Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 40.00 EUR
Kurssi: 39.50 EUR
Kurssi hetkellä: 13.7.2021 - 7:25

Basware julkaisee Q2-raporttinsa torstaina 15.7. Baswaren vuosi 2021 menee nähdäksemme pitkälti transformaationsa viimeistelyn merkeissä. Odotamme Q2-liikevaihdon jääneen vertailukauden tasolle, sillä vanhan liiketoimintamallin tuottojen lasku syö Cloud-liikevaihdon kasvun vaikutusta. Kannattavuuden odotamme olleen vain hieman edellisvuotta pirteämpi, sillä korkeakatteisen Ylläpito-liikevaihdon poistuma syö edellisvuoden kannattavuustoimien vaikutusta. Odotamme markkinan normalisoituvan asteittain vasta loppuvuonna, mutta nähdäksemme Q2-raportti voi antaa tästä alustavia merkkejä piristyvän Cloud-tilauskertymän muodossa.

Q2-liikevaihdon odotamme jääneen vertailukauden tasolle. SaaS-tuottojen kasvun (Q2’21e +10 %) ja transaktiotuottojen elpymisen (Q2’21e: +16 %) myötä odotamme Cloud-liikevaihdon olleen 12 % kasvussa. Cloud-transformaation myötä nopeasti supistuvan Ylläpito-liikevaihdon lasku (Q2’21e -66 %) yhdessä asiakasprojekteihin sidonnaisten konsultointipalvelujen laskun (Q2’21e -6 %) kanssa nähdäksemme kuitenkin pitkälti syö Cloud-kasvun vaikutuksen. Basware ohjeistaa vuodelle 2021 maltillista liikevaihdon kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta, mikä on linjassa odotuksiimme 2 % kokonaisliikevaihdon kasvusta vuonna 2021.

Operatiivisen kannattavuuden osalta odotamme kannattavuuden piristyneen vain hieman edellisvuodesta. Nähdäksemme 2020 aikana edenneen käänteen vaikutus on jäänyt pieneksi Q2:lla johtuen korkeakatteisen Ylläpito-liikevaihdon poistumasta. Myynnin ja markkinoinnin kulut ovat odotuksissamme noin vertailukauden tasolla, sillä nähdäksemme vertailukautena matkustaminen oli jo nykyisellä vähäisemmällä tasolla. Kokonaisuutena odotamme tulostason jääneen korkeiden rahoituskulujen myötä edelleen heikoksi. Basware ohjeistaa vuoden 2021 liikevoiton olevan noin samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen nähden, mikä on linjassa vuoden 2021 3,7 % suhteellisen liikevoiton ennusteeseemme (2020: 3,1 %).

Odotamme Baswaren kasvua ennakoivan Cloud-tilauskertymän jäävän vuonna 2021 vielä heikoksi etenkin Q1:n heikkouden takia ollen noin 19 MEUR ja lievässä 2 % laskussa vuoteen 2020 nähden. Vuonna 2020 Cloud-tilauskertymä heikentyi jo -19 % vertailukaudesta. Tämän taustalla oli erityisesti koronan tuomasta epävarmuudesta johtuva suurasiakkaiden varovaisuus investointipäätöksissään, mutta nähdäksemme myös vanhojen asiakkaiden muutosprojektien vähentynyt määrä. Basware kommentoi analyytikkopuhelussa markkinan epävarmuuksien jatkuneen vielä Q2:n aikana, mutta kertoi samalla myyntiaktiviteetin näyttävän hyvältä. Ennustamme Q2:n Cloud-tilauskertymän olleen 5,3 MEUR (Q2’20: 6,1 MEUR, Q2’2019: 6,4 MEUR).

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 151,6 154,6 171,1
- kasvu-% 2,2% 2,0% 10,7%
Liikevoitto (EBIT) 4,7 5,7 9,8
- EBIT-% 3,1% 3,7% 5,8%
EPS (oik.) -0,50 -0,34 -0,05
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -83,9 -116,3 -718,6
EV/EBITDA 32,1 29,1 24,6
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Basware on vuonna 1985 perustettu globaalisti toimiva ohjelmistoyhtiö, joka kehittää koko hankinnasta maksuun (P2P, Procure-to-Pay) -prosessin kattavaa pilvipohjaista ohjelmistoa, laskujen sekä tilausten ja tietojen välittämiseen suunnattua globaalia liiketoiminta-verkostoa. Hankinnasta maksuun (P2P) - prosessi kattaa kaikki vaiheet tuotteen tai palvelun tilauksesta lopulta maksua vaille käsiteltyyn ostolaskuunlasti. Baswarella on asiakkaana yli 2500 suurta yritystä sekä julkisen sektorin organisaatiota.