Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Detection Technology
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 33.00 EUR
Kurssi: 31.00 EUR
Kurssi hetkellä: 28.10.2021 - 6:01 Analyysi päivitetty: 4.8.2021

Toistamme Detection Technologylle (DT) lisää-suosituksen, mutta tarkistamme tavoitehintamme 33,0 euroon (aik. 34,0 €) komponenttipulan rajoittaessa yhtiön kasvua. Tämä heijastui negatiivisesti lähivuosien ennusteisiimme, mutta mielestämme iso kuva on silti pitkälti ennallaan. Vaikean jakson jälkeen DT vaikuttaisi olevan kasvukauden alussa, minkä takia roikumme tarinassa mukana korkeasta arvostuksesta (2022e EV/EBIT 22x) huolimatta. 

Komponenttipula hidasti kasvua

DT:n liikevaihto kasvoi Q3:lla 12,5 % yhteensä 23,2 MEUR:oon. Kasvu jäi selvästi odotuksistamme (+22 %), kun materiaali- ja komponenttipula siirsi toimituksia eteenpäin. Yhtiön mukaan Q3-liikevaihto olisi voinut olla vajaat 3 MEUR korkeampi ilman materiaali- ja komponenttihaasteita (toimitusjohtajan haastattelu). Silloin yhtiö olisi oletettavasti ylittänyt odotuksemme. Q3-liikevoitto oli 3,3 MEUR jääden kauas odotuksistamme (4,3 MEUR) liikevaihtopettymyksen takia, mutta liikevoittomarginaali oli kuitenkin olosuhteisiin nähden varsin hyvä 14,1 %. Kulurakenteessa on nousupainetta mm. komponenttien markkinahintojen voimakkaan nousun takia, mutta toistaiseksi tämän vaikutus on ollut rajallista. Liiketoiminnan rahavirta oli Q3:lla vaisu 0,8 MEUR (Q3’20: 2,1 MEUR), mutta tase on edelleen erittäin vahva ja yhtiöllä on merkittävä nettokassa.

Näkymissä tarkennuksia, mutta yleiskuva on erittäin positiivinen

Loppuvuoden näkymät olivat jo aiemmin erittäin vahvat Q2:lla annettujen kommenttien perusteella, mutta nyt DT odottaa liikevaihdon kasvavan kaksinumeroisesti myös H1’22. Q4:lle kasvunäkymä on vielä parempi ja kysyntä on vahvaa tai piristymässä kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä antaa kaipaamamme vahvistuksen kasvuvaiheen alkamisesta. Tilauskannan kautta näkyvyys on nyt poikkeuksellisen hyvä, mutta haasteet liittyvät toimituskykyyn. Yhtiön mukaan materiaali- ja komponenttipulan vaikutus on otettu rajoittavana tekijänä huomioon näkymissä, mutta saatavuuden merkittävä heikentyminen voi vaikuttaa näkymiin. Tämä on selkeä riski, mutta sen vaikutusta ja todennäköisyyttä on hankala arvioida. Positiivisista näkymistä huolimatta omat korkeat kasvuennusteemme olivat paineessa komponenttipulan iskettyä yllättävän voimakkaasti yhtiöön, jonka tilanne on aiemmin vaikuttanut varsin turvatulta. Odotamme yhtiön olevan kapasiteettirajoitteinen ainakin H1’22-loppuun asti ja samalla kustannusinflaatio on kiihtymässä. Laskimme vuosien 2021 ja 2022 tulosennusteita noin 10 %, mutta mielestämme kyse on enemmän komponenttipulan aiheuttamasta siirtymästä kuin suuresta muutoksesta kokonaiskuvassa.

Arvostus on varsin korkea, mutta pysymme positiivisena kasvukauden ollessa vasta alussa

DT:n arvostus on vuoden 2022 tulosennusteella korkeahko (2021e EV/EBIT 22x), mutta arviomme mukaan DT on nyt uuden kasvuvaiheen alkutaipaleella. Arviomme mukaan sijoittajat seuraavat ensi vuonna tuloskasvua arvostuskertoimia enemmän, ja arviomme mukaan DT on saamassa tuloskasvusta vahvan ajurin. Vaikka Q3:lla tuloskasvu jäi selvästi odotuksista, näkymät vahvistivat kuitenkin luottamustamme käänteeseen. Tämän takia tarkistimme tavoitehintaamme vain hieman alas ennusteiden selvästä laskusta huolimatta. DT:n arvostus on tällä hetkellä suunnilleen linjassa yhtiön kansainvälisen verrokkiryhmän kanssa. Yleisesti DT:n arvostus on mielestämme korkea, mutta suosittelemme roikkumaan mukana kasvuvaiheen ollessa oletettavasti alkuvaiheessa. Silti muistutamme, että korkeiden arvostuskertoimien ja tuloskasvuodotuksien kombinaatio on negatiivisessa skenaariossa tuhoisa sijoittajille: molemmissa olisi merkittävästi laskuvaraa, jos asiat eivät etenisi odotetusti.

Käy kauppaa. (Detection Technology)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 81,6 89,2 108,2
- kasvu-% -20,4% 9,3% 21,3%
Liikevoitto (EBIT) 8,7 11,5 19,6
- EBIT-% 10,7% 12,9% 18,1%
EPS (oik.) 0,48 0,66 1,08
Osinko 0,28 0,36 0,54
P/E (oik.) 49,8 47,1 28,7
EV/EBITDA 27,1 28,9 18,4
Osinkotuotto-% 1,2% 1,1% 1,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Detection Technology on vuonna 1991 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteisiin komponentteja ja järjestelmiä sekä kehittää niihin liittyvää teknologiaa. Yhtiön tuotteita käytetään lääketieteellisissä röntgenkuvantamislaitteissa sekä turvallisuuteen ja teollisuuteen liittyvissä röntgenkuvantamislaitteissa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Tuotekehitys tapahtuu Suomessa, Kiinassa sekä Ranskassa, ja valtaosa valmistuksesta tehdään Kiinassa.