Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Aspocomp Q4 torstaina: Vahva vuosi takana

Analyytikon kommentti 13.03.2023 6:11 Aspocomp
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.00 EUR
Kurssi: 7.40 EUR
Kurssi hetkellä: 13.3.2023 - 5:56 Analyysi päivitetty: 11.11.2022

Piirilevy-yhtiö Aspocomp julkaisee Q4-raporttinsa torstaina noin kello 9.00. Odotamme yhtiöltä maltillista yksinumeroista liikevaihdon kasvua ja tervettä tuloskasvua erittäin vahvaan vertailukauteen nähden. Aspocomp on ollut vuonna 2022 vahvassa tuloskunnossa, jonka arvioimme jatkuneen myös loppuvuonna. Olemme kuitenkin tehneet hyvin pieniä negatiivisia tarkennuksia Q4-ennusteisiimme tulosennakon yhteydessä johtuen toimialan lievästi negatiivisesta uutisvirrasta, ja tarkastelimme samalla myös lähivuosien ennusteita tekemättä kuitenkaan suuria muutoksia (+/-3 %). Odotamme yhtiön kysyntänäkymän säilyneen edelleen hyvänä, vaikka osassa yhtiön asiakassegmenteissä on nähty kysynnän heikkenemistä. Raportissa kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti kuluvan vuoden ohjeistus, eri asiakassegmenttien näkymät sekä tilauskannan kehitys.

Kasvu on arviomme mukaan hidastunut loppuvuonna

Odotamme Aspocompin liikevaihdon kasvaneen Q4:llä noin 4 % yhteensä 11,2 MEUR:oon. Odotamme kasvuvauhdin siis rauhoittuneen selvästi ensimmäisten yhdeksän kuukauden tahdista (+29 %), kun taustalla on erittäin vahva Q4’21-vertailukausi. Kasvua tukee Aspocompin vahvalla tasolla oleva tilauskanta (Q3’22: 19,6 MEUR), jossa piikki (Q2’22: 20,5 MEUR) on kuitenkin arviomme mukaan jo takanapäin toimitusaikojen normalisoituessa. Tilauskannan lyheneminen toisaalta heikentää hieman näkyvyyttä, mutta tilanne on edelleen Aspocompin normaalitilannetta parempi. Tilauskannan toimittamisen lisäksi kvartaalille ajoittuu pikatoimituksia, joihin näkyvyys on kroonisen heikko. Yleisesti Aspocompin kysyntää tukevat puolijohdeteollisuuden investoinnit sirukapasiteettiin, minkä vuoksi yhtiö on ollut yksi harvoista komponenttipulasta hyötyviä yhtiötä. Viime aikoina puolijohdeteollisuus on toki jarrutellut, ja toimialalta on muutenkin kuulunut aiempaa heikompaa uutisvirtaa (esimerkiksi AT&S:n ohjeistuksen lasku helmikuun alussa). Myös geopoliittisen ympäristön muuttuminen lisää paikallisen valmistuksen kysyntää ainakin yhtiön Turvallisuus-, puolustus-, ja ilmailuasiakassegmentille, mutta vaikutukset voivat ottaa aikaa. Koko vuoden osalta odotamme Aspocompin liikevaihdon kasvaneen noin 21 % yhteensä 40,2 MEUR:oon.

Odotuksissa tervettä tuloskasvua

Odotamme Aspocompin Q4-liikevoiton olleen 1,4 MEUR (Q4’21: 1,2 MEUR), mikä vastaisi vahvaa 12,4 %:n liikevoittomarginaalia (Q4’21: 11,5 %). Aspocompilla on voimakas tulosvipu, joten liikevaihdon kasvu heijastuu merkittävästi myös kannattavuuteen. Myös myyntimix on kannattavuuden osalta tärkeässä roolissa, mitä on tosin vaikea arvioida ulkopuolelta. Yleisesti esimerkiksi puolijohdeteollisuuden tuotteet ovat teknologisesti vaativia, minkä takia niiden kannattavuus on arviomme mukaan myös korkealla tasolla. Siten tämän segmentin osuuden kasvu tukee osaltaan myös kannattavuuden kehitystä. Tyypillisesti parhaat katteet yhtiö tekee monimutkaisilla pikatoimituksilla, joihin näkyvyyttä ei kuitenkaan ole. Perinteisesti pikatoimitukset ovat kuitenkin korreloineet erityisesti Tietoliikenne-segmentin liikevaihdon kanssa, koska tällä alueella Aspocompin piirilevyjä hyödynnetään paljon T&K-toiminnassa. Mikäli kvartaalille on osunut paljon pikatoimituksia kannattavuus voi yllättää positiivisesti. Samaan aikaan kustannusinflaatio aiheuttaa painetta Aspocompin kannattavuudelle erityisesti raaka-aineiden ja energian hintojennousun myötä, ja on voinut aiheuttaa haasteita erityisesti loppuvuonna. Koko vuoden osalta odotamme liikevoiton tekevän selvän tasokorjauksen 5,1 MEUR:oon edellisvuoteen nähden (2021: 2,2 MEUR). Odotamme Aspocompin ehdottavan 0,30 euron osakekohtaista osinkoa (2021: 0,15 euroa), mikä vastaisi nykykurssilla noin 4 %:n osinkotuottoa.

Yhtiö suuntaa vuoteen 2023 hyvässä kunnossa

Raportissa luonnollisesti kiinnostuksen kohteena on ohjeistus vuodelle 2023, mihin liittyy normaaliakin enemmän epävarmuutta. Teimme tulosennakon yhteydessä pieniä ennustetarkistuksia, ja ennustamme nyt Aspocompin liikevaihdon kasvavan kuluvana vuonna vajaat 9 % ja liikevoiton pysyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla (2023e: 5,2 MEUR). Lähtökohtaisesti ohjeistuksen tulisi siis indikoida kasvavaa liikevaihtoa ja viime vuoden tasolla olevaa liikevoittoa, mutta ristiriitaisia signaaleja on tällä hetkellä suhteellisen paljon. Eri segmenttien näkymissä on arviomme mukaan selkeitä eroja, mutta pienelle niche-toimijalle lopulta merkityksellisiä tekijöitä on hankala arvioida. Keskipitkällä aikavälillä puolijohdeteollisuuden näkymä on edelleen erinomainen sektorin vahvojen kasvuajureiden ansiosta, mutta lyhyellä aikavälillä voimme nähdä myös hieman hiljaisemman jakson. Sen sijaan Turvallisuus, puolustus-, ja ilmailusegmentin näkymät ovat tällä hetkellä erittäin hyvät, ja täällä Aspocompin asema luotettavana eurooppalaisena toimijana on myös selkeä etu. Taloussyklin kanssa kysyntä korreloinee voimakkaimmin Autoteollisuus- ja Teollisuuselektroniikka-segmenteissä, mutta autoteollisuudessa Aspocompin näkymää pitäisi turvata aiemmin sovittujen merkittävien toimituksien kunnollinen käynnistyminen. Ohjeistuksen lisäksi eri asiakassegmenttien näkymät ja tilauskannan kehitys ovat raportissa tärkeässä roolissa. Vuosi 2022 oli Aspocompille erittäin vahva ja yhtiö on tällä hetkellä taloudellisesti hyvässä kunnossa. Siten lähtökohdat vuodelle 2023 ovat hyvät ulkoiseen markkinakehitykseen liittyvistä riskeistä huolimatta.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 40,2 43,6 46,7
- kasvu-% 21,2% 8,6% 7,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,1 5,1 5,1
- EBIT-% 12,8% 11,7% 11,0%
EPS (oik.) 0,74 0,73 0,73
Osinko 0,30 0,33 0,37
P/E (oik.) 10,0 10,2 10,1
EV/EBITDA 6,9 6,1 5,6
Osinkotuotto-% 4,0% 4,4% 5,0%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Lisäksi yhtiö välittää yhteistyökumppaneiden palveluita asiakkailleen, mitä kautta se voi palvella asiakkaita tuotteen elinkaaren ajan.