Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Basware
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 38.00 EUR
Kurssi: 39.90 EUR
Kurssi hetkellä: 22.10.2020 - 8:01

Toistamme Baswaren vähennä-suosituksen, mutta nostamme tavoitehinnan ennustemuutoksia heijastellen 38,0 euroon (aik. 33,0 euroa). Q3:n kannattavuus ylitti odotuksemme ja yhtiön annettua tarkennetun ohjeistuksen loppuvuodelle olemme luottavaisia loppuvuoden etenemisen osalta. Cloud-liikevaihdon odotettua hitaampi kasvu ja odotuksiamme matalampi Cloud-tilauskertymä tuovat kuitenkin epävarmuuden pilviä lähivuosien kasvun kulmakertoimeen. Vaikka Basware näyttää etenevän määrätietoisesti hyvään suuntaan, on etenemisen vauhti epävarma, mikä tekee yhtiön arvostuksesta nykytasolla haastavan.

Yhtiön kannattavuus koheni odotuksia enemmän ja näkyvyys loppuvuoteen on parantunut

Baswaren Q3:n operatiivinen tulos parani selvästi vertailukaudesta ollen käyttökatetasolla 5,9 MEUR (Q3’19: 4,9 MEUR) ja liikevoiton tasolla 2,1 MEUR (Q3’19: 0,9 MEUR). Parantuneen kannattavuuden taustalla oli erityisesti parantunut myyntikate, keväällä käynnistetyt tehostamistoimet sekä väliaikaiset koronatilanteen tuomat säästöt liittyen etätyöskentelyyn ja vähäisempään matkustukseen. Kokonaisuutena näemme kannattavuusparannuksen hyvänä merkkinä yhtiön etenemisestä oikeaan suuntaan. Lisäksi yhtiö myös antoi loppuvuodelle tarkennetun ohjeistuksen, joka odottaa 3 %:n liikevaihdon orgaanista kasvua ilman valuuttakurssien vaikutusta ja 3,5-4,5 MEUR liikevoittoa. Tarkennettu ohjeistus vahvistaa luottamustamme yhtiön vakaalle etenemiselle loppuvuoden aikana.

Epävarmuus lähivuosien kasvun kulmakertoimesta on kasvanut syksyn aikana

Baswaren lähivuosiin liittyy nähdäksemme aiempaa enemmän epävarmuutta.  Vaikka yhtiön kokonaisliikevaihto pysyi Q3:lla vertailukauden tasolla 36,8 MEUR:ssa ja strategisesti tärkeä Cloud-liikevaihto kasvoi 8 % 27,0 MEUR:oon, jäi lähitulevaisuuden kasvua ennakoiva Cloud-tilauskertymä vain 3,6 MEUR:oon (Q3’19 5,5 MEUR) odotettuamme selvästi korkeampaa 5,0 MEUR:on tilauskertymää. Vertailukaudesta laskeneen tilauskertymän taustalla oli vahvan vertailukauden lisäksi suurempien asiakkuuksien hidastunut eteneminen, mikä näkyi jo alkuvuonna koronan yhteydessä. Vaikka yhtiö oli jo nähnyt suurien asiakkaiden osalta lupaavia merkkejä aktiviteetin paluusta, tuo mahdollinen pandemiatilanteen pitkittyminen lähivuosien kasvuvauhtiin epävarmuutta.

Korotimme hieman lähivuosien kannattavuusennusteita

Teimme pieniä korotuksia lähivuosien kannattavuusennusteisiin, mutta madalsimme samalla liikevaihdon ennusteitamme suurasiakasmyynnin epävarmuutta peilaten. Odotamme nyt vuosille 2020-2023 2-11 %:n kokonaisliikevaihdon ja 7-15 %:n Cloud-liikevaihdon kasvua, sekä asteittain paranevaa 3-10 %:n liikevoittoa.

Arvostustaso on epävarmuus huomioiden kireä

Baswaren arvostus nojaa kasvuun ja odotukseen paranevasta kannattavuudesta. Yhtiön arvostus on absoluuttisesti korkealla (4,1x EV/Liikevaihto), mikä nähdäksemme vaatisi tuekseen vahvan näkemyksen tulevaisuudessa nykyistä tasoa vahvemmasta kannattavuuden (EBIT-%) ja liikevaihdon kasvun (% y/y) yhdistelmästä (2021e: 8 %). Näkemyksemme mukaan epävarmuus lähivuosien kehityksestä puoltaa kuitenkin varovaisuutta, ja jäämme odottamaan parempia asemia kasvun mukaan hyppäämiseen. DCF- ja verrokkiarvostus tukevat näkemystämme.

Käy kauppaa. (Basware)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 148,3 151,7 157,9
- kasvu-% 4,9% 2,3% 4,1%
Liikevoitto (EBIT) -14,6 4,2 6,4
- EBIT-% -9,9% 2,8% 4,0%
EPS (oik.) -1,37 -0,48 -0,24
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -17,4 -82,7 -167,1
EV/EBITDA 294,1 31,7 28,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen.