Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Detection Technology
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 34.00 EUR
Kurssi: 32.00 EUR
Kurssi hetkellä: 4.8.2021 - 7:10 Analyysi päivitetty: 13.5.2021

Toistamme Detection Technologylle lisää-suosituksen ja nostamme tavoitehintamme 34,0 euroon (aik. 29.0 €). Yhtiön Q2-tulos oli lievä pettymys, mutta toisaalta kasvunäkymä on nyt poikkeuksellisen vahva. Lähivuosien ennusteissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, mutta luottamus lähivuosien tuloskasvuun vahvistui vahvojen näkymien pohjalta. Vaikean jakson jälkeen DT vaikuttaisi olevan seuraavan kasvukauden alussa, minkä takia roikumme tarinassa mukana varsin korkeasta arvostustasosta (2022e EV/EBIT 20x) huolimatta.

Q2-tulos oli lievä pettymys

DT:n Q2-tulos jäi hieman markkinoiden odotuksista. Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa, kun konsensusodotus oli 0,18 euroa. Taustalla oli lievästi odotuksista jäänyt liikevaihdon kasvu (+11,5 %) ja heikon myyntimixin painama bruttomarginaali, mutta isossa kuvassa kehitys oli varsin odotettua. Liiketoimintayksiköistä Lääketiede (MBU) oli jälleen erinomaisessa vedossa, kun taas Turvallisuus (SBU) ja Teollisuusratkaisut (IBU) jäivät ennakoitua heikommiksi. Tärkeintä mielestämme oli, että DT palasi kasvuun vaikean jakson jälkeen ja pystyi pieneen tulosparannukseen. Lisäksi Q2:n liiketoiminnan rahavirta oli mukavat 2,2 MEUR ja tase on väkivahva (nettokassa noin 23 MEUR), joten yhtiö lähtee uuteen kasvuvaiheeseen todella vahvasta taloudellisesta tilanteesta.

Näkymät lupaavat kovaa kasvua loppuvuodelle

Näkymissään DT odotti kokonaisliikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti Q3:lla ja toisella vuosipuoliskolla 2021. Erityisen vahvaa kasvu on edelleen Lääketieteen alueella, sillä yhtiö odotti MBU-myynnin kasvavan toisella vuosipuoliskolla vielä ensimmäistä vuosipuoliskoa voimakkaammin (H1’21 kasvu: +29,4 %). Turvallisuusmyynnin DT ennakoi kääntyvän kasvuun Q3:lla ja kasvavan kaksinumeroisesti toisella vuosipuoliskolla, ja kaksinumeroista kasvua yhtiö odotti myös Teollisuusratkaisut-liiketoiminnalta. Vahvaa kasvua osattiin odottaa, mutta olemme silti nostaneet hieman loppuvuoden ennusteita. Tämä kompensoi käytännössä Q2-tulospettymyksen vaikutukset ja vuoden 2021 ennusteet ovatkin käytännössä muuttumattomia. Lievää huolta näkymissä aiheuttaa materiaalien ja komponenttien saatavuus sekä pandemian edelleen aiheuttama epävarmuus turvallisuusliiketoimintaan. Olemme kuitenkin luottavaisia, että DT onnistuu operatiivisesti tyypilliseen tapaansa erittäin hyvin, kunhan kysyntä elpyy. Vuoden 2022 tulosennusteemme nousivat aavistuksen ja pitkän aikavälin tuloskasvunäkymä on lähes ennallaan. Arvioimme laajassa raportissamme lähivuosien EPS-kasvun olevan 25-40 % vuosittain vertailukohdasta riippuen.

Arvostus on varsin korkea, mutta pysymme positiivisena kasvukauden ollessa vasta alussa

DT:n arvostus on kuluvan vuoden tuloksella todella korkea (2021e EV/EBIT 34x), mutta liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden normalisoituessa tuloskasvu on lähivuosina voimakasta. Ensi vuoden ennusteella EV/EBIT on jo kohtuullinen 20x, eikä tuloskasvu oletettavasti ole loppumassa tähän. Huomionarvoista on painottaa juuri EV-pohjaisia kertoimia, jotka huomioivat myös DT:n erittäin vahvan taseen. Suhteellinen arvostus tarjoaa myös lievää nousuvaraa osakkeen ollessa noin 6 % aliarvostettu suhteessa kansainväliseen verrokkiryhmään, mikä on linjassa nykyisen tavoitehintamme kanssa. Yleisesti DT:n arvostus on mielestämme korkea, mutta suosittelemme sijoittajia roikkumaan toistaiseksi mukana yhtiön kasvuvaiheen ollessa oletettavasti vasta alkuvaiheessa. Silti muistutamme, että korkeiden arvostuskertoimien ja tuloskasvuodotuksien kombinaatio on negatiivisessa skenaariossa tuhoisa sijoittajille: molemmissa olisi merkittävästi laskuvaraa, jos asiat eivät etenisi odotetusti.

Käy kauppaa. (Detection Technology)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 81,6 93,1 114,1
- kasvu-% -20,4% 14,2% 22,5%
Liikevoitto (EBIT) 8,7 13,0 21,7
- EBIT-% 10,7% 14,0% 19,0%
EPS (oik.) 0,48 0,73 1,19
Osinko 0,28 0,39 0,60
P/E (oik.) 49,8 43,8 26,8
EV/EBITDA 27,1 27,0 17,5
Osinkotuotto-% 1,2% 1,2% 1,9%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Detection Technology on vuonna 1991 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteisiin komponentteja ja järjestelmiä sekä kehittää niihin liittyvää teknologiaa. Yhtiön tuotteita käytetään lääketieteellisissä röntgenkuvantamislaitteissa sekä turvallisuuteen ja teollisuuteen liittyvissä röntgenkuvantamislaitteissa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Tuotekehitys tapahtuu Suomessa, Kiinassa sekä Ranskassa, ja valtaosa valmistuksesta tehdään Kiinassa.