Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Cibus Nordic Real Estate
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 160.00 SEK
Kurssi: 163.00 SEK
Kurssi hetkellä: 26.11.2020 - 8:02

Cibus tiedotti keskiviikkona noin 12,4 MEUR:n kiinteistöhankinnasta. Hankittava kiinteistö sijaitsee Kalajoella ja se on rakennettu vuonna 2018. Kohteen vuokrattava pinta-ala on noin 9400 m2 ja se on Cibuksen mukaan täyteen vuokrattu. Ankkurivuokralaisina kiinteistössä toimivat HalpaHalli ja Tokmanni. Transaktion on määrä mennä maaliin joulukuussa.

Hankittavan kiinteistön vuokrasopimusten keskimääräinen painotettu maturiteetti on noin 8 vuotta, mikä on varsin pitkä, sillä Cibuksen olemassaolevan sopimuskannan maturiteetti (WAULT) oli syyskuun lopussa noin 5,4 vuotta. Hankinnasta maksettu 12,4 MEUR:n kauppahinta vastaa noin 1 319 euron neliöhintaa ja sitä voidaan pitää mielestämme varsin edullisena vuokrasopimusten pitkä maturiteetti ja kiinteistön ikä huomioiden. Kauppahinta vaikuttaa varsin edulliselta myös sektorilla viime aikoina toteutuneiden transaktioiden valossa.

Olimme ennustaneet Cibuksen tekevän viimeisellä neljänneksellä uusia kiinteistöhankintoja vielä noin 15 MEUR:n edestä. Näin ollen eilen tiedotettu kiinteistöhankinta ei aiheuta merkittäviä muutostarpeita ennusteisiimme.

Cibus toisti eilisessä tiedotteessa myös aiemmat Q3-raportin yhteydessä annetut kommentit suotuisana jatkuvasta markkinatilanteesta ja yhtiön vahvasta hankeputkesta. Yhtiön mukaan sen nykyinen hankeputki on noin 120 MEUR ja se käsittää yksittäisten mahdollisten pienempien hankintojen lisäksi myös yhden potentiaalisen suuremman transaktion Suomessa.

Cibuksella on näkemyksemme mukaan edellytykset jatkaa nykyisellä taseellansa yksittäisten pienempien kiinteistöhankintojen tekemistä, mutta suuremman kokoluokan järjestelyt vaatisivat yhtiöltä todennäköisesti myös oman pääoman ehtoista rahoitusta. Tähän viittaavat mielestämme myös Cibuksen omat kommentit, sillä yhtiö kertoi tiedotteessa arvioivansa rahoitusvaihtoehtoja, jotta yhtiön velkaantuneisuusaste pysyy tulevien kasvuhankkeidenkin jälkeen yhtiön tavoitetason ylärajan (65 %) alapuolella. Cibus arvostetaan tällä hetkellä selvällä preemiolla osakekohtaiseen nettovarallisuuteen nähden ja oman pääoman hyödyntäminen nykyisellä kurssitasolla olisikin lähtökohtaisesti omistaja-arvoa luovaa.

Cibuksen Suomen toimintojen CIO Lauri Tiensuu oli viime viikolla haastattelussamme ja haastattelu on katsottavissa kokonaisuudessaan täältä. Tuore laaja raportti yhtiöstä on vapaasti luettavissa täältä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 60,2 74,3 83,7
- kasvu-% 108,3% 23,5% 12,7%
Liikevoitto (EBIT) 43,5 55,9 64,8
- EBIT-% 72,3% 75,2% 77,4%
EPS (oik.) 0,97 0,98 1,06
Osinko 0,89 0,93 0,98
P/E (oik.) 14,2 16,4 15,2
EV/EBITDA 21,6 23,4 20,9
Osinkotuotto-% 6,4% 5,8% 6,1%
Uusimmat ennusteet

Cibus on kiinteistöyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North Premier Growth Market -listalla Tukholmassa. Yhtiön liikeideana on hankkia, kehittää ja hallinnoida Pohjoismaissa korkealaatuisia kiinteistöjä, jotka on vuokrattu päivittäistavarakaupan ketjuille. Yhtiöllä on tällä hetkellä 280 kiinteistöä Suomessa ja Ruotsissa. Päävuokralaiset ovat Kesko, Tokmanni, Coop ja S-ryhmä.