Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Bilot H1 torstaina: Mielenkiintoa riittää

Analyytikon kommentti 19.08.2020 5:20 Bilot
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 8.26 EUR
Kurssi hetkellä: 19.8.2020 - 5:05

Alkuvuodesta listautunut IT-palveluyhtiö Bilot julkistaa H1-raporttinsa torstaina aamulla noin klo 9.00. Raportti on poikkeuksellisen mielenkiintoinen, koska yhtiö kertoi koronan puhkeamisen jälkeen aloittavansa yt:t, mikä indikoi haasteista. Toisaalta varovaisuuden periaatteella reagoi myös useampi muu sektorilla, jotka sittemmin todistaneet alkuperäisen varovaisuuden lopulta liioitelluksi. Huomiomme raportissa kiinnittyy yhtiön kasvuun, kannattavuuteen ja näkymiin. Ison kuvan kannalta (suositus muuttunut vähennä-tasolle) seurannan aloitus -raporttimme maaliskuulta on yhä ajankohtainen ja luettavissa tästä. Lisäksi Bilotin toimitusjohtajan haastattelu toukokuulta on nähtävissä tästä.

IT-palvelusektorin Q2-raportit ovat kautta linjan olleet positiivisia ja koronan myötä laskenut kulurakenne on tukenut yhtiöiden tuloksia. Bilot ei ole etukäteen julkistanut vertailukauden tietoja ja H1-raportti tuo useamman tarkistuspisteen strategian toteutuksesta ja koronan vaikutuksista liiketoimintaan. Ennustamme liikevaihdon olevan 9,6 MEUR H1:llä, minkä tulisi indikoida kasvua vertailukaudesta. Ennen Bilotin alkuviikolla tiedottamaa CastorIT-yritysostoa ennustimme koko vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan 6 %. Lisäämme CastorIT-yritysoston ennusteisiimme H1-raportin yhteydessä.

CastorIT konsolidoidaan Q4’20 alkaen ja näin vuoden 2020 liikevaihtovaikutus on alustavasti vajaa 10 % ja tulokseen noin 10 %. CastorIT:n vaikutus Bilotin vuoden 2021e liikevaihtoon on alustavasti reilut 30 % ja tulokseen noin 40 %. Yhtiön osakemäärä lisääntyy kuitenkin samalla noin 30 %:lla, joten vaikutus osakekohtaiseen tulokseen jää alustavan arviomme mukaan maltilliseksi. Eilen julkaisemamme kommentti yritysostoon liittyen on kokonaisuudessa luettavissa tästä.

Odotamme liikevoiton H1:llä olevan 0,8 MEUR tai 8 % liikevaihdosta. Tulosennusteeseemme liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, ja haasteita heijasteli se että yhtiö turvautui yt-neuvotteluihin koronan myötä. Toisaalta sopeutustoimet ja koronan myötä laskenut kulurakenne tukee arviolta kannattavuutta. Arvioimme yhtiön kirjaavan rahoituskuluihin 0,9 MEUR listautumiseen liittyviä kuluja. Näin ennustamme yhtiön raportoidun osakekohtaisen tuloksen olleen -0,04 euroa ja oikaistuna listautumiskuluista 0,16 euroa.  

Bilot ei ole antanut ohjeistusta kuluvalle vuodelle. Yhtiön strategisena tavoitteena on 10 %:n liikevoittomarginaali oik. liikearvon poistoilla (EBITA) sekä 50 MEUR:n liikevaihto vuonna 2024, mikä tarkoittaa, että kasvua haetaan myös yritysostoilla (2019 liikevaihto 18,5 MEUR). Kiinnostuksen kohteena raportissa ovat kasvun ja tuloksen lisäksi liikevaihdon rakenne Suomi vs. kansainväliset toiminnot sekä näkymät.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,5 19,6 21,3
- kasvu-% 11,2% 6,0% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 1,6 1,9
- EBIT-% 8,7% 8,0% 9,1%
EPS (oik.) 93,49 0,33 0,41
Osinko 38,79 0,17 0,20
P/E (oik.) 0,0 24,8 20,3
EV/EBITDA -0,8 12,7 10,0
Osinkotuotto-% inf% 2,0% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.