Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Bilot
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.90 EUR
Kurssi: 6.84 EUR
Kurssi hetkellä: 22.4.2020 - 5:32

Toistamme IT-palveluyhtiö Bilotin 6,9 euron tavoitehinnan ja laskemme suosituksen vähennä-tasolle (aik. lisää) kurssinousun ja hieman nousseen epävarmuuden myötä. Korona nostaa tummia pilviä myös Bilotin ylle ja yhtiö kertoi aloittavansa ennakoivat yt:t. Epävarmuudessa selkänojaa antaa kuitenkin yhtiön liiketoimintakriittinen IT-toimittajan rooli, verkkokauppaosaaminen ja vahva tase. Kurssinousun myötä osakkeen arvostus on nyt muuttunut neutraaliksi (2020e EV/EBIT 11x) ja korkeampi arvostus vaatisi parempaa näkyvyyttä tuloskasvuun.

Bilot ennakoi tilapäistä notkahdusta ja aloittaa yt:t

Bilot kertoi eilen lehdistötiedotteessa koronapandemian tilapäisesti aiheuttaneen vakavia ja voimistuvia häiriöitä digitaalisen liiketoiminnan markkinoilla. Yhtiö uskoo, että pandemian pitkittyessä sen toimittamia projekteja tulee keskeytymään, ja että asiakkaiden päätökset uusista investoinneista siirtyvät asiakkaiden sopeuttaessa toimintaansa kriisin edetessä. Yhtiö ennakoi markkinahäiriön aiheuttamaa tilapäistä notkahdusta palveluiden kysynnässä ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluiden kohteena olevat suunnitellut tilapäiset sopeuttamistoimet koskevat koko Suomen henkilöstöä. Yhtiön ulkomaiset yksiköt Ruotsissa ja Puolassa eivät kuulu neuvotteluiden piiriin. Tämänhetkisen arvion mukaan suunnitellut sopeuttamistoimenpiteet voivat johtaa myös siihen, että osa henkilöstöstä lomautetaan koko- tai osa-aikaisesti enintään 90 päiväksi.

Ennusteet ennallaan ja vahva tase antaa selkänojaa

Pidimme ennusteemme nyt ennallaan, koska olimme maaliskuun seurannan aloitus -raportissa jo huomioineet (laskimme maaliskuussa 4-15 % tulosennusteita) koronavaikutuksia. Arvioimme edelleen yhtiön kasvavan lähivuodet orgaanisesti 6-10 %:n vauhtia ja EBITA-%:n olevan viime vuosien tasolla 8-10 %:ssa. Yhtiön strategisena tavoitteena on 10 %:n liikevoittomarginaali oik. liikearvon poistoilla (EBITA) sekä 50 MEUR:n liikevaihto vuonna 2024, mikä tarkoittaa, että kasvua haetaan myös yritysostoilla (2019 liikevaihto 18,5 MEUR). Yhtiöllä on listautumisen jälkeen hyvin vahva tase (2020e omavaraisuusaste 68 %) antamaan selkänojaa epävarmuudessa.

Kysyntänäkymät ovat hyvät keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä

Pitkällä aikavälillä näemme IT-palvelusektorin ja Bilotin kysyntäfundamenttien edelleen olevan hyvät tai jopa vahvistuneen, sillä sähköisten kanavien ja työkalujen merkitys asiakkaiden liiketoiminnassa on jo korostunut merkittävästi kriisin myötä. Lisäksi Bilot operoi syvällä asiakkaiden liiketoimintakriittisissä järjestelmissä ja verkkokauppaympäristössä, mikä kääntyy nykyisessä markkinatilanteessa vahvuudeksi.

Kurssinousu on kuronut aliarvostuksen umpeen, mutta vahva tase mahdollistaa yritysostot

Tavoitehinnallamme lasketut oikaistut EV/EBIT-kertoimet vuosille 2020-2021 ovat 11x ja 9x tai noin 20 % alle verrokkien. Bilotin nettokassasta johtuen suosimme EV-pohjaisia kertoimia verrattaessa yhtiötä verrokkeihin. Näkemyksemme mukaan Bilotin absoluuttinen ja suhteellinen arvostus on neutraali, kun huomioidaan yhtiön pieni koko, lyhyt historia ja koronaepävarmuus. Korkeamman arvostuksen hyväksyminen vaatisi parempaa näkyvyyttä tuloskasvuun tai omistaja-arvoa luovia yrityskauppoja. Vahva tase ja noin 9 MEUR:n kassa antaa huomattavaa liikkumavaraa yritysjärjestelyissä, joissa voi koronaepävarmuuden myötä aueta hyviä mahdollisuuksia, kun kohteita tulee mahdollisesti enemmän myyntiin ja arvostustasot ovat matalampia.

Käy kauppaa. (Bilot)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joni Grönqvist

Joni Grönqvist

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 18,5 19,6 21,3
- kasvu-% 11,2% 6,0% 9,0%
Liikevoitto (EBIT) 1,6 1,6 1,9
- EBIT-% 8,7% 8,0% 9,1%
EPS (oik.) 93,49 0,33 0,41
Osinko 38,79 0,17 0,20
P/E (oik.) 0,0 20,5 16,8
EV/EBITDA -0,8 9,8 7,5
Osinkotuotto-% inf% 2,4% 3,0%
Uusimmat ennusteet

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitaalisen liiketoiminnan IT-ratkaisujen toimittaja, joiden tavoitteena on tuoda asiakkaalle uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua digitaalisuuden avulla. Bilot kuuluu Suomen IT-markkinalla keskisuurten joukkoon, ja sen asiakasportfolio on painottunut suuriin asiakkuuksiin. Bilotille ominaista on profiloituminen SAP-sateenvarjon alle kuuluviin yritysohjelmistoihin. Bilotin liiketoimintamalli perustuu asiantuntijamyyntiin erilaisilla toimitusmalleilla, jotka voivat perustua tuntilaskutukseen, kiinteähintaisiin projektitoimituksiin tai näiden välimuotoihin.