Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.80 EUR
Kurssi: 4.75 EUR
Kurssi hetkellä: 11.8.2021 - 6:27 Analyysi päivitetty: 28.4.2021

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q2-raporttinsa torstaina noin kello 9.00. Arviomme mukaan yhtiön kysyntätilanne on piristynyt vaisun alkuvuoden jälkeen, ja odotamme merkittävää tulosparannusta suhteellisen heikolta vertailukaudelta. Koronapandemian aiheuttama piirilevyjen massamarkkinan ylikapasiteettitilanne on oletuksemme mukaan lähtenyt purkautumaan. Oletamme, että kysyntää tällä hetkellä riittää, ja nyt haasteena on todennäköisesti enemmänkin materiaalien saatavuus. Näkyvyys Aspocompin tuloskehitykseen ja erityisesti pikatoimituksiin on kuitenkin kroonisesti heikko, minkä takia yhtiön markkinakommentit sekä näkymät ovat jälleen valokeilassa.

Odotamme liikevaihdon olleen Q2:llä noin 8,0 MEUR, mikä tarkoittaisi 12 %:n nousua suhteellisen vaisulta vertailukaudelta. Yhtiön tilauskanta oli Q1:n lopussa 5,3 MEUR, mikä jäi vielä 5 % vuoden takaista alemmaksi. Vuosi sitten maaliskuussa korona oli juuri iskenyt Eurooppaan ja Kiina oli ”kiinni”, mikä aiheutti Aspocompille lyhyen kysyntäpiikin. Nyt markkinakehitys on oletettavasti ollut erisuuntaista ja oletamme Aspocompin kysynnän piristyneen vuoden edetessä. Merkittävin tekijä tässä on teknologiasektorin yleisen kysynnän voimakas kasvu, mikä on oletettavasti johtanut aasialaisten massavalmistajien kapasiteettitilanteen normalisoitumiseen. Merkittävässä roolissa on erityisesti tietoliikennesektorin kysynnän elpyminen alkuvuoden heikolta tasolta. Nyt kun elektroniikan valmistusketjua vaivaa komponenttipula, odotamme kysynnän olleen vahvaa. Käsityksemme mukaan Aspocompille komponenttipula ei ole aiheuttanut suuria ongelmia, joten massavalmistajien toimitusaikojen piteneminen olisi Aspocompille positiivista. Materiaalien saatavuus on toki myös Aspocompille riski.

Odotamme liiketuloksen olleen noin 0,8 MEUR, mikä tarkoittaisi suurta parannusta heikosta vertailukaudesta (Q2’20: 0,25 MEUR). Koska Aspocompin tuotekatteet ovat yleensä korkeita (erityisesti pikatoimitukset) ja kulurakenne merkittävin osin kiinteä, on yhtiöllä yleensä voimakas tulosvipu. Näin ollen odottamamme korkeahko liikevaihtotaso vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen. Toisaalta suurin tulosriski on alhaiseksi jäävä liikevaihto- ja pikatoimitukset. Myyntimix onkin kriittinen tekijä: suuri määrä korkeakatteisia pikatoimituksia nostaa kannattavuutta voimakkaasti, kun taas ns. volyymitilauksissa tuotekatteet ovat suhteellisen alhaisia. Kulurakenteen kehitys heijastelee todennäköisesti kasvunäkymää, eli jos kysyntää riittää, niin tämä heijastunee myös kuluihin. Teimme tulosennusteisiimme marginaalisia muutoksia ennen Q2-tulosta.

Aspocomp on ohjeistanut vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 MEUR ja liiketulos oli -0,1 MEUR, joten rima on matalalla. Pidämme ohjeistusta varovaisena, mutta ymmärrämme yhtiön haluavan todisteita tuloskunnon parantumisesta ennen mahdollisia muutoksia viime vuoden negatiivisien tulosvaroituksien jälkeen. Odotamme ohjeistuksen tarkentuvan vuoden edetessä olettaen, että kysyntätilanne on piristynyt odotuksiemme mukaisesti. Joka tapauksessa loppuvuoden tulosnäkymän pitäisi olla hyvä ja käänteen pitäisi käynnistyä Q2:lla. Raportista haemmekin vahvistusta käänteelle ja yleisesti suuntaviivoja tulevaan, jota on hankala arvioida poikkeuksellisessa markkinatilanteessa. Yksi mielenkiinnon kohde on myös kommentit komponenttipulan mahdollisista vaikutuksista.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,4 33,9
- kasvu-% -17,8% 14,5% 15,4%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 1,7 3,4
- EBIT-% -0,5% 5,9% 10,0%
EPS (oik.) -0,06 0,24 0,47
Osinko 0,07 0,09 0,19
P/E (oik.) -63,0 20,0 10,1
EV/EBITDA 19,6 9,0 5,4
Osinkotuotto-% 1,8% 2,0% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.