Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: BBS
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 1.20 EUR
Kurssi: 1.27 EUR
Kurssi hetkellä: 6.2.2023 - 8:23 Analyysi päivitetty: 3.2.2023

Aloitamme terveysteknologiayhtiö Bioactive Bone Substitutes BBS:n seurannan vähennä-suosituksella ja 1,2 euron tavoitehinnalla. Yhtiö on hakenut myyntilupaa sen luunkorvikkeena käytettävälle Artebone® Paste -tuotteelle. Vuonna 2023 odotetun myyntiluvan myötä yhtiö on siirtymässä tuotekehitysvaiheesta kaupallistamisvaiheeseen kasvaville ja defensiivisille markkinoille. Sijoitustarina nojaa vahvasti tulevaisuuden odotuksiin ja lyhyemmällä tähtäimellä rahoitusratkaisuiden onnistumiseen, myyntiluvan saamiseen ja kaupallistamisen onnistuneeseen aloitukseen. Sijoituksen riskitaso on hyvin korkea tulevaisuuden epävarmuuksien ja rahoitustarpeiden myötä. Painotamme suosituksessamme tässä vaiheessa osakeannin tuomaa lyhyen tähtäimen riskiä pitkän tähtäimen epävarman potentiaalin yli. Yhtiöstä julkaistu seurannan aloitus -raportti on luettavissa täältä.

Kaupallistaminen on nyt horisontissa vaikeuksien jälkeen

Artebone® Pastea voidaan käyttää esimerkiksi vakavien murtumien tai luukasvaimista johtuvien luupuutoksen korjauksessa. Tuotteen kilpailijoista erottava tekijä on useita kasvutekijöitä sisältävä luuproteiiniuute, joka yhdistettynä luun täyteaineeseen voi auttaa hankalien luuvaurioiden paranemista. Tuotteen paremmuuden osoittaminen kilpailijoihin nähden vaatii kuitenkin mielestämme vielä lisänäyttöä. Yhtiö jätti CE-merkintähakemuksen Artebone® Pastelle viivästysten jälkeen maaliskuussa 2022. Odotamme viranomaisen päätöstä hakemukseen todennäköisimmin H2’23 aikana. Myyntiluvan saamisen myötä yhtiö voisi aloittaa kaupallistamisen Euroopassa.

Ennustamme myynnin suhteen rauhallista alkua, joka kiihtyy vuosikymmenen loppua kohti

Varhaisen kehitysvaiheen vuoksi BBS:llä ei ole vielä liikevaihtoa. Tulevaisuuden kasvuennusteemme nojaavat luunsiirtoleikkausten määrään Euroopassa ja Yhdysvalloissa, sekä BBS:n tuotteen oletettuun markkinaosuuden kehitykseen. Liiketoiminnan ennustettavuus on hyvin heikkoa ja riski ennusteiden toteutumisesta suurta. Perusskenaariossamme yhtiö saavuttaa 13 MEUR:n liikevaihdon vuonna 2027, mikä on selvästi alle yhtiön omien kunnianhimoisten tavoitteiden (100 MEUR). Odotamme liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi samana vuonna 2027. Kasvu kiihtyy ennusteissamme vuosikymmenen loppua kohden, kun laajentumisen Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan odotetaan tukevan myyntiä. Kassavirta kääntyy ennusteessamme positiiviseksi vasta 2028, joten sijoittajien on syytä varautua osakeanteihin kasvustrategian rahoittamiseksi. Seuraavaa antia odotamme jo lähiaikoina.

Arvonmääritys nojaa DCF-malliin ja kaukaiseen tulevaisuuden potentiaaliin

Arvonmäärityksemme nojaa ensisijaisesti DCF-malliin, joka antaa kassavirtojen nykyarvoksi 1,5 euroa osakkeelta korkealla 19 % tuottovaatimuksella. Ennustetut kassavirrat painottuvat 2032 jälkeiseen aikaan alleviivaten osakkeen korkeaa riskiprofiilia. EV/S-kerroin vuodelle 2025 on korkea 8,9x, mutta laskee nopeasti mikäli ennusteet toteutuvat. Asetamme tavoitehintamme DCF-arvon alle, sillä arvioimme osakemäärän kasvun ja antihinnan todennäköisen alennuksen painavan vaakakupissa nettovelan laskua enemmän. Arviomme mukaan uutiset rahoitukseen ja CE-merkintään liittyen vaikuttavan mahdollisesti voimakkaastikin markkinoiden osakkeesta hyväksymään hintaan 12 kuukauden suositusjakson aikana.

Käy kauppaa. (BBS)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Siltanen

Antti Siltanen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2022e 2023e 2024e
Liikevaihto 0,0 0,0 1,1
- kasvu-% 0,0% 0,0% 26 579,1%
Liikevoitto (EBIT) -3,0 -3,6 -4,0
- EBIT-% -76 025,0% -90 848,1% -370,9%
EPS (oik.) -0,34 -0,41 -0,43
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -3,7 -3,1 -2,9
EV/EBITDA -5,9 -6,4 -7,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on vuonna 2003 perustettu biolääketieteellinen teknologiayritys, joka kehittää, valmistaa ja kaupallistaa, bioaktiivisia lääkinnällisiä laitteita ja implantteja ortopediseen kirurgiaan. Yhtiön hallinto ja laadunvalvontalaboratorio sijaitsevat Oulussa ja EU-sertifioitu tuotantolaitos Reisjärvellä. Yhtiö on tuotekehitysvaiheen loppuvaiheessa ja lähestyy ensimmäisen tuotteen lanseerausta markkinoille.