Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Consti Q2 perjantaina: Askelia lähtökuopista

Analyytikon kommentti 20.07.2021 7:40 Consti
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 13.50 EUR
Kurssi: 12.45 EUR
Kurssi hetkellä: 20.7.2021 - 7:25

Consti raportoi Q2-tuloksensa perjantaina 23. heinäkuuta. Kvartaalin aikana päätökseen saatu St. George -hankkeen selvittely sekä markkinan aktiviteetin odotuksissa oleva piristyminen luovat hyvät lähtökohdat Constin liiketoiminnan kasvulle. Odotamme liikevaihtoon jo pientä nousua, mutta tuloksen laskevan kertaluonteisen St. George -kulukirjauksen vuoksi. Isompi huomiomme tuloksen sijaan keskittyy yhtiön markkinanäkymiin ja tilauskannan kertymiseen kvartaalin aikana.

Odotamme Constin liikevaihdon kasvaneen Q2:lla 1,5 %:lla noin 70,3 MEUR:oon (Q2’20: 69,3 MEUR). Uudet tilaukset olivat vuoden alussa jo hyvässä kasvussa (Q1’21: +12 %), vaikka tilauskannan taso pysyikin lähes ennallaan. Kvartaalin aikana on saatu ainakin yksi iso uudisrakentamisen toimistourakka, mikä tukee liikevaihdon tasoa eteenpäin mentäessä. Osaltaan voi olla, että asiakkaiden päätöksenteko on koronan tai markkinan epävarmuudesta johtuen vielä siirtynyt ja viiveitä hankkeissa voi olla. Tämä heijastuu vielä arviomme mukaan päättyneen kvartaalin liikevaihtoon.

Constin tulostason odotamme jäävän selkeästi viime vuodesta St. George -hankkeen päätöksen kertaluonteisen kulukirjauksen vuoksi. Vuosina 2015-2018 toteutettua rakennushanketta puitiin välimiesoikeudessa pitkään. Laskelmiemme mukaan nettovaikutus Constille oli hankkeen päätöksestä noin 0,2 MEUR negatiivinen, jonka lisäksi yhtiö joutuu purkamaan taseessa olleen 3 MEUR:n varauksen oletetusta saamisesta. Positiivista on, että päätöksellä on Constille noin 2 MEUR:n positiivinen rahavirtavaikutus.

St. George -hankkeen saamisen osoittautuessa ennakoitua pienemmäksi Consti alensi myös arviotaan vuoden 2021 näkymistä kesäkuussa. Consti arvioi nyt, että sen koko vuoden 2021 liiketulos on 4-8 MEUR. Odotuksissamme ennen tulosta on, että liikevaihto nousee vuonna 2021 noin 4,1 %:lla 286 MEUR:oon ja oikaistu liikevoitto on 6,4 MEUR (2020: 8,2 MEUR). Liikevaihdon kasvun tulisi parantaa pitkässä juoksussa myös suhteellista kannattavuutta, mutta kertaluonteisen kulukirjauksen vuoksi odotamme sen jäävän vielä vuoden 2020 (2020 oik. EBIT-%: 3,0 %) tason alle vuonna 2021 (2021e oik. EBIT-%: 2,2 %).

Odotuksissamme on, että vuonna 2021 käynnistyy uusia hankkeita, kun niitä vuonna 2020 jouduttiin siirtämään tai päätöksentekoa lykkäämään epävarmuuden vuoksi. Korjaaminen on usein pitkälti tarpeeseen perustuvaa ja alla olevan kysynnän voi olettaa jossain vaiheessa purkautuvan. Tämä tukee mielestämme yhtiön kysyntänäkymiä myös lähivuosien aikana, vaikka lyhyellä aikavälillä epävarmuutta markkinan kehityksestä on olemassa. 

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 286,0 295,1
- kasvu-% -12,8% 4,1% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 6,0 12,2
- EBIT-% 3,0% 2,1% 4,1%
EPS (oik.) 0,70 0,52 1,13
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 14,3 23,8 11,0
EV/EBITDA 7,1 11,6 6,8
Osinkotuotto-% 4,0% 3,6% 4,0%
Uusimmat ennusteet

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.