Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Aspocomp Q2: Loppuvuonna kasvetaan vauhdilla

Analyytikon kommentti 13.08.2021 7:57 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 5.20 EUR
Kurssi: 4.65 EUR
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 7:42 Analyysi päivitetty: 28.4.2021

Aspocompin Q2-tulos jäi selvästi ennusteista, kun odottamamme selkeä käänne näkyi Q2:lla vain tilauskannassa. Toisaalta ennätyksellinen tilauskanta lähes takaa voimakkaan liikevaihdon kasvun loppuvuodelle, ja näkymä on tällä hetkellä erittäin hyvä. Näin ollen omat lähivuosien ennusteemme nousivat tulospettymyksestä huolimatta. Tätä heijastellen olemme nostaneet tavoitehintamme 5,2 euroon (aik. 4,8 euroa) ja toistamme lisää-suosituksen arvostuksen ollessa edelleen normalisoituun tulokseen nähden hyvin maltillinen (2022e P/E 10x).

Q2-tulos jäi odotuksista, kun kasvu jäi toteutumatta

Aspocompin Q2-liikevaihto oli 7,2 MEUR eli kasvoi prosentin vaisusta vertailukaudesta, kun odotimme jo selkeää käännettä ja reipasta 12 %:n kasvua. Jarruina toimivat ilmeisesti raaka-aineiden kuten piirilevylaminaattien pidentyneet toimitusajat sekä tietoliikenneasiakassegmentin edelleen vaisu kysyntä. Käsityksemme mukaan oma 8,0 MEUR:n liikevaihtoennuste olisi ollut realistinen ilman viivästyksiä raaka-aineissa. Yhtiö arvioi tilanteen parantuvan selvästi H2:n aikana, kun ennätyksellisen vahvaa tilauskantaa toimitetaan. Koska Aspocompin tuotekatteet ovat yleensä korkeita (erityisesti pikatoimitukset) ja kulurakenne merkittävin osin kiinteä, on yhtiöllä yleensä voimakas tulosvipu. Näin ollen selvästi odotuksiemme alhaisempi liikevaihtotaso heijastuu voimakkaasti myös tulokseen. Q2-liiketulos olikin 0,5 MEUR jääden selvästi omasta 0,8 MEUR:n ennusteestamme. Tulos olikin kokonaisuutena selkeä pettymys, mutta markkinakäänne on kuitenkin nähtävissä tilauskannassa.

Odottamamme käänne näkyi tilauskannassa

Tilauskanta oli Q2:n lopussa yhtiölle ennätyksellisellä 10,8 MEUR:n tasolla ja yhtiö ennusti näkymissään kysynnän parantuvan kaikissa asiakassegmenteissä, joten näkymät ovat tällä hetkellä erittäin hyvät. Tilauskanta on toki tällä hetkellä normaalia pidempi ja jatkunee arviomme mukaan ensi vuoden alkuun, mutta silti nykytilanne lupaa mielestämme erittäin hyvää loppuvuodelle. Omat haasteensa tilanteeseen aiheuttaa komponenttipula, joka saattaa haitata muuten myönteistä kehitystä. Vaikka viiveet ovat hyvin todennäköisiä, emme ole erityisen huolissaan siitä, etteikö Aspocomp saisi suurien asiakkaidensa avustuksella riittävää määrää materiaaleja. Tämän takia uskallamme ennustaa, että loppuvuonna tehdään vahvan liikevaihdon kasvun lisäksi myös tulosta hyvällä kannattavuudella. Kuluvan vuoden tulosennusteemme nousivat lopulta noin 12 % selvästä tulospettymyksestä huolimatta erittäin vahvan tilauskannan ansiosta. Myös lähivuosien ennusteemme nousivat muutamia prosentteja.

Arvostus alkaa houkuttelemaan, kun tulos oikenee

Aspocompin arvostuskuva on ristiriitainen, koska vuoden 2021 tuloksella nykyistä kurssitasoa ei voi perustella (P/E noin 18x). Olemme kuitenkin nyt aiempaa luottavaisempia siitä, että negatiivinen tulostrendi kääntyy loppuvuonna ja ensi vuoden ennusteella arvostus on maltillinen (oik. P/E 2022e noin 10x). Näkyvyys ensi vuoteen on toki tässä vaiheessa hyvin rajallinen, mutta loppuvuonna tuloslukujen parantuessa markkinat uskaltavat todennäköisesti nojata hieman myös hyviin pidemmän aikavälin näkymiin. Osakkeen riskiprofiili on kroonisesti korkea yleisesti heikon näkyvyyden takia, mutta nyt näkyvyys on vahvan tilauskannan ansiosta ainakin normaalia parempi. Näin ollen osakkeen riski/tuotto-suhde on tällä hetkellä mielestämme varsin houkutteleva, vaikka lähivuosien tuloskasvun kulmakerroin on edelleen epäselvä. Yhtiöllä on lupaavia kasvuaihioita eikä uusia investointeja ole vielä saatu hyödynnettyä, joten parantamisen varaa on paljon.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 30,8 35,0
- kasvu-% -17,8% 20,2% 13,6%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,5
- EBIT-% -0,5% 6,4% 10,0%
EPS (oik.) -0,06 0,27 0,49
Osinko 0,07 0,11 0,20
P/E (oik.) -63,0 17,1 9,5
EV/EBITDA 19,6 8,7 5,2
Osinkotuotto-% 1,8% 2,3% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.