- EBIT-% 9,9% 10,3% 9,8%
EPS (oik.) 0,49 0,45 0,47
Osinko 0,12 0,13 0,14
P/E (oik.) 7,6 9,9 9,5
EV/EBITDA 7,0 7,6 6,3
Osinkotuotto-% 3,2% 2,9% 3,1%
Uusimmat ennusteet