Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 11.70 EUR
Kurssi hetkellä: 20.10.2021 - 5:25

Consti raportoi Q3-tuloksensa keskiviikkona 27.10.2021. Vuoden aikana paljon epävarmuuksia lisännyt kustannuspaineiden nousu ja materiaalien saatavuuden ongelmat ovat Constin tuloskäänteen kannalta mielenkiintoisia Q3-raportissa seurattavia asioita. Tärkeämpää kuitenkin jatkon kannalta olisi, että yhtiön orastava kasvu saataisiin kunnolla liikkeelle, jolloin myös kannattavuudella on pidemmällä aikavälillä hyvin tilaa nousta. Odotamme liikevaihtoon jo selkeämpää nousua, mutta tuloksen olevan vertailukauden tasolla kustannuspaineiden vuoksi. Tuloksen lisäksi keskitymme yhtiön markkinanäkymiin ja tilauskannan kertymiseen kvartaalin aikana.

Odotamme Constin liikevaihdon kasvaneen Q3:lla 6,4 %:lla noin 72,6 MEUR:oon (Q3’20: 68,2 MEUR). Uudet tilaukset olivat Q2:lla todella vahvassa kasvussa (Q2’21: +47 %) ja myös tilauskanta kääntyi tukevaan 12 %:n kasvuun. Osaltaan voi olla vielä, että asiakkaiden päätöksenteko on koronan tai markkinan epävarmuudesta johtuen vielä siirtynyt ja viiveitä hankkeissa voi olla, mutta isoimmat vaikutukset alkavat olla tästä jo selätetty. Sen sijaan ongelmia voi aiheuttaa materiaalien saatavuus ja pullonkaulat tuotannossa, joka voi hidastaa hankkeita ja luoda lisää kustannuksia.

Isompi vaikutus kuumenevalla suhdanteella on kuitenkin kannattavuuteen, jonka odotamme jäävän vertailukauden tasolle. Odotamme liikevoiton laskevan vertailukaudesta noin 2,5 MEUR:oon (Q3’20: 2,6 MEUR) ja liikevoittomarginaalin jäävän 3,5 %:iin (Q3’20: 3,7 %). Heikentymistä vertailukaudesta selittää paljon puhuttanut kustannuspaineiden nousu, jonka olemme odottaneet alkavan näkymään tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tällä hetkellä vielä vaikutuksen kokonaisuutta on vaikea arvioida, mutta isoin hintapiikki näyttäisi tärkeimmissä raaka-aineissa tasoittuneen. Näemme yhtiön säästöohjelman etenemisen, volyymien nousun ja tilauskannan tervehtymisen tukevan kannattavuutta sekä pitävän sen hyvällä tasolla.

Ohjeistukseen emme odota Q3-raportissa muutoksia. Consti arvioi, että sen koko vuoden 2021 liiketulos on 4-8 MEUR. Odotuksissamme ennen tulosta on, että liikevaihto nousee vuonna 2021 noin 5,3 %:lla 289 MEUR:oon ja liikevoitto on 5,9 MEUR (2020: 8,2 MEUR). Liikevaihdon kasvun tulisi parantaa pitkässä juoksussa myös suhteellista kannattavuutta, mutta kertaluonteisen kulukirjauksen vuoksi odotamme sen jäävän vielä vuoden 2020 (2020 oik. EBIT-%: 3,0 %) tason alle vuonna 2021 (2021e oik. EBIT-%: 2,0 %). Oikaistun liikevoiton odotamme nousevan 9,8 MEUR:oon (oik. EBIT-%: 3,4 %).  

Odotuksissamme on, että vuonna 2021 käynnistyy uusia hankkeita, kun niitä vuonna 2020 jouduttiin siirtämään tai päätöksentekoa lykkäämään epävarmuuden vuoksi. Korjaaminen on usein pitkälti tarpeeseen perustuvaa ja alla olevan kysynnän voi lähitulevaisuudessa purkautuvan. Tämä tukee mielestämme yhtiön kysyntänäkymiä, vaikka lyhyellä aikavälillä epävarmuutta markkinan kehityksestä ja kustannuspaineista onkin ilmassa. 

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 289,2 298,5
- kasvu-% -12,8% 5,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 5,9 12,4
- EBIT-% 3,0% 2,0% 4,2%
EPS (oik.) 0,86 0,98 1,15
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 11,6 11,9 10,1
EV/EBITDA 7,1 10,6 5,8
Osinkotuotto-% 4,0% 3,8% 4,3%
Uusimmat ennusteet

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.