Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään
Yhtiö: Basware
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 40.00 EUR
Kurssi: 38.00 EUR
Kurssi hetkellä: 14.4.2021 - 6:09

Basware julkaisee Q1-raporttinsa tiistaina 20.4. Baswaren vuosi 2021 menee nähdäksemme pitkälti transformaation viimeistelyn merkeissä. Odotamme Q1-liikevaihdon laskeneen kokonaisuutena ja kannattavuuden jääneen edellisvuoden tasolle. Emme odota Q1-raportin tarjoavan vielä selvää ikkunaa yhtiön pitkän aikavälin kasvukuntoon koronan vaikuttaessa edelleen markkinaan. Baswaren nykyinen arvostustaso (2021 EV/S 3,8x) pitää sisällään odotuksen lähivuosina piristyvästä kasvusta, minkä tueksi saadaan kovia näyttöjä nähdäksemme aikaisintaan vuoden loppupuolella. Siten näemme Q1-raportin lähinnä välietappina matkalla kohti loppuvuodelle odottamaamme asteittaista markkinan normalisoitumista.

Ennustamme Q1-liikevaihdon laskeneen kokonaisuutena hieman vertailukaudesta. SaaS-tuottojen kasvun (Q1’21e +11 %) myötä odotamme cloud-liikevaihdon olleen lievässä 6 %:n kasvussa, vaikka yleiselle taloustilanteelle herkempien transaktiotuottojen kehitys on ennusteessamme edelleen heikkoa (Q1’21e -1 %). Cloud-tuottojen kasvu ei kuitenkaan riitä kompensoimaan cloud-transformaation myötä nopeasti supistuvien Ylläpito-tuottojen laskua (Q1’21e -51 %). Basware ohjeistaa vuodelle 2021 maltillista liikevaihdon kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta, ja ennusteemme (2021e: kasvu +3 %) on linjassa näkymien kanssa.

Operatiivisen kannattavuuden osalta odotamme kannattavuuden jääneen edellisvuoden tasolle. Nähdäksemme vuoden 2020 aikana edenneen käänteen vaikutus on jäänyt pieneksi Q1:llä johtuen korkeakatteisen Ylläpito-liikevaihdon poistumasta. Toisaalta kannattavuutta on arviomme mukaan hieman tukenut vertailukautta matalammat myynnin ja markkinoinnin kulut liittyen erityisesti vähentyneeseen matkustamiseen. Kokonaisuutena odotamme tulostason jääneen korkeiden rahoituskulujen myötä edelleen heikoksi. Basware ohjeistaa vuoden 2021 liikevoiton olevan noin samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen nähden, mikä on linjassa vuoden 2021 3,5 % suhteellisen liikevoiton ennusteeseemme (2020: 3,1 %).

Odotamme Baswaren kasvua ennakoivan Cloud-tilauskertymän näyttävän vuoden 2021 aikana hiljalleen elpymisen merkkejä ja palautuvan noin 25 MEUR:oon ja lievään 6 % kasvuun koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 nähden. Vuonna 2020 Cloud-tilauskertymä heikentyi 19 % vertailukaudesta. Tämän taustalla oli erityisesti koronan tuomasta epävarmuudesta johtuva suurasiakkaiden varovaisuus investointipäätöksissään. Odotamme Baswaren markkinan pysyneen tältä osin haastavana vielä Q1:n aikana, ja elpymisen painottuvan loppuvuoteen markkinatilanteen normalisoituessa asteittain. Ennustamme Q1:n Cloud-tilauskertymän olleen 4,5 MEUR (Q1’2019: 4,9 MEUR, Q1’20: 3,6 MEUR). 

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 151,6 156,8 172,4
- kasvu-% 2,2% 3,4% 10,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,7 5,5 9,6
- EBIT-% 3,1% 3,5% 5,6%
EPS (oik.) -0,50 -0,34 -0,07
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -83,9 -112,2 -550,4
EV/EBITDA 32,1 28,3 24,0
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.