Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Detection Technology
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 23.00 EUR
Kurssi: 20.10 EUR
Kurssi hetkellä: 17.3.2022 - 7:03 Analyysi päivitetty: 3.2.2022

Nostamme Detection Technologyn (DT) suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä), mutta laskemme tavoitehintamme 23,0 euroon (aik. 28,0 €). Olemme laskeneet vuoden 2022 tulosennusteita noin 6 % komponenttipulan rajoittaessa yhtiön kasvua ainakin alkuvuonna ja sektorin yleiseen arvostustasoon on kohdistunut painetta. Lisäksi yhtiölle merkittävät Kiina-riskit ovat nousseet koronapandemian levittyä jälleen maassa ja geopoliittisen tilanteen kiristyttyä. Alkuvuoden yli 30 %:n kurssilaskun jälkeen pidämme osakkeen arvostustasoa (2023e EV/EBIT 12x) varsin houkuttelevana yhtiön ainakin väliaikaisesti kohonneesta riskiprofiilista huolimatta.   

Alkuvuoden ennusteita alas komponenttien saatavuuden heikentyessä

Olemme laskeneet H1’22-ennusteitamme komponenttien saatavuuden heikennyttyä arviomme mukaan edelleen. DT ohjeisti aiemmin kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti Q1’22 ja Q2’22, ja leikkasimme nyt oman H1’22-liikevaihdon kasvuennusteemme noin 12 %:n tasolle (aik. noin 16 %). Käsityksemme mukaan DT käyttää tällä hetkellä T&K-resurssejaan tuotteiden uudelleensuunnitteluun niin, että tiettyjen komponenttien tarve poistuu. Tämän kautta tilanne helpottunee H2’22:lla, mutta H1’22:n ajan tämä nostanee yhtiön kulutasoa. Lisäksi painetta kannattavuuteen kohdistunee edelleen nousseiden komponenttien hintojen takia. Koko vuoden 2022 tulosennusteemme laskivat näiden tarkistuksien takia noin 6 %. Komponenttien saatavuus voi vaikuttaa negatiivisesti myös pidemmän aikavälin tuloskehitykseen, mutta lähivuosien ennusteisiin teimme vain pieniä tarkennuksia. Yhtiön kysyntätilanne on käsityksemme mukaan edelleen vahva, ja haasteet liittyvät toimituskykyyn.

Kiinaan liittyvät riskit ovat ainakin väliaikaisesti nousseet

Kiinan merkitys on DT:lle erittäin suuri, sillä valtaosa tuotannosta on Pekingissä (nykyään myös Wuxissa) ja Kiina on myös yhtiön suurin yksittäinen markkina. Suuri riippuvuus Kiinasta on viime aikoina ollut sijoittajien silmissä rasite, mikä on arviomme mukaan osasyy DT:n voimakkaaseen kurssilaskuun. Kiinassa koronapandemia on jälleen nostanut päätään ja maa ilmoitti aiemmin uusista rajoitustoimista ainakin Shenzhenissä, jotta koronatilanne saadaan rauhoitettua. Toimilla ei käsityksemme mukaan ole ollut oleellisia vaikutuksia DT:n toimintaan. Lisäksi geopoliittinen tilanne on kiristynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Kiinaan liittyvät poliittiset ja geopoliittiset riskit on tärkeää tunnistaa, mutta historiassa Kiina on toiminut johdonmukaisesti omia taloudellisia intressejä ajatellen. Näin ollen pidämme todennäköisenä, että geopoliittiset jännitteet ovat lopulta ohimeneviä. Osakemarkkinoilla tehtiin eilen ilmeisesti samantyylisiä johtopäätöksiä, sillä Kiina-osakkeet nousivat voimalla pitkän laskukauden jälkeen.

Voimakkaan kurssilaskun jälkeen arvostus vaikuttaa kohtuulliselta

DT:n tuloskunto jättää tänä vuonna toivomisen varaa, minkä takia 2022e arvostuskertoimet (P/E 24x ja EV/EBIT 17x) ovat vielä suhteellisen korkeita. Vuoden 2023 mielestämme neutraaleilla ennusteilla P/E on kuitenkin hyvin kohtuullinen 18x ja vahvan taseen paremmin huomioiva EV/EBIT vain 12x. Näkyvyys ensi vuoteen on heikko, mutta historiassa DT on pystynyt paljon ennustettua parempiinkin kannattavuustasoihin ja luottamus kannattavuuden elpymiseen pidemmällä aikavälillä on hyvä. Myös verrokkiryhmän arvostustaso on laskenut selvästi. DT:n arvostus on nyt suunnilleen linjassa verrokkien kanssa 2022e kertomilla, mutta 2023e kertoimilla yhtiö on noin 20 % aliarvostettu. Ainakin lyhyellä aikavälillä DT:n riskiprofiili on mielestämme selvästi koholla, mutta osittain tämän takia yhtiön pitkän aikavälin kasvutarinaan pääseekin nyt mukaan kohtuullisella arvostuksella.

Käy kauppaa. (Detection Technology)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 89,8 103,1 119,6
- kasvu-% 10,1% 14,8% 16,0%
Liikevoitto (EBIT) 10,6 15,2 20,8
- EBIT-% 11,8% 14,8% 17,4%
EPS (oik.) 0,64 0,84 1,14
Osinko 0,35 0,42 0,51
P/E (oik.) 46,1 23,8 17,7
EV/EBITDA 29,0 14,1 10,6
Osinkotuotto-% 1,2% 2,1% 2,5%
Uusimmat ennusteet

Detection Technology on vuonna 1991 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteisiin komponentteja ja järjestelmiä sekä kehittää niihin liittyvää teknologiaa. Yhtiön tuotteita käytetään lääketieteellisissä röntgenkuvantamislaitteissa sekä turvallisuuteen ja teollisuuteen liittyvissä röntgenkuvantamislaitteissa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Tuotekehitys tapahtuu Suomessa, Kiinassa sekä Ranskassa, ja valtaosa valmistuksesta tehdään Kiinassa.