Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Consti: Riskitaso laskee ja suoritus paranee

Analyytikon kommentti 27.07.2020 7:00 Consti
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 9.50 EUR
Kurssi: 8.46 EUR
Kurssi hetkellä: 27.7.2020 - 6:45

Nostamme Constin tavoitehinnan 9,50 euroon (aik. 7,50 euroa) pitäen suosituksemme lisää-puolella. Yhtiön Q2-tulos oli odotuksiin nähden selvästi parempi vahvistaen luottamustamme tuloskäännettä kohtaan sekä madaltaen yhtiöön kohdistuvia riskejä. Yhtiön kannattavuus näyttäisi alkuvuoden perusteella parantuvan edellisvuodesta selvästi koronaviruksen aiheuttamista haasteista huolimatta ja samalla myös yhtiön tilauskirjoissa alkaa näkyä piristymisen merkkejä. Arvostus on mielestämme jäänyt yhtiön suorituksesta jälkeen eikä huomioi täysin yhtiössä olevaa potentiaalia. 

Q2-tulos ylitti odotukset kirkkaasti

Constin liikevaihto laski noin 14,7 % vertailukaudesta 69,3 MEUR:oon tilauskannan laskun ja Taloyhtiö-toimialan asiakkaiden päätöksenteon viivästyessä. Tämä oli linjassa meidän sekä markkinoiden noin 70 MEUR:n (-13 % v/v) ennusteen kanssa. Raportin valopilkku oli kuitenkin kannattavuus, mikä oli odotuksia selvästi vahvempi. Liikevoitto parani 2,4 MEUR:oon (Q2’19: 0,1 MEUR), kun odotimme 0,9 MEUR:n liikevoittoa (konsensus: 1,6 MEUR). Marginaali nousi 3,4 %:iin, kun odotimme 1,3 %:n marginaalia (konsensus: 2,3 %). Tulos parantui vertailukaudelle osuneen ison projektin kustannusylityksen kirjauksen takia, mutta myös tilauskannan katerakenne on jatkanut parantumistaan ja säästöohjelman toimenpiteet näyttävät toimivan odotettua paremmin. Tulevaisuuden kannalta positiivista oli myös yhtiön tilauskannan laskun hiipuminen ja uusien tilauksien nousu. Constin riskiprofiilia laskee myös merkittävästi parantunut vapaa kassavirta (8,1 MEUR vs. 2,7 MEUR) sekä taloudellinen tilanne (velkaantumisaste: 37,9 %). Näkymissä riskitekijänä nousi esiin edelleen koronavirukseen liittyvät epävarmuustekijät (etenkin taloyhtiöiden kohdalla), vaikkakin niiden vaikutus kokonaisuuteen on ollut hyvinkin rajallinen.

Ennusteet nousivat selvästi

Nostimme lähivuosien ennusteitamme selvästi yhtiön odotuksia paremman tuloksen vahvistettua luottoamme yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin. Yhtiö säilytti paranevaa liikevoittoa ennakoivan ohjeistuksensa ennallaan Q2-raportin yhteydessä, ja jo H1:n aikana yhtiö on saavuttanut viime vuoden 4,6 MEUR:n liikevoitosta yli puolet (2,8 MEUR), kun vielä tyypillisesti vahvempi H2 on edessä. Odotammekin yhtiön liikevoiton paranevan vuonna 2020 merkittävästi noin 8,3 MEUR:oon (aik. 6,5 MEUR) ja liikevoittomarginaalin nousevan 3,0 %:iin (2019: 1,5 %). Ensi vuonna odotamme EBIT-marginaalin paranevan edelleen 3,4 %:iin liikevaihdon kasvun (+6 % v/v), parantuneen tilauskannan katerakenteen sekä tehostetun kulurakenteen myötä. Lyhyen aikavälin riskinä on koronaviruksen aiheuttamat viivästykset tai ylimääräiset kustannukset, mutta pitkällä aikavälillä yhtiö näyttäisi olevan hyvin matkalla kohti yli 5 %:n liikevoittomarginaalin tavoitettaan.

Arvostuksessa selvää nousuvaraa

Ennustemuutoksiemme jälkeen Constin osakkeen arvostus on lähivuosille mielestämme yhtiön tuloskäänteeseen, laskeneeseen riskiprofiiliin sekä pitkän aikavälin potentiaaliin nähden alhainen. Yhtiön käänneyhtiön profiilin vuoksi lyhyen aikavälin kertoimilla on tilaa nousta ja osin koronan aiheuttamien haasteidenkin vuoksi katseemme ovat jo ensi vuodessa, jolloin arvostus (2021e: P/E: 9,4x, EV/EBIT: 7,7x) on selvästi alle hyväksymiemme historiallisten tasojen. Suhteellisesti verrokkeihin nähden osake on arvostettu mielestämme liian suurella diskontolla (2021e: -30 %) ja DCF-laskelmamme arvo (11,5 euroa) indikoi myös osakkeessa olevan nousuvaraa.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 314,8 272,8 289,1
- kasvu-% -0,3% -13,4% 6,0%
Liikevoitto (EBIT) 4,6 8,3 9,8
- EBIT-% 1,5% 3,0% 3,4%
EPS (oik.) 0,30 0,71 0,90
Osinko 0,16 0,25 0,45
P/E (oik.) 21,3 12,0 9,4
EV/EBITDA 8,4 6,9 5,6
Osinkotuotto-% 2,5% 3,0% 5,3%
Uusimmat ennusteet

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin.

Consti Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI.