Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 7.14 EUR
Kurssi hetkellä: 25.8.2021 - 5:23

Reilu vuosi sitten listautunut IT-palveluyhtiö Bilot julkistaa H1-raporttinsa torstaina. Bilotin kasvutarinaan tuli odotettua syvempi kuoppa koronan johdosta. Viime syksyn CastorIT-yritysoston myötä yhtiö kuitenkin otti selkeän kasvuloikan ja kauppa vahvistaa Bilotin markkina-asemaa sen fokusalueilla. Ennustamme yhtiön kasvaneen vahvasti yritysoston vetämänä ja palanneen orgaanisesti kasvu-uralle H1:llä. Lisäksi odotamme kannattavuuden nousseen laskutusasteiden ajamana. Pandemian sekä johtajavaihdoksen epäjatkuvuuden myötä on epävarmuus lyhyellä aikavälillä edelleen koholla.

Bilotilla aloitti uusi toimitusjohtaja keväällä, joka kertoi taustastaan ja avasi ajatuksiaan videolla kesäkuussa, mikä on katsottavissa tästä ja kommentti johtajavaihdoksesta maaliskuulta on luettavissa tästä.

Ennustamme Bilotin liikevaihdon kasvaneen 50 % 12,1 MEUR:oon CastorIT-yritysoston vetämänä H1:llä. Orgaanisesti arvioimme liikevaihdon kääntyneen 5 %:n kasvuun H2’20:n -5 %:sta. Korona painoi liikevaihtoa viime vuonna, muuta sektoria selvästi voimakkaammin (H1’20e ~-15 % ja H2’20e -5 %). Voimakasta koronan luomaa vaikutusta sektorin muihin listattuihin yhtiöihin verrattuna selittää arviolta liikevaihdon rakenne. Bilotin liiketoiminta on hyvin projektiluonteista (arvio 80 %) sekä asiakaskunta pääosin yrityksiä, minkä takia korona iski tuntuvasti yhtiön liiketoimintaan. Orgaanisen liikevaihdon lisäksi seuraamme CastorIT:n integraation etenemistä ja nettorekrytointeja. Toimitusjohtaja kertoi kesäkuun alussa yhtiön rekrytoineen 30 henkilöä H1:llä, mutta yhtiössä olleen myös vaihtuvuutta.

Odotamme EBITAn nousseen 1,0 MEUR:oon vertailukauden 0,2 MEUR:sta. Ennustamme EBITA-% nousseen selvästi (8 %:iin) heikosta vertailukaudesta (3 %). Kannattavuusparannusta ajaa laskutusasteiden nousu. Huomautamme, että kannattavuusparannus on hyvin herkkä orgaaniselle kasvulle ja erityisesti laskutusasteiden paranemiselle. Lisäksi vaihtuvuus on sektorilla kiihtynyt H1:llä ja erityisesti Q2:lla sektorin kommenttien perusteella, mikä voi vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti.

Bilot ei ohjeistanut vuotta 2021, mikä nostaa ennusteiden epävarmuutta. Ennustamme ennen H1-raporttia Bilotin kasvavan 36 % 25 MEUR:oon yritysoston vetämänä vuonna 2021. Orgaanisesti ennustamme liikevaihdon kasvavan 6 %. Lisäksi ennustamme EBITAn kasvavan 2,1 MEUR:oon vuonna 2021 (2020e 0,8 MEUR) ja olevan 9 % liikevaihdosta. Pitkällä aikavälillä Bilotin strategisena tavoitteena on 10 %:n liikevoittomarginaali oik. liikearvon poistoilla (EBITA) sekä 50 MEUR:n liikevaihto vuonna 2024. Tavoite tarkoittaa, että kasvua haetaan myös yritysostoilla (2020 liikevaihto 18 MEUR).

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 18,2 24,7 26,2
- kasvu-% -1,4% 35,6% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 0,5 1,3 1,6
- EBIT-% 2,6% 5,5% 6,3%
EPS (oik.) 0,28 0,38 0,43
Osinko 0,00 0,08 0,10
P/E (oik.) 26,5 18,8 16,8
EV/EBITDA 29,7 10,7 8,9
Osinkotuotto-% 0,0% 1,1% 1,4%
Uusimmat ennusteet

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.