Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Duell Q2: Kasvun hinta on noussut

Analyytikon kommentti 08.07.2022 7:06 Duell
Yhtiö: Duell
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 6.00 EUR
Kurssi: 2.95 EUR
Kurssi hetkellä: 8.7.2022 - 6:51 Analyysi päivitetty: 18.5.2022

Duellin torstaina julkaisemat Q3-luvut jäivät selvästi odotuksistamme. Ennusteitamme hitaampaan kasvuvauhtiin heijastui arviomme mukaan etenkin toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä. Kasvuvauhti yhdessä inflaation ja etupainotteisten kasvun kulujen kanssa painoi kannattavuutta. Uskomme näiden tekijöiden tasapainottuvan pitkässä juoksussa, ja pitkän aikavälin kasvustrategian potentiaaliin suhteutettuna osake on maltillisesti arvostettu. Lyhyen tähtäimen riskitekijöitä ja ennustemuutoksia heijastellen laskemme tavoitehintamme 3,5 euroon (aik. 6,0 euroa), mutta toistamme lisää-suosituksemme. Yhtiön toimitusjohtajan Q3-haastattelu on katsottavissa täällä.

Heikko huhtikuu ja kustannusten nousu painoi kasvua ja kannattavuutta

Duellin Q3-liikevaihto kasvoi vertailukaudesta lähes 44 % 35,1 MEUR:oon, mikä jäi selvästi 38,9 MEUR:n liikevaihdon ennusteestamme. Valtaosa kasvusta tuli toteutetuista yritysostoista, kun taas orgaaninen kasvuvauhti oli yhtiölle maltillinen reilu 5 %. Odotettua hitaamman orgaanisen kasvun taustalla oli etenkin heikko huhtikuun kehitys, minkä taustalla vaikutti kuluttajien epävarmuus ja heikot sääolosuhteet. Odotuksiamme matalampi liikevaihto heijastui myös tulokseen, sillä Q3:n liikearvon poistoista oikaistu liikevoitto (EBITA) oli 3,0 MEUR ja selvästi odotuksiamme matalampi. Pelkästään liikevaihdon jättämä ei kuitenkaan selitä Q3:n tulospainetta ja tulokseen heijastuikin arviomme mukaan jossain määrin myös odotuksiamme matalampi myyntikate sekä myös muun kulurakenteen nousu kasvupanostuksia heijastellen. Näiden osalta meillä ei kuitenkaan ole näkyvyyttä kevennetyn Q3-raportoinnin vuoksi. 

Ohjeistus ennallaan, ennusteisiin tuntuvia leikkauksia

Duell toisti kuluvalle tilikaudelle vähintään 15 %:n orgaanisen kasvun ohjeistuksensa. Kolmen kvartaalin jälkeen orgaaninen kasvu oli 14,6 %, joten sen tulee kiihtyä Q4:llä, jotta ohjeistus saavutetaan. Käsityksemme mukaan alkukesän kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Samalla on huomioitava, että osin säästä riippuvaisista tekijöistä johtuen kasvuvauhti voi lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaasti huhtikuun tapaan. Siten kasvuohjeistuksen saavuttaminen ei mielestämme ole varmaa. Emme tehneet Q4:n ennusteisiin olennaisia muutoksia, mutta kuluvan tilikauden ennusteet laskivat huomattavasti Q3:n lukuja peilaten. Myös lähivuosien tulosennusteemme laskivat noin neljänneksen, kun tarkistimme sekä kasvu- että kannattavuusennusteitamme tuntuvasti alaspäin. Tästä huolimatta uskomme yhtiön suhteellisen kilpailukykyyn ja kasvustrategiaan pitkässä juoksussa, vaikka sen realisoituminen tuloskasvuna vaatii aiempia odotuksiamme enemmän aikaa.

Arvostuskuva on kaksijakoinen

Duellin arvostuskuva on kaksijakoinen, kun ennusteidemme mukaiset oikaistut P/E- ja EV/EBITA-luvut tilikaudelle 2022 ovat 13x. Nämä ovat mielestämme yhtiölle melko neutraalit, kun huomioidaan tämän hetkinen tuloskasvuvauhti. Ennustamamme lähivuosien tuloskasvu painaa arvostuskertoimia tuntuvasti, etenkin, kun oletamme ettei nykyinen erittäin korkea käyttöpääoman taso osoittaudu kestäväksi. Ennusteidemme mukaiset tilikausien 2023 ja 2024 EV/EBITA-kertoimet ovat 11x ja 9x, mitkä ovat ennustettuun tuloskasvuun suhteutettuna varsin maltilliset. Siten osakkeen arvostuksessa on keskipitkällä mielestämme tuntuvaa nousupotentiaalia. Mielestämme tähän nojaaminen vahvemmalla näkemyksellä edellyttäisi kuitenkin parempaa näkyvyyttä toimintaympäristön kehitykseen lähivuosille sekä velkaantuneisuuden osalta maltillisempaa riskitasoa.

Lue yhtiöstä julkaistu analyysiraportti täältä (premium-tilaajille)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 76,8 125,9 152,3
- kasvu-% 29,1% 64,0% 21,0%
Liikevoitto (EBIT) 7,3 7,9 12,4
- EBIT-% 9,5% 6,3% 8,1%
EPS (oik.) 0,16 0,30 0,35
Osinko 0,00 0,05 0,09
P/E (oik.) 45,1 10,5 9,1
EV/EBITDA 26,8 11,0 7,7
Osinkotuotto-% 0,0% 1,6% 2,8%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Duell on vuonna 1983 perustettu moottoriurheilun (powersports) jakelija Euroopan jälkimarkkinoilla. Duell tarjoaa moottoripyörä-, ATV‑maastoajoneuvo‑ (all-terrain-vehicle), moottorikelkka-, polkupyörä- ja veneilytuotteita kuten teknisiä osia ja varaosia sekä henkilökohtaisia tarvikkeita (esimerkiksi vaatteita ja varusteita), jälleenmyyjille usealla Euroopan markkinalla.