Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Detection Technology
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 33.00 EUR
Kurssi: 26.00 EUR
Kurssi hetkellä: 27.1.2022 - 5:34 Analyysi päivitetty: 28.10.2021

Röntgenilmaisimien ratkaisutoimittaja Detection Technology (DT) julkaisee tilinpäätöstiedotteensa ensi keskiviikkona kello 9.00. Odotamme yhtiöltä vahvaa kasvua ja selvää tulosparannusta Q4:llä, mitä tukee Lääketieteen vahva kysyntä sekä Turvallisuus-segmentin käänne. Haasteena on komponenttipula, jonka vaikutuksien pitäisi kuitenkin olla rajallisia. Ratkaisevia raportissa ovat näkymät, joiden pitäisi indikoida kaksinumeroista kasvua vuoden 2022 ensimmäiselle puoliskolle ja tukea voimakasta tuloskasvua. Näkymää varjostaa epävarmuus Kiinassa, jossa omikron aiheuttaa edelleen päänvaivaa. Lisäksi DT:n verrokkiryhmän arvostuskertoimet ovat laskeneet markkinamyllerryksessä noin 10 %, mikä asettaa painetta myös yhtiön hyväksyttävälle arvostukselle. Emme kuitenkaan tee muutoksia näkemykseemme ennen tulosjulkistusta.

Odotamme DT:n liikevaihdon kasvaneen Q4:llä reilut 20 % heikolta vertailukaudelta. Kasvu tulee kaikilta liiketoimintoalueilta, mutta tärkeintä se on suurimmalla Lääketiede (MBU) -alueella (ennuste +24 %). Turvallisuus (SBU) -alueen, joka on kärsinyt eniten koronasta lentoturvallisuusinvestointien laskemisen myötä, odotamme kääntyneen vihdoin selvään kasvuun (ennuste +12 %). Pienimmän Teollisuusratkaisut (IBU) -segmentin odotamme kasvavan 25 % vertailukaudesta. Yhtiö arvioi Q3-katsauksessa kaksinumeroista kasvua kaikilta liiketoimintayksiköiltä, ja käsityksemme mukaan kysyntätilanne on pysynyt vahvana. Komponenttien heikon saatavuuden toimitusajat ovat pidentyneet, mutta käsityksemme mukaan suurta vaikutusta tällä ei ole Q4-lukuihin.  

Liikevaihdon kasvun myötä kannattavuuden pitäisi elpyä, koska yhtiön tuotemarginaalit ovat korkeita (noin 50 %). Ennustamme Q4-liikevoiton olleen 3,6 MEUR (Q4’20: 2,3 MEUR), mikä tarkoittaisi hieman yli 15 %:n liikevoittomarginaalia. Yhtiön toimitusjohtaja arvioi Q3-katsauksessa, että kannattavuustavoite (yli 15 %:n liikevoittomarginaali) näyttäisi toteutuvan Q4:llä. Taso on maltillinen suhteessa koronapandemiaa edeltäneeseen tasoon (2019 oik. liikevoitto: 17,3 %), mutta viime neljänneksinä suunta on kuitenkin ollut oikea. Painetta kannattavuuteen aiheuttaa muun muassa komponenttipulasta sekä palkkojen noususta johtuva kustannusinflaatio, mitä yhtiön täytyy pystyä kumoamaan jatkuvalla toiminnan tehostamisella. Q4-ennusteemme ovat mahdollisesti vanhentuneen konsensusennusteen alalaidassa. Olemme tehneet ennusteisiimme lieviä negatiivisia muutoksia, joiden vaikutukset olivat vuositasolla noin 2 %.

Näkymissä haemme vahvistusta siitä, että Q3:n yhteydessä annettu liikevaihdon ”kaksinumeroinen” kasvunäkymä alkuvuodelle 2022 on edelleen voimissaan. Erityisen nopeaa kasvun pitäisi olla Q1:lla, sillä viime vuoden alku oli vielä yhtiölle vaikea. Ennustamme tällä hetkellä vuoden 2022 liikevaihdon kasvun olevan noin 20 %, mikä näkemyksemme mukaan vaatii vahvaa kasvua Turvallisuus-segmentiltä. Pohjalta on sinänsä helppo ponnistaa, mutta elpymisen kulmakerrointa on vaikea arvioida esimerkiksi lentoliikenteen ollessa edelleen paineessa omikronin takia. Näin ollen myös lentokenttä-investointien kohtaloon liittyy edelleen epävarmuutta. Lisäksi Kiinan talouskone on uutisvirran perusteella jatkanut yskähtelyä, mikä asettaa varjonsa DT:n näkymien ylle Kiinan ollessa yhtiön päämarkkina ja toinen ”kotimaa” (tuotanto valtaosin Kiinassa).

 

Käy kauppaa. (Detection Technology)

Analyytikko / Kirjoittaja

Juha Kinnunen

Juha Kinnunen

Osakestrategi, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021e 2022e 2023e
Liikevaihto 89,2 108,2 123,5
- kasvu-% 9,3% 21,3% 14,2%
Liikevoitto (EBIT) 11,5 19,6 23,1
- EBIT-% 12,9% 18,1% 18,7%
EPS (oik.) 0,66 1,08 1,26
Osinko 0,36 0,54 0,57
P/E (oik.) 36,5 22,2 19,0
EV/EBITDA 21,9 14,0 12,0
Osinkotuotto-% 1,5% 2,3% 2,4%
Uusimmat ennusteet

Detection Technology on vuonna 1991 perustettu yritys, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy röntgenkuvantamislaitteisiin komponentteja ja järjestelmiä sekä kehittää niihin liittyvää teknologiaa. Yhtiön tuotteita käytetään lääketieteellisissä röntgenkuvantamislaitteissa sekä turvallisuuteen ja teollisuuteen liittyvissä röntgenkuvantamislaitteissa. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Tuotekehitys tapahtuu Suomessa, Kiinassa sekä Ranskassa, ja valtaosa valmistuksesta tehdään Kiinassa.