Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 6.32 EUR
Kurssi hetkellä: 16.3.2023 - 10:27 Analyysi päivitetty: 11.11.2022

Aspocompin Q4-tulos jäi selvästi odotuksistamme niin liikevaihdon kuin tuloksen osalta. Liikevaihto laski suurimmassa osassa asiakassegmenttejä ja käytännössä puolijohdeteollisuuden vahva kasvu esti liikevaihdon suuremman pudotuksen. Täällä sykli on kuitenkin väliaikaisesti hidastumassa, joka luo varjoja lyhyen aikavälin näkymiin. Tulosta rasitti odotuksiamme matalampi liikevaihtotaso sekä valuuttojen, energian ja kasvaneiden henkilöstökulujen aiheuttama kustannusinflaatio. Ohjeistus indikoi odotustemme mukaisesti liikevaihdon kasvua ja vakaata tulostasoa vuonna 2023, mutta edellisvuoden vertailutaso on Q4-tulospettymyksen jälkeen odotuksiamme matalampi. Aspocompin osakekurssi onkin tällä hetkellä voimakkaassa laskussa. 

Liikevaihto kääntyi vastoin odotuksiamme laskuun

Aspocompin liikevaihto laski Q4:llä 6 % yhteensä 10,1 MEUR:oon alittaen selvästi 11,2 MEUR:n ennusteemme. Yhtiö perusteli laskua joidenkin asiakastilauksien siirtymisellä tilikaudelle 2023. Voimakkainta lasku oli Autoteollisuus -segmentissä, jossa liikevaihto laski peräti 50 % vain 1,8 MEUR:oon (Q4’21: 3,6 MEUR), missä taustalla oli vahva vertailukausi asiakkaiden täydentäessä silloin varastojaan. Myös teollisuuselektroniikka -segmentissä lasku oli voimakasta (-45 %), kun taantumauhka on ilmeisesti vaikuttanut asiakkaiden investointihalukkuuteen. Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin liikevaihdon lasku (-22 %) oli meille pettymys, sillä mielestämme kysyntänäkymän pitäisi olla tällä segmentillä erittäin vahva. Yhtiö kommentoi kuitenkin, että aktiivisuus segmentissä on noussut selvästi ja vahvan kysynnän vaikutukset näkyvät viiveellä. 

Liikevaihtoa tuki toisaalta merkittävästi puolijohdeteollisuus-segmentti, jossa liikevaihto yli kaksinkertaistui 4,5 MEUR:oon (Q4’21: 2,1 MEUR). Huolimatta segmentin vahvasta liikevaihdosta toimialan kysynnässä on nähtävissä taantumista, kun alan toimijat normalisoivat varastotasojaan. Tämä onkin ollut yksi huolenaiheemme, sillä asiakassegmentin painoarvo Aspocompin liikevaihdossa on noussut viime vuonna erittäin suureksi (yli 40 % liikevaihdosta). Yhtiön mukaan kyseessä on toimialalla tyypillinen väliaikainen hidastuminen ja arvioi syklin kääntyvän uuteen nousuun H2’23:lla. Tämä olisi sinänsä loogista sektorin syklien ollessa nopeita.

Tietoliikenne-segmentissä nähtiin maltillista liikevaihdon kasvua (10 %) absoluuttisen liikevaihtotason ollessa kuitenkin matala (1,1 MEUR). Tilauskanta jatkoi Q3:n tavoin normalisoitumistaan ja laski selvästi edelliseltä neljännekseltä (Q4’22: 14,3 MEUR vs. Q3’22: 19,6 MEUR). Tilauskannan supistumisen taustalla on kyse enemmänkin tuotantotarvikkeiden saatavuuden normalisoitumisesta kuin kysyntätilanteen hidastumisesta, mutta toki liikevaihtopettymys nostaa hieman huolia myös jälkimmäisestä. 

