Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Boreo: Elektroniikka-toiminnan täsmähankinta

Analyytikon kommentti 21.05.2021 6:34 Boreo
Yhtiö: Boreo
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 46.00 EUR
Kurssi: 42.00 EUR
Kurssi hetkellä: 21.5.2021 - 6:19

Boreo tiedotti eilen hankkineensa Milcon Oy:n koko osakekannan. Järjestelyllä Boreo sekä vahvistaa Elektroniikka-liiketoimintansa arvoketjuasemaa, teollisuusportfoliota ja kilpailukykyä että laajentaa konsernitason  tulospohjaa. Pidämme kooltaan pientä ja huokealla arvostuksella toteutettua järjestelyä oivana ja jo lyhyellä aikavälillä omistaja-arvoa luovana liikkeenä. Strategian johdonmukaiseen etenemiseen, säännöllisin väliajoin vahvistuvaan kasvualustaan ja pidemmän aikavälin arvonluontikykyyn peilattuna emme näe osaketta kalliina. Täten toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme 46 euroon (aik. 44 euroa).

Puolustusvälineteollisuuteen erikoistunut yhtiö

Milcon on kotimarkkinassa operoiva ja puolustusvälineteollisuudessa toimivien asiakkaiden palvelemiseen erikoistunut yhtiö. Arviomme mukaan Milconin tulovirrat jakautuvat tällä hetkellä suurin piirtein tasajaoin perinteisen jakelutoiminnan sekä korkeamman lisäarvon kokoonpanotoiminnan välille. Milconin ansainnassa kokoonpanotoiminta tarkoittaa räätälöityjen johdin- ja kaapelisarjojen sekä muiden sähköteknisten tuotteiden valmistamista. Viimeisten vuosien aikana yhtiö on käsityksemme mukaan kohdistanut investointeja juuri tämän kyvykkyyden kehittämiseen. Nämä päätökset ovat myös olleet onnistuneita liikevaihdon parantunutta rakennetta (ts. jakelutoiminnan pienempi suhteellinen osuus) ja kohonnutta tulostasoa heijastellen. Vuonna 2020 Milcon teki 4,2 MEUR:n liikevaihdon ja FAS-kirjanpidon mukaisen noin 0,4 MEUR:n käyttökatteen. Toimintalogiikkaan ja tukkukaupan viitekehykseen linjattuna kannattavuutta voidaan pitää hyvänä. Milconista maksettu EV/EBITDA-kerroin on viime vuoden tuloksella alle 3x ja siten selvästi alle Boreon omien kertoimien. Kauppa rahoitetaan laimennusvaikutuksiltaan pienellä 0,44 MEUR:n suunnatulla osakeannilla sekä käteisvaroilla.

Tutun ja toimivan kaavan mukainen järjestely

Mielestämme Milconin hankinta vahvistaa Boreon Elektroniikka-liiketoimintaa useammalla tavalla. Hankinnan myötä Boreon tuote- ja päämiesportfoliot laajenevat ja kokonaiskilpailukyky paranee. Samalla mukaan tulee myös aikaisemmin liiketoimintayksikön alta puuttunutta ja omaa arvoketjuasemaa parantavaa kokoonpanotoimintaa. Milconin oma asemoituminen mielenkiintoisten mahdollisuuksien puolustusvälineteollisuuteen voi puolestaan tuoda koko yksikölle hyviä ja pidemmällä aikavälillä varsin ennustettavia kasvulähtöjä. Yhtenä arvonluonnin väylänä on luonnollisesti myös konsernitason tukitoimintojen hyödyntäminen ja tätä kautta saavutettavat pienet tehokkuusnostot. Kokonaisuudessaan pidämme järjestelyä tutun ja toimivan kaavan mukaisena liikkeenä.

Tuotto-odotus pysyy hyvänä

Boreon ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 18x ja 15x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 11x ja 10x. Nämä kertoimet painottuvat yhtiölle arvioimamme neutraalin kerroinhaarukan (P/E 13x-17x ja EV/EBITDA 8x-12x) sisään. Pääosin ruotsalaisista ja käytännössä identtisillä toimintamalleilla operoivien yhtiöiden muodostama verrokkiryhmä hinnoitellaan yhä noin 20-30 % preemiolla suhteessa Boreoon. Tätä taustaa vasten näemmekin sekä absoluuttisessa että suhteellisessa arvostuksessa pientä nousuvaraa. Tämä nousuvara, odottamamme tuloskasvu sekä pieni osinko pitävät vuotuisen tuotto-odotuksen mielestämme edelleen hyvällä tasolla. Pääoman tuottopotentiaaliin pohjautuva lähestymistapamme sekä kassavirtamalli tukevat tätä johtopäätöstä.

Käy kauppaa. (Boreo)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 97,6 131,0 139,0
- kasvu-% 63,0% 34,3% 6,1%
Liikevoitto (EBIT) 4,3 10,0 10,9
- EBIT-% 4,4% 7,6% 7,9%
EPS (oik.) 1,49 2,40 2,87
Osinko 0,40 0,44 0,48
P/E (oik.) 19,7 17,5 14,6
EV/EBITDA 15,2 10,6 9,6
Osinkotuotto-% 1,4% 1,0% 1,1%
Uusimmat ennusteet

Boreo on vuonna 1969 perustettu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yleiselektroniikan päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus ja tuotekehitys.