Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Cargotec: Konecranes-fuusioon täysi luottamus

Analyytikon kommentti 25.08.2021 8:13 Cargotec
Yhtiö: Cargotec
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 55.00 EUR
Kurssi: 42.84 EUR
Kurssi hetkellä: 25.8.2021 - 7:58

Cargotec järjesti eilen kysymys/vastaus-puhelinkonferenssin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen kanssa. Vaikka yhtiöllä on lyhyellä tähtäimellä edelleen haasteita komponentti- ja logistiikkajärjestelyjen kanssa, on näkymä vuodelle 2022 optimistinen. Samaten yhtiön luottamus kilpailuviranomaisten hyväksynnän saamiseen Konecranes-yhdistymiselle on korkealla. Kaikkiaan viesti oli positiivinen. Ennusteemme ovat ennallaan ja suosituksemme osakkeelle lisää 55,00 euron tavoitehinnalla.

Puhelinkonferenssin keskeisin anti oli seuraava:

  • Markkinoiden tarve Kalmarin tuotteille on koko ajan kasvussa. Cargotecin mukaan satamaoperaattoreiden projekti-investoinnit (etenkin automaatio) käynnistyvät ensimmäisinä, mutta myös mobiililaitteiden käyttöaste on nyt ennätystasolla, mikä lupaa hyvää tuleville tilauksille. Cargotec on hyvin luottavainen vuoden 2022 tilausten suhteen, sillä ”satamilla on paljon operatiivisia ongelmia ratkottavanaan”.
  • Hiabin vuoden 2021 tilauskertymän uskotaan olevan isomman kuin vuonna 2020 ja myös vuonna 2019. Tämä ei ole varsinaisesti uutinen, sillä Hiabin H1’21:n tilauskertymä oli 80 % korkeampi kuin H1’20:llä ja myös 37 % korkeampi kuin H1’19:llä. Tällä hetkellä Hiabin toimitusvolyymejä rajoittaa kuorma-autotehtaiden toimitustahti, jota mm. komponenttipula rasittaa.
  • MacGregor tulee hyötymään laivojen korvauskysynnän liikkeelle lähdöstä etenkin kontti- ja irtolastialuksissa sekä myös RoRo-aluksissa. MacGregor saa tilauksensa yleensä 6-12 kk:n kuluttua laivan tilaamisesta. Cargotec arvioi MacGregorin liikevaihdon kasvavan jonkin verran vuonna 2022, mutta enemmän vuonna 2023.
  • Komponentti- ja logistiikkahaasteet ovat pahimmillaan Q3’21:llä, mutta alkavat helpottaa Q4’21:llä. Pitkäaikaisten sopimusten sijasta Cargotec joutuu joissakin tapauksissa ostamaan komponentteja spot-markkinoilta, mikä rasittaa marginaaleja. Kokonaisuutena Cargotec kuitenkin näkee komponenteista tulevan marginaalipaineen ja omien hinnankorotusten suunnilleen neutraloivan toisensa.
  • Cargotec on hyvin luottavainen Konecranes-yhdistymisen toteutumiseen. Kilpailuviranomaisten kanssa käytävien keskustelujen sanotaan olevan odotusten mukaisia. Cargotec myös uskoo EU:n kilpailuviranomaisten päätöksen tulevan marraskuun loppupuolella.
  • Asiakkaiden palaute fuusioon on Cargotecin mukaan ollut positiivista ja sitä enemmän mitä isommasta asiakkaasta on kysymys. Cargotecin mukaan asiakkaat arvostavat uuden merkittävän yhtiön syntymistä viemään toimialan kehitystä eteenpäin ja muodostamaan samalla vastavoiman kiinalaisille, joiden Silkkitie- ja muista vastaavista hankkeista ollaan huolissaan.    

Käy kauppaa. (Cargotec)

Analyytikko / Kirjoittaja

Erkki Vesola

Erkki Vesola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 3 263,5 3 518,5 4 208,4
- kasvu-% -11,4% 7,8% 19,6%
Liikevoitto (EBIT) 70,4 493,6 363,0
- EBIT-% 2,2% 14,0% 8,6%
EPS (oik.) 1,95 3,13 3,83
Osinko 1,08 1,08 1,65
P/E (oik.) 17,3 13,7 11,2
EV/EBITDA 13,4 5,4 6,8
Osinkotuotto-% 3,2% 2,5% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Cargotec on vuonna 2005 Kone Oyj:n jakautuessa syntynyt lasti- ja kuormankäsittelyratkaisuja kansainvälisillä markkinoilla tarjoava yritys. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat Kalmar, Hiab ja MacGregor. Kalmar tarjoaa kontinkäsittelylaitteita, satama-automaatioratkaisuja, ohjelmistoja ja palveluita satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja eri teollisuudenaloille. Hiab on maailman johtava kuormankäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka asiakkaat edustavat maakuljetusalaa ja lukuisia muita toimialoja.