Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Bilot H1: Korona tekee kuopan kasvutarinaan

Analyytikon kommentti 21.08.2020 6:02 Bilot
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 7.10 EUR
Kurssi hetkellä: 21.8.2020 - 5:47

Toistamme Bilotin vähennä-suosituksen ja 6,9 euron tavoitehinnan. Bilotin kasvutarinaan tuli odotettua syvempi kuoppa koronan johdosta. Tuoreen CastorIT-yritysoston myötä yhtiö kuitenkin ottaa selkeän kasvuloikan ja kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla. Siten yhtiön pitkän aikavälin strategia etenee ja markkinatrendit ovat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyvälle Bilotille hyvin suotuisat, mutta lyhyellä aikavälillä matkalla on turbulenssia. Ennusteillamme yhtiön osakkeen arvostus on kireähkö (2021e EV/EBITA 11x) huomioiden korkea epävarmuus. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi parempaa näkyvyyttä ja tuloskuntoa. 

Korona iski odotettua voimakkaammin H1:llä, mutta yhtiö jatkoi investointeja

Alkuvuonna First Northiin listautuneen Bilotin liikevaihto laski 17,0 % 8,1 MEUR:oon ja jäi selvästi 9,6 MEUR:n ennusteestamme H1:llä. Yllättävän voimakasta laskua sektorin muihin listattuihin yhtiöihin verrattuna selittää arviolta liikevaihdon rakenne. Bilotin liiketoiminta on hyvin projektiluonteista (arvio 80 %) sekä asiakaskunta pääosin yrityksiä, minkä takia kevään äkkijarrutus iski tuntuvasti. Arvioimme mukaan kysyntä voi normalisoitua nopeastikin alkushokin jälkeen koronatilanteen selkiytyessä, kun lykättyjä hankkeita käynnistetään. Bilotin EBITA oli 0,2 MEUR tai 3 % liikevaihdosta ja selvästi alle meidän 0,8 MEUR:n ennusteemme. Liikevoittoa painoivat liikevaihdon lasku ja etupainotteiset rekrytoinnit (0,2 MEUR) Ruotsin liiketoimintaan. Rajusta liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiö sai pidettyä liikevoiton plussan puolella, mikä kuvastaa kulurakenteen hyvää joustavuutta.

CastorIT-yritysosto tuo lisää muskelia Bilotin vahvuusalueilla

Tuore yritysosto oli odotettu strateginen liike, sillä listautumisen yhtenä perusteena on yrityskauppavetoisen kasvustrategian toteuttaminen. Kauppa kasvattaa Bilotin kokoluokkaa noin kolmanneksella ja se on luonteva askel yhtiön pitkän aikavälin strategiassa. SAP-osaaminen on jo entuudestaan Bilotin pääteknologia-alue, joten kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla, tarjooma monipuolistuu ja asiakaskunta laajenee. Näemme kaupan riskit maltillisina johtuen osakevaihtoon perustuvasta rakenteesta sekä yhtiöiden samantyyppisestä profiilista ja kulttuurista. CastorIT-kaupan kommenttimme on luettavissa tästä.

Pitkän aikavälin strategia ennallaan

Bilot toisti odotetusti strategiakauden tavoitteensa, joka odottaa EBITA-%:n olevan keskipitkällä aikavälillä 10 % ja liikevaihdon  50 MEUR vuonna 2024. Ennustamme vuoden 2020 liikevaihdon laskevan 3 % 18 MEUR:oon, mikä vastaa orgaanisesti 13 %:n laskua. Heikon liikevaihdon kehityksen ajamana arvioimme EBITA-%:n painuvan 4,5 %:iin vuonna 2020 (2019: 9,1 %). Vuonna 2021 ennustamme liikevaihdon kasvavan 36 % (orgaaninen kasvu 6 %) EBITA-%:n nousevan 8,7 %:iin. Pidemmällä aikavälillä arvioimme kasvupotentiaalin olevan ennallaan ja yhtiön kasvavan 30 MEUR:oon ja EBITA-%:n saavuttavan 10 %:n tavoitetason vuonna 2024. Arvioimme yhtiön jatkavan myös epäorgaanista kasvua, mihin nykyinen vahva tase (8 MEUR:n kassa) antaa mahdollisuuksia.

Arvostus on turhan kireä huomioiden epävarmuus

Tarkastelemme Bilotin arvostusta vuoden 2021 ennusteesta, joka huomioi CastorIT-kaupan selkeämmin ja odottaa koronatilanteen pääosin hellittäneen. Ennusteillamme vuoden 2021 EV/EBITA-kerroin on 11x ja tulospohjainen arvostus kokonaisuutena lähellä vertailuryhmää. Pidämme arvostusta turhan kireänä huomioiden koronan luoma epävarmuus, minkä takia jäämme odottamaan parempia paikkoja hypätä yhtiön pitkän aikavälin tarinaan.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,5 17,9 24,4
- kasvu-% 11,2% -2,9% 36,1%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 0,6 1,5
- EBIT-% 8,7% 3,4% 6,3%
EPS (oik.) 70,25 0,18 0,37
Osinko 29,14 0,08 0,13
P/E (oik.) 0,0 39,3 19,3
EV/EBITDA -0,8 24,8 10,1
Osinkotuotto-% inf% 1,1% 1,8%
Uusimmat ennusteet

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.