Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

BBS H2: Yllätyksittä kohti CE-merkintää

Analyytikon kommentti 27.02.2023 7:34 BBS
Yhtiö: BBS
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.20 EUR
Kurssi: 1.13 EUR
Kurssi hetkellä: 27.2.2023 - 7:19 Analyysi päivitetty: 27.2.2023

Toistamme vähennä-suosituksemme ja 1,2 euron tavoitehintamme Bioactive Bone Substitutesille (BBS) odotuksiemme mukaisen H2-raportin jälkeen. Tuotekehitysvaiheessa olevalla BBS:llä ei ole vielä liikevaihtoa, joten kiinnostus raportissa suuntautui kustannuksiin, jotka olivat aavistuksen odotuksiamme alhaisemmat. BBS kertoi CE-merkintäprosessin olevan edelleen kesken prosessin edetessä seurannan aloitus -raportissa tekemiemme oletusten mukaan. Ennustemuutoksemme ovat marginaalisia kaupallistamisen aikataulun ja kulurakenteen näkymien ollessa ennallaan. Alkaneena vuonna huomiomme kohdistuu BBS:ssä uutisiin CE-merkintähakemuksen käsittelystä ja päätöksestä sekä yhtiön suunnitelmiin kaupallistamisen rahoituksesta, jonka suhteen odotamme järjestelyjä lähikuukausina.

Henkilöstökustannukset ovat hieman odotuksiamme alhaisemmat

BBS:n liiketappio H2:lla oli 1,5 MEUR:a, joka oli 6 % ennusteitamme pienempi.  Erotusta selittää odotuksiamme hieman alhaisemmat henkilöstökulut. Muilta osin kustannusrakenne oli ennakoimamme mukainen. Kassavarat 1,5 MEUR olivat odotuksiamme (1,2 MEUR) jonkin verran korkeammat. Alemmat kustannukset ja parempi kassatilanne tuovat yhtiölle hieman lisää liikkumavaraa, mutta niiden merkitys sijoitustarinan kokonaisuuteen on vähäinen.

Ennusteemme ovat ennallaan kaupallistamisen aikataulun ja kustannusrakenteen oltua odotustenmukaisia

BBS:n ennusteemme nojaavat ennen kaikkea CE-merkinnän saamiseen H2’23:n aikana ja liikevaihdon kertymiseen alkuun maltillisesti H1’24:lta alkaen. Yhtiön kertomat tiedot CE-merkintäprosessin etenemisestä ovat linjassa mallinnuksemme kanssa, joten emme näe tarvetta muutoksille kaupallistamisen ajoituksen suhteen. Kustannusennusteisiin tekemillämme marginaalisilla muutoksilla on vähäinen käytännön merkitys. Arviomme mukaan rahoitusjärjestelyt kevään tai kesän aikana ovat todennäköisesti seuraava mallinukseemme selvemmin vaikuttava askel yhtiön tarinassa.

CE-merkintäprosessi on vielä vaiheessa ja rahoitukselle on tarvetta lähikuukausina

BBS ohjeisti odotustemme mukaisesti, että vuonna 2023 ei odoteta syntyvän liikevaihtoa. CE-merkinnän osalta viranomaisen käsittelyajat ovat venyneet normaalia pidemmäksi lääkinnällisten laitteiden säätelyä koskevan MDR-säädöksen (Medical Device Regulation) vuoksi. Tietojemme mukaan käsittelyajat ovat olleet noin 18 kuukautta, johon nojaten odotamme päätöstä BBS:n hakemukseen H2’23:n aikana. Tilinpäätösraportin mukaan CE-merkintäprosessi vaikuttaa olevan vielä selvästi kesken, mutta olemme ottaneet tämän jo aiemmin huomioon ennusteissamme. Rahoituksen suhteen BBS kertoi tilanteen olevan turvattu heinä-elokuuhun saakka. Yhtiö kertoi käyvänsä parhaillaan keskusteluja lisärahoituksesta. Odotammekin rahoitusratkaisuja kevään tai kesän aikana.

Arvonmääritys nojaa DCF-malliin ja kaukaiseen tulevaisuuden potentiaaliin

Ennusteiden säilyessä käytännössä muuttumattomina, myös arvonmäärityksen kuva on edelleen seurannan aloitus -raportin näkemyksen mukainen. Arvonmäärityksemme nojaa ensisijaisesti DCF-malliin, joka antaa kassavirtojen nykyarvoksi 1,4 euroa osakkeelta. Ennustetut kassavirrat painottuvat 2032 jälkeiseen aikaan alleviivaten osakkeen korkeaa riskiprofiilia. EV/S-kertoimet 2024-25 ovat korkeat 23-8x, mutta laskevat nopeasti, mikäli ennusteet toteutuvat. Asetamme tavoitehintamme DCF-arvon alle, sillä arvioimme osakemäärän kasvun ja antihinnan todennäköisen alennuksen painavan vaakakupissa nettovelan laskua enemmän.

Käy kauppaa. (BBS)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Siltanen

Antti Siltanen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022 2023e 2024e
Liikevaihto 0,0 0,0 1,1
- kasvu-% 0,0% 0,0% 26 579,1%
Liikevoitto (EBIT) -3,0 -3,6 -3,9
- EBIT-% -73 775,0% -91 028,7% -369,2%
EPS (oik.) -0,32 -0,41 -0,43
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,7 -2,8 -2,6
EV/EBITDA -6,0 -5,8 -7,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on vuonna 2003 perustettu biolääketieteellinen teknologiayritys, joka kehittää, valmistaa ja kaupallistaa, bioaktiivisia lääkinnällisiä laitteita ja implantteja ortopediseen kirurgiaan. Yhtiön hallinto ja laadunvalvontalaboratorio sijaitsevat Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä. Yhtiö on tuotekehitysvaiheen loppuvaiheessa ja lähestyy ensimmäisen tuotteen lanseerausta markkinoille.