Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Aspocomp
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 4.20 EUR
Kurssi: 4.30 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2021 - 5:45 Analyysi päivitetty: 11.3.2021

Aspocomp on allekirjoittanut kaksi merkittävää projektisopimusta piirilevytoimituksista autoteollisuusasiakkaalle. Yhtiön mukaan monivuotisten sopimusten yhteisarvo on toteutuessaan yli 30 MEUR ja toimituksien on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2022-2030. Sopimuksilla ei ole vaikutusta Aspocompin vuoden 2021 liikevaihtoon tai tulokseen, koska toimitukset alkavat vasta ensi vuonna. Pidemmän aikavälin kasvunäkymää sopimukset sen sijaan tukevat selvästi. Emme ole tehneet toistaiseksi ennustemuutoksia, vaan päivitämme ennusteemme ja näkemyksemme Aspocompin osakkeessa huomenna julkaistavan Q1-raportin jälkeen.

Yhtiön mukaan sopimukset koskevat Electronic Control Unit -piirilevyjä (ECU-PCB), joita käytetään automaattisessa manuaalivaihteistoratkaisussa (AMT). Tämän järjestelmän avulla voidaan saavuttaa automaattivaihteiston hyödyt säilyttäen samalla manuaalivaihteiston edut kuten esimerkiksi taloudellisuuden ja hyvän ajettavuuden. Aspocompilla on pitkä kokemus edistyksellisistä ja turvallisuuteen liittyvistä piirilevyratkaisuista autoteollisuudessa.

Lopullisesti toteutuvat volyymit ja liikevaihto ovat käsityksemme mukaan sidoksissa lopputuotteen kysyntään, ja määrät tulevat todennäköisesti vaihtelemaan lopputuotteen toimitusten mukaan. Jos volyymit jakautuisivat tasaisesti koko jaksolla ja toteutuva summa olisi tasan 30 MEUR, tarkoittaisi tämä 3,75 MEUR:n liikevaihtoa Aspocompille vuosittain. Tämä olisi merkittävä lisä Aspocompille, jonka 2020 liikevaihto oli 25,6 MEUR. On kuitenkin hyvä huomioida, ettei sopimus todennäköisesti ole puhtaasti uutta liikevaihtoa Aspocompille, vaan se korvannee ainakin osittain elinkaaren lopussa olevia tuotteita. Oletamme kuitenkin, että asiakkuus kasvaa sopimuksen myötä merkittävästi.

Suurissa projektitoimituksissa katetasot ovat luonnollisesti paljon alhaisempia kuin pikatoimituksissa, mutta oletamme sopimuksen katetason olevan terveellä tasolla ja sen tuovan tulevaisuudessa Aspocompille tärkeää peruskuormaa. Aspocomp on tunnettu piirilevyteollisuudessa piirilevyjen pikatoimituksista ja pitkäaikaiset volyymisopimukset täydentävät hyvin yhtiön toimintamallia. Tilauskannassa sopimus tulee näkymään arviomme mukaan asteittain, kun Aspocomp saa ”kovia” tilauksia.

Aspocomp ei kertonut asiakkaan nimeä, mutta yhtiöllä on ollut aiemmin hyvä asema autoteollisuuden osalta erityisesti raskaassa liikenteessä. Oletamme, että suuri tilaus tulee olemassa olevalta asiakkaalta, koska perinteisesti piirilevytoimitukset alkavat pienestä ja kasvavat volyymiin pidempiaikaisen, onnistuneen yhteistyön jälkeen. Sopimus onkin osoitus onnistuneesta yhteistyöstä ja vahvistaa asiakassuhdetta myös tulevaisuudessa. Käsityksemme mukaan Aspocomp saa koko ajan pitkäaikaisia volyymisopimuksia, mutta nyt saatu tilaus oli merkittävästi normaalia suurempi. Nykymuotoisen Aspocompin osalta emme ainakaan muista läheskään yhtä suurta julkistettua toimitussopimusta.

Käy kauppaa. (Aspocomp)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 25,6 29,2 33,4
- kasvu-% -17,8% 13,8% 14,3%
Liikevoitto (EBIT) -0,1 2,0 3,4
- EBIT-% -0,5% 6,7% 10,1%
EPS (oik.) -0,06 0,26 0,47
Osinko 0,07 0,10 0,19
P/E (oik.) -63,0 16,7 9,1
EV/EBITDA 19,6 7,6 4,8
Osinkotuotto-% 1,8% 2,4% 4,4%
Uusimmat ennusteet

Aspocomp on vuonna 1999 perustettu piirilevy-yhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Yhtiö on toimialalla niche-toimija ja keskittyy strategisesti pikatoimituksiin sekä lyhyisiin tuotantosarjoihin. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.