Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: EAB Group
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.20 EUR
Kurssi: 3.53 EUR
Kurssi hetkellä: 29.6.2021 - 7:43

Tarkistamme EAB:n tavoitehinnan 3,2 euroon (aik. 3,0e) ja nostamme suosituksemme tasolle vähennä (aik. myy). Yhtiön tulosvaroitus ei aiheuttanut oleellisia muutoksia ennusteisiimme, mutta se pienentää riskiä tulosparannuksen realisoitumiseen liittyen. Vaikka yhtiö eteneekin nyt vauhdilla oikeaan suuntaan, ei nykyinen arvostustaso tarjoa riittävään houkuttelevaa tuotto-/riskisuhdetta ja jäämme odottamaan parempia ostopaikkoja.

Odotettu ohjeistuksen nosto

EAB antoi maanantaina ennakkotietoja H1-tuloksesta ja nosti samalla koko vuoden ohjeistustaan. Yhtiö kertoi, että H1-tuloksesta on muodostumassa selvästi positiivinen ja myös koko vuoden 2021 nettotuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen (aiemmin positiivinen). EAB on muun finanssisektorin tavoin hyötynyt pääomamarkkinan vahvasta vedosta. Yhtiön perinteisten rahastojen pääomat ovatkin kasvaneet H1 aikana voimakkaasti yli 100 MEUR:lla 720 MEUR:oon. Lisäksi yhtiön transaktiopalkkiot tulevat H1:llä olemaan arviomme mukaan hyvällä tasolla strukturoitujen tuotteiden myynnin sekä pääomarahastojen merkintäpalkkioiden johdosta. Uusien pääomarahastojen (Kiinteistökehitys 3 ja Uusiutuva energia) osalta ylösajo on ollut hieman odotuksiamme hitaampaa, mutta käsityksemme mukaan molemmat rahastot käynnistyvät vielä kesäkuun aikana.

Yhtiön tulos tekee selvän tasokorjauksen

Positiivinen tulosvaroitus ei ollut meille yllätys ja ennusteemme olivat selvästi ohjeistuksen yläpuolella. Ennustemuutokset ovatkin jääneet varsin pieniksi ja odotamme yhtiön tulokseen huomattavaa tasokorjausta kuluvan ja seuraavan vuoden aikana. Tulosparannuksen ajurina toimii lyhyellä aikavälillä perinteisten rahastojen sekä erilaisten transaktiopalkkioiden kasvu ja tästä syntyvä kulutehokkuuden parannus. 2022 tulosparannuksen vetovastuun siirtyy selvemmin pääomarahastoille, kun Kiinteistökehitys 3  ja Uusiutuvan Energian ylösajot etenevät. 2021 odotamme liikevaihdon kasvavan 16 %:lla ja liikevoiton kohoavan 3,1 MEUR:oon, mikä on kirkkaasti yhtiön pörssihistorian paras. Sijoittajien on hyvä huomioida, että 2021 kannattavuustaso on suhteellisesti edelleen varsin vaatimaton ja mikäli yhtiö saa liiketoimintansa kestävään kasvuun, tulisi kannattavuuden skaalautua selvästi kasvun mukana. 2022-2023 ennusteemme heijastelevat tätä skaalautumisen mukanaan tuomaa potentiaalia.

Tarina etenee oikeaan suuntaan, mutta arvostus hiertää edelleen

EAB:n sijoitustarina on parantunut merkittävästi yhtiön onnistuneen tuloskäänteen seurauksena. Osakekurssi on tehnyt täysin oikeutetun tasokorjauksen ja olemme näkemyksessämme olleet liian pessimistisiä yhtiön käänteen kulmakertoimen suhteen. Onnistuneen käänteen myötä yhtiön riskiprofiili on laskenut selvästi ja myös tulevaisuuden potentiaaliin nojaaminen on aiempaa mielekkäämpää toteutuneiden numeroiden tarjotessa konkreettista tukea ennusteille. 2021 vahvalla tulosparannuksella kertoimet (P/E 22x & EV/EBIT 17x) ovat absoluuttisesti ja suhteellisesti korkeita, mutta tulosparannuksen jatkuessa 2022 kertoimet (13x ja 10x) ovat absoluuttisesti ja suhteellisesti neutraaleja. Muistutamme sijoittajia, että 2022 ennusteet vaativat taakseen yhtiöltä nappisuoritusta sekä markkinan säilymistä vahvana. Nykytasolta osaketta ostava sijoittaja luottaakin siihen, että yhtiö on siirtynyt kestävästi kannattavan kasvun uralle. Vaikka yhtiön oma suorittaminen onkin parantunut selvästi, eivät kertoimet tarjoa riittävää nousuvaraa suhteessa sijoittajan kantamaan riskiin ja jäämme odottamaan parempia ostopaikkoja.

Käy kauppaa. (EAB Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 18,7 21,7 24,2
- kasvu-% 1,7% 16,1% 11,3%
Liikevoitto (EBIT) 0,6 3,1 4,8
- EBIT-% 3,2% 14,4% 19,9%
EPS (oik.) 0,02 0,16 0,27
Osinko 0,05 0,11 0,15
P/E (oik.) 144,9 21,6 13,1
EV/EBITDA 14,7 9,0 7,0
Osinkotuotto-% 1,6% 3,1% 4,2%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.