Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.20 EUR
Kurssi: 5.48 EUR
Kurssi hetkellä: 8.3.2022 - 5:42 Analyysi päivitetty: 7.11.2021

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q4-raporttinsa torstaina noin klo 9.00. Yhtiön vahva Q3-tulos vahvisti odotetun käänteen ja arviomme mukaan myös Q4-tulos on ollut erittäin vahva. Kysyntätilanne on ollut erittäin hyvä, ja arviomme mukaan tuotanto on käynyt käytännössä täydellä kapasiteetilla raaka-aineiden saatavuuden heikkoudesta huolimatta. Odotamme voimakasta liikevaihdon kasvua heikolta vertailukaudelta ennätyksellisen tilauskannan tukemana, mikä tarkoittaisi myös kovaa tulosta. Muuten raportissa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti näkymät kuluvalle vuodelle, tilauskannan kehitys sekä kommentit geopoliittisen tilanteen mahdollisista vaikutuksista.

Ennätyksellisen tilauskannan tukemaa voimakasta kasvua

Odotamme Aspocompin Q4-liikevaihdon olleen 9,3 MEUR (Q4’20: 5,9 MEUR), mikä tarkoittaisi 57 %:n kasvua heikolta vertailukaudelta. Vertailukaudella piirilevyjen massavalmistajilla oli tuotannossaan ylikapasiteettitilanne, joka sotki piirilevymarkkinan dynamiikan. Tilanne kääntyi käytännössä päälaelleen kesällä 2021 ja Aspocompilla oli Q3’21-lopussa ennätyskorkea tilauskanta (15,8 MEUR), mikä tarkoittaa peräti 285 %:n kasvua vertailukaudesta. Rajoittavana tekijänä tilauskannan toimittamiselle tällä hetkellä on kapasiteetti sekä materiaalien saatavuus. Arviomme mukaan materiaaleja on kuitenkin saatu riittävästi vahvaan liikevaihtotasoon. Yhtiö arvioi Q3’21:n yhteydessä, että toimituksista noin 9 MEUR ajoittuu Q4:lle ja loput vuoden 2022 puolelle. Tämän lisäksi kvartaalille ajoittuu pikatoimituksia, joihin näkyvyys on kroonisen huono. Mikäli myös pikatoimitusten kysyntä on ollut vahvaa, ennusteemme ylitys on hyvin mahdollista.

Tulos nousee volyymien mukana

Odotamme liikevoiton olleen Q4:llä noin 1,0 MEUR, mikä tarkoittaisi merkittävää elpymistä heikolta vertailukaudelta (Q4’20: 0,0 MEUR). Parempi vertailukohta on kuitenkin Q3’21-liiketulos, joka oli 1,0 MEUR. Koska Aspocompin tuotekatteet ovat yleensä korkeita (etenkin pikatoimituksissa) ja kulurakenne merkittävin osin kiinteä, on yhtiöllä voimakas tulosvipu. Voimakkaan liikevaihdon kasvun pitäisikin heijastua merkittävästi kannattavuuteen, ja odotamme liikevoittomarginaalin nousseen Q4:llä yhtiölle hyvälle 11,2 %:n tasolle. Kannattavuuden osalta myyntimix on tärkeä, sillä pikatoimitusten tuotekatteet ovat korkeita. Suuri tilauskanta on valtaosin volyymitilauksia, mikä osaltaan rajoittaa kannattavuutta. Mikäli kvartaalille on osunut paljon pikatoimituksia, myös kannattavuus voi yllättää positiivisesti. Myyntimixin lisäksi mahdolliset toimitushaasteet, ylityöt ja raaka-ainepula aiheuttavat epävarmuutta tuloksen osalta. Raportoidussa tuloksessa kannattaa huomioida, että se sisältänee jälleen positiivisen verokirjauksen. Ennustamme tämän olleen 0,4 MEUR, mutta olemme oikaisseet sen omissa luvuissamme. Raportoidun osakekohtaisen tuloksen pitäisi siis olla merkittävästi korkeampi kuin ennustamamme oikaistun osakekohtaisen tuloksen. Odotamme hallituksen ehdottavan maltillista 0,11 euron osakekohtaista osinkoa (2020: 0,07 €).

Näkymien pitäisi tukea vahvaa tuloskehitystä myös jatkossa

Raportissa luonnollisesti kiinnostuksen kohteena on ohjeistus vuodelle 2022 sekä näkymät laajemmin. Odotamme tällä hetkellä Aspocompilta noin 17 %:n liikevaihdon kasvua sekä noin 10 %:n liikevoittomarginaalia (2021e: 6,4 %), mikä olisi saavutettavissa kokonaisuudessaan ehjällä vuodella (H1’21 oli vielä heikko). Todennäköisesti ohjeistus on kuitenkin muotoa ”liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee”, jolloin sen ohjaava vaikutus on erittäin rajallinen. Mahdollisesti enemmän kertoo tilauskannan kehitys. Odotamme markkinatilanteen pysyneen vahvana ja tilauskannan olevan edelleen poikkeuksellisen korkea Aspocompille, mikä antaisi erittäin hyvän tuen H1’22-tulokselle. Yleisesti näkymien pitäisi olla laaja-alaisesti positiiviset, mutta odotamme vahvaa kasvua erityisesti puolijohdeteollisuudesta. Lisäksi odotamme kuulevamme johdon näkemyksiä materiaalien saatavuuden kehityksestä, toimitusaikojen pituudesta ja mahdollisista toimitushaasteista. Käsityksemme mukaan Aspocompilla ei ole oleellisia Venäjä-riskejä, mutta asiat pitää varmistaa. Yleisesti vuoden 2022 lähtökohtien pitäisi olla hyvät.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 31,7 37,1 40,5
- kasvu-% 23,8% 17,0% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 2,0 3,7 4,0
- EBIT-% 6,4% 10,1% 10,0%
EPS (oik.) 0,29 0,52 0,57
Osinko 0,11 0,21 0,23
P/E (oik.) 19,1 10,4 9,6
EV/EBITDA 10,0 5,8 4,8
Osinkotuotto-% 2,1% 3,8% 4,2%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.