Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei!

Luo ilmainen tili jotta voit seurata yrityksiä, osallistua foorumin keskusteluun sekä kommentoida meidän sisältöä. Valitse sinulle sopivin tili.

Oliko sinulla jo tili?

Kirjaudu sisään

Consti Q2: Jälleen loistokvartaali

Analyytikon kommentti 24.07.2020 9:11 Consti
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.50 EUR
Kurssi: 8.06 EUR
Kurssi hetkellä: 24.7.2020 - 8:56

Consti raportoi perjantaina aamulla selvästi odotuksiamme paremman tuloksen. Yhtiön liikevaihto oli suhteellisen linjassa markkinoiden ennusteisiin nähden, mutta tulos ylitti markkinoiden sekä meidän ennusteet selvästi. Hyvin alkanut tuloskäänne sai jatkoa toisella kvartaalilla tuloksen ylitettyä vertailukauden tuloksen selvästi koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta. Koronaviruksen vaikutukset ovat jäämässä pieniksi, vaikka epävarmuutta sen ympärillä vielä on. Ohjeistuksessa ei nähty muutosta ja markkinanäkymät viestivät mielestämme rohkaisevasta toisesta vuosipuoliskosta nostaen raportin kokonaiskuvan selvästi positiivisen puolelle.

Constin liikevaihto laski noin 14,7 % vertailukaudesta 69,3 MEUR:oon ja oli meidän sekä markkinoiden noin 70 MEUR:n (-13 % v/v) ennusteen kanssa suhteellisen linjassa. Liikevaihdon laskua selittää Taloyhtiöt-toimialan asiakkaiden päätöksenteon lykkääntyminen koronaviruksen seurauksena sekä kokonaisuutena alhaisemmalla tasolla oleva tilauskanta. Yhtiön tilauskanta (211,8 MEUR) oli vertailukautta 6 % alhaisemmalla tasolla, mutta näyttäisi, että laskun kulmakerroin hiipuu. Tilauskaudella saadut uudet sopimukset (66,8 MEUR) nousivatkin jo 16 % vertailukaudesta, vaikka yhtiö on ollut valikoivampi uusissa hankkeissa. Oletettavasti tähän on voinut vielä vaikuttaa myös koronan vuoksi viivästyneet päätökset, joten kehitys näyttää myös tilausten suhteen valoisalta.

Toisen kvartaalin kannattavuus oli markkinoiden sekä meidän odotuksia selvästi vahvempi. Liikevoitto parani odotetusti heikosta vertailukaudesta 2,4 MEUR:oon (Q2’19: 0,1 MEUR), kun odotimme 0,9 MEUR:n liikevoittoa (konsensus: 1,6 MEUR). Marginaali nousi 3,5 %:iin, kun odotimme 1,3 %:n marginaalia (konsensus: 2,3 %). Tulos parantui tilauskannan paremman katerakenteen ja vertailukaudelle osuneen ison projektin kustannusylityksen kirjauksen vuoksi. Alarivillä osakekohtainen tulos nousi myös vertailukauden tappioista noin 0,21 euroon markkinoiden odotuksien ollessa noin 0,11 eurossa.

Myönteistä Q2-raportissa oli myös mielestämme Constin parantunut rahavirta. Yhtiön ilmoittama vapaa kassavirta nousi vertailukaudesta 8,1 MEUR:oon (Q2’19: 2,7 MEUR) ja yhtiön rahavarat nousivat 18,7 MEUR:oon (Q2’19: 5,4 MEUR). Hyvään kassavirtaan vaikutti yhtiön mukaan operatiivisen tuloksen parantuminen sekä käyttöpääoman vapautuminen katsauskauden aikana. Omavaraisuusaste nousi 31 %:iin (Q2’19: 27,2 %) ja velkaantuneisuusaste laski jo 37,9 %:iin (Q2’19: 85,2 %). Hyvä kassavirta ja taloudellinen tilanne osaltaan mielestämme pienentävät Constiin liittyvää riskiprofiilia.

Yhtiö säilytti ohjeistuksensa koko vuodelle ennallaan Q2-raportin yhteydessä. Consti arvioi sen koko vuoden 2020 liiketuloksen paranevan vuoteen 2019 verrattuna (2019: 4,6 MEUR). Näkymissä korostettiin koronavirukseen liittyvän vielä epävarmuustekijöitä etenkin taloyhtiöiden kohdalla, mutta sen vaikutus kokonaisuudessa on ollut rajallinen. Epävarmuustekijät liittyvät joidenkin neuvotteluvaiheessa olevien hankkeiden mahdolliseen siirtymiseen sekä päätöksenteon mahdollisiin lykkääntymisiin etenkin taloyhtiöasiakkaissa. Yhtiön mukaan sen 2020 suorituskykyä tukevat edellisvuonna toteutettu organisaatiouudistus ja käänneohjelma, liiketoiminnan kustannusten skaalautuvuus volyymimuutoksiin nähden sekä tilauskannan parantunut laatu.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 314,8 271,4 287,7
- kasvu-% -0,3% -13,8% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,6 6,5 8,4
- EBIT-% 1,5% 2,4% 2,9%
EPS (oik.) 0,30 0,52 0,74
Osinko 0,16 0,25 0,37
P/E (oik.) 21,3 15,6 10,9
EV/EBITDA 8,4 7,8 6,3
Osinkotuotto-% 2,5% 3,1% 4,6%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.