Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.00 EUR
Kurssi: 13.15 EUR
Kurssi hetkellä: 27.4.2021 - 5:45

Consti raportoi Q1-tuloksensa perjantaina 30.4.2021. Viruspandemian läsnäolo on voinut edelleen haitata markkinan aktiviteettia kvartaalin aikana, mutta odotamme tilanteen kehittyneen parempaan suuntaan. Odotamme liikevaihtoon jo pientä nousua ja tuloksen pysyvän vakaasti hyvällä tasolla. Ohjeistukseen emme odota muutoksia, mutta Q1-tulos antanee jo hyvin viitteitä siitä, ollaanko lähempänä haarukan ylä- vai alalaitaa. Tuloksen lisäksi seuraamme yhtiön kommentteja aktiviteetin palautumisesta markkinoilla ja asiakasryhmissä.

Odotamme Constin liikevaihdon kasvaneen Q1:llä noin 2 %:lla noin 60,2 MEUR:oon (Q1’20: 59,0 MEUR). Uusia tilauksia saatiin jo vuoden lopussa hyvin ja tilauskannan tason lasku hiipui. Osaltaan voi olla vielä koronan vuoksi, että asiakkaiden päätöksenteko on siirtynyt ja viiveitä hankkeissa voi olla. Odotamme kuluvalle vuodelle kasvavaa liikevaihtoa, mutta se vaatii vuoden ensimmäiseltä puoliskolta markkina-aktiviteetin ja tilausten piristymistä. Seuraammekin merkkejä tästä mielenkiinnolla.

Constin tulos on laskeneesta liikevaihdon tasosta huolimatta parantunut jo pitkään. Pienen liikevaihdon nousun vuoksi odotamme myös marginaalin hieman parantuvan vertailukaudesta. Ennustamme oikaistun liikevoiton olevan 0,6 MEUR (Q1’20: 0,5 MEUR) ja marginaalin nousevan 1,0 %:iin (Q1’20: 0,8 %). Tulostason merkittävä nostaminen vaatii arviomme mukaan jo selkeästi kasvua ja korkeampia volyymitasoja yhtiön tehostustoimenpiteiden jälkeen.

Consti ohjeistaa, että liiketulos vuonna 2021 on 7-11 MEUR. Laajaan haarukkaan vaikuttavat vielä koronapandemian epävarmuudet, ja tähän voi tulla matkan varrella tarkistuksia suuntaan tai toiseen. Odotuksissamme on, että liikevaihto nousee vuonna 2021 noin 4,4 %:lla 287 MEUR:oon ja oikaistu liikevoitto nousee 10,1 MEUR:oon (2020: 8,2 MEUR). Liikevaihdon kasvun tulisi myös parantaa liikevoittomarginaalia noin 3,5 %:iin (2020: 3,0 %). Odotuksissamme on, että tätä vuonna käynnistyisi uusia hankkeita, kun niitä vuonna 2020 jouduttiin siirtämään tai päätöksentekoa lykkäämään epävarmuuden vuoksi. Korjaaminen on usein pitkälti tarpeeseen perustuvaa ja alla olevan kysynnän voi olettaa jossain vaiheessa myös purkautuvan. Tämä tukee mielestämme yhtiön kysyntänäkymiä myös lähivuosien aikana, vaikka lyhyellä aikavälillä epävarmuutta markkinan kehityksestä on olemassa.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 286,7 295,9
- kasvu-% -12,8% 4,4% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 10,1 12,8
- EBIT-% 3,0% 3,5% 4,3%
EPS (oik.) 0,70 0,94 1,20
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 14,3 14,0 10,9
EV/EBITDA 7,1 8,2 6,6
Osinkotuotto-% 4,0% 3,4% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.