Tulos jäi selvästi odotuksistamme

Aspocompin Q4-liikevoitto oli 0,7 MEUR (Q4’21: 1,2 MEUR) jääden selvästi 1,4 MEUR:n ennusteestamme. Tämä vastasi reilun 7 %:n liikevoittomarginaalia, kun ennusteemme oli reilussa kolmen ensimmäisen neljänneksen tasolla noin 12 %:ssa. Tulosalitusta selitti arvioitua matalammaksi jäänyt liikevaihtotaso, sillä Aspocompilla on varsin voimakas tulosvipu. Kannattavuutta rasitti myös Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon, ja valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liiketulokseen oli yhteensä 0,3 MEUR. Tätä emme osanneet odottaa. Lisäksi kannattavuutta rasitti noussut sähkön hinta sekä kasvaneet henkilöstökulut. Tarkempi analysointi vaatii aikaa. 

Raportoitu osakekohtainen tulos Q4:lla päätyi pakkaselle (-0,02 euroa), mutta tähän vaikutti laskennallinen verosaamisten muutos. Laskennallisen verosaamisen pienennyksellä ei ole rahavirtavaikutusta, ja kehotamme jättämään sen huomioimatta (samoin kuin aiemmat vastaavat positiiviset erät). Tästä oikaistuna osakekohtainen tulos oli noin 0,10 euroa, mikä jäi myös selvästi ennusteistamme (0,20 euroa). Q4-tulos olikin selkeä pettymys, joita tapahtuu välillä näkyvyyden ollessa heikko.

Koko vuoden osalta Aspocompin liikevoitto oli 4,5 MEUR, joka oli selvä tasokorjaus vuodesta 2021 (2,2 MEUR). Q4-pettymyksestä huolimatta tilikausi 2022 oli nykymuotoisen Aspocompin historian paras. Aspocompin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan 0,21 euroa osinkoa, kun odotuksemme oli 0,30 euroa. 

Ohjeistus pitkälti odotustemme mukainen, mutta lähtötaso matalampi

Ohjeistuksessaan Aspocomp arvioi vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan vuodesta 2022 (39,1 MEUR) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022 (4,5 MEUR). Ohjeistus oli muotoilultaan odotustemme mukainen, mutta vuoden 2022 vertailutaso oli Q4-tulospettymyksen jälkeen aiempia odotuksiamme matalampi. Siten ennusteisiimme kohdistuu laskupainetta.

Näkymien osalta yhtiö kommentoi nykyisen taloustilanteen aiheuttavan epävarmuutta yhtiön ja sen asiakkaiden toimintaympäristöön kuluvana vuonna. Näkymät kuitenkin vaihtelevat merkittävästi asiakassegmenteittäin. Yhtiölle nykyään selvästi suurimmassa asiakassegmentissä puolijohdeteollisuudessa odotetaan väliaikaista syklin hidastumista, mutta syklin odotetaan kääntyvän jälleen kasvuun vuoden toisella puoliskolla. Alustavan arviomme mukaan tämä indikoi kasvuodotusten painottuvan loppuvuotta kohti, mutta tarkempia ennustemuutoksia emme toistaiseksi kommentoi.

Kuluvana vuonna on myös mielenkiintoista seurata Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin kehitystä, sillä kysyntänäkymä täällä on vahva. Tässä segmentissä tilaussyklit ovat kuitenkin tyypillisesti pitkiä, mitä kautta myös liikevaihdon kasvu tapahtuu viiveellä. Selvitämme näkymää tarkemmin päivän kuluessa.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 40,2 43,6 46,7
- kasvu-% 21,2% 8,6% 7,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,1 5,1 5,1
- EBIT-% 12,8% 11,7% 11,0%
EPS (oik.) 0,74 0,73 0,73
Osinko 0,30 0,33 0,37
P/E (oik.) 10,3 10,5 10,4
EV/EBITDA 7,1 6,2 5,8
Osinkotuotto-% 3,9% 4,3% 4,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Lisäksi yhtiö välittää yhteistyökumppaneiden palveluita asiakkailleen, mitä kautta se voi palvella asiakkaita tuotteen elinkaaren ajan.