Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Consti: Tuloskasvulle jalansijaa

Analyytikon kommentti 26.07.2021 7:32 Consti
Yhtiö: Consti
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 14.00 EUR
Kurssi: 13.00 EUR
Kurssi hetkellä: 26.7.2021 - 7:17 Analyysi päivitetty: 25.7.2021

Nostamme Constin tavoitehinnan 14,0 euroon (aik. 13,50 euroa) toistaen lisää-suosituksemme yhtiön Q2-tuloksen jälkeen. Yhtiön Q2-tulos oli raportoiduilta luvuiltaan odotetusti heikko St. George -hankkeen kertaerän johdosta. Ilman kertaeriä oikaistu tuloskehitys oli rohkaisevasti vertailukauden yläpuolella ja tuloskäänne etenee oikeaan suuntaan. Tilauskannan nousu ja markkina-aktiviteetin piristyminen parantavat samalla luottoa lähivuosien tuloskasvunäkymiin. Arvostus on mielestämme potentiaaliin nähden vielä maltillinen kohtuullisen osingon tukiessa tuotto-odotusta.

Oikaistu tulos nousi vertailukauden yläpuolelle

Consti raportoi perjantaina aamulla odotuksiamme paremman Q2-tuloksen. Yhtiön liikevaihto nousi vertailukaudesta hieman ollen lähellä ennusteitamme ja myös oikaistu tulos parani vertailukaudesta selvästi. Raportoituun tulokseen heikentävästi vaikutti kertaluonteinen St. George -hankkeen selvittelyn odotuksien vastainen tulos, josta yhtiö tiedotti kesäkuussa. Emme olleet ennusteissamme kertaerää oikaisseet liikevoitosta, mikä selittää isoja eroja ennusteisiin nähden. Ohjeistukseen ei tullut muutoksia ja kommentit markkinasta olivat positiivissävytteisiä. Markkinan kehitykseen liittyy vielä epävarmuuksia koronan vuoksi ja näkyvyys on rajallinen, mutta aktiviteetti näyttää myös uusien tilauksien ja tilauskannan perusteella piristyvän. Kannattavuuden nousu, liikevaihdon kasvu, tilauskannan vahvistuminen nostavat raportin kokonaiskuvan selvästi positiivisen puolelle.

Ennusteissa ei isoja muutoksia

Lisäsimme ennusteisiimme myös oikaistut luvut vertailukausilta Constin raportoinnin mukaisesti. Lisäksi uuteen toimitilaan muuttaminen vaikutti hieman myös tase-ennusteisiin ja poistoihin. Operatiivisiin ennusteisiimme muutokset olivat maltillisia. Vuonna 2021 odotamme liikevaihdon nousevan noin 5 %:lla 289 MEUR:oon ja raportoidun liikevoiton olevan 5,9 MEUR:ssa. Olemme näin ohjeistuksen (raportoitu EBIT: 4-8 MEUR) keskikohdan tasolla. Kuluvan vuoden raportoitua tulosta heikentää merkittävät kertaerät, mutta oikaistun tuloksen odotamme hieman nousevan vuodesta 2020. Odotamme myös H2:lta selvästi nopeampaa liikevaihdon kasvua, mikä luo pohjaa myös seuraavien vuosien tuloskasvulle. Vuonna 2022 odotamme liikevaihdon kasvun jatkuvan (+3 %) ja kannattavuuden parantuvan (oik. EBIT-%: 4,2 %) volyymitasojen noustessa ja projektien katerakenteen edelleen hieman parantuessa. Seuraavina vuosina näemme kasvun jatkuvan markkinoita vahvempana, jota avittaa myös yhtiön strategian mukainen jalkautuminen uudiskohteisiin ja rakentamisen arvoketjun eri osa-alueisiin. Kannattavuudella on potentiaalia nousta lähemmäs yhtiön tavoitetta (yli 5 %:n EBIT-%), mutta odotuksemme ovat vielä maltilliset yhtiön historiallisen kannattavuuden sekä markkinariskien vuoksi.

Tuotto-odotusta tukee käänteen potentiaali ja osingot

Vuonna 2021 arvostus on nyt oikaistuilla luvuilla kohtuullisen maltillinen (21e: P/E: 13x, EV/EBIT: 11x) ja laskee edelleen vuodelle 2022 (22e: P/E: 11x, EV/EBIT: 9x) kertoen osakkeen potentiaalista. Nojaamme tällä hetkellä hyväksyttävän arvostushaarukkamme (EV/EBIT: 10-14x, P/E : 10-14x) alarajaan ja vuoden 2022 ennusteisiin, mikä tarjoaa osakkeelle edelleen selvää nousupotentiaalia. Suhteellisesti osake on arvostettu vuodelle 2022 noin 30 % alle verrokkien mediaanin, mikä on mielestämme myös aivan liian suuri alennus. Myös DCF-laskelmamme arvo (14,5 euroa) on nykyistä kurssia korkeampi. Arvostuksen nousuvaran lisäksi tuotto-odotusta tukee lähivuosien noin 4 %:n osinkotuotto.

Käy kauppaa. (Consti)

Analyytikko / Kirjoittaja

Olli Koponen

Olli Koponen

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 274,6 289,2 298,5
- kasvu-% -12,8% 5,3% 3,2%
Liikevoitto (EBIT) 8,2 5,9 12,4
- EBIT-% 3,0% 2,0% 4,2%
EPS (oik.) 0,86 0,98 1,15
Osinko 0,40 0,45 0,50
P/E (oik.) 11,6 13,2 11,3
EV/EBITDA 7,1 11,7 6,5
Osinkotuotto-% 4,0% 3,5% 3,8%
Uusimmat ennusteet

Consti on vuonna 2006 perustettu korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittynyt yhtiö. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja taloteknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin. Constin liiketoiminta on keskittynyt Suomen kasvukeskuksiin. Constin asiakkaina on mm. julkinen sektori, yritykset, kiinteistösijoittajat ja taloyhtiöt.