Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: EAB Group
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.50 EUR
Kurssi: 3.30 EUR
Kurssi hetkellä: 5.8.2022 - 9:41 Analyysi päivitetty: 1.6.2022

EAB julkaisi aamulla H1-tuloksensa. Samalla yhtiö raportoi viimeistä kertaa erillisenä pörssiyhtiönä, sillä se sulautuu osaksi Evli Oyj:tä arviolta 30.9.2022. Vuoden ensimmäinen puolisko ylitti ennusteemme selkeästi sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Tätä selittävät yhden kiinteistörahaston tuottosidonnaiset palkkiot, joiden määrä ylitti odotuksemme reilusti. Isossa kuvassa ennusteylityksen merkitys on kuitenkin olematon, sillä EAB:n osakkeen arvo on edelleen näkemyksemme mukaan täysin riippuvainen Evlin ja EAB:n muodostaman uuden yhtiön kehityksestä.

Liikevaihto ja kannattavuus selvästi yli odotusten

EAB:n H1-liikevaihto oli 14,8 MEUR ylittäen 11,4 MEUR:n ennusteemme selvästi. Myös kannattavuus oli odotuksia vahvempaa ja liikevoitto asettui 4,2 MEUR:oon meidän odottaessa 1,7 MEUR:n tulosta. Kumpaakin ennusteylitystä selittävät tuottosidonnaiset palkkiot, joita yhtiö kirjasi H1:llä yhteensä 4,4 MEUR (ennuste 1,0 MEUR). Vaikka tuottosidonnaisten palkkioiden tuloutuminen ei tullut kesäkuun positiivisen tulosvaroituksen jälkeen yllätyksenä, oli niiden kokonaismäärä reilusti odotuksiamme suurempi. Muut liikevaihtoerät olivat hyvin linjassa odotuksiimme.

Jatkuvien rahastopalkkioiden osalta kasvua tuli vaihtoehtoisista tuotteista, joista veloitetut hallinnointipalkkiot kasvoivat vertailukautta korkeamman hallinnoitavan varallisuuden myötä. Yhtiön perinteisistä rahastopääomista alkuvuoden pörssilasku on puolestaan haukannut huomattavan osan, minkä myötä näistä tuotteista veloitetut palkkiotuotot olivat lähes vertailukauden tasolla. Kannattavuuden osalta operatiivinen suorittaminen oli melko hyvin linjassa odotuksiimme, vaikka henkilöstökustannusten määrä kasvoi selvästi vertailukaudesta. Oletamme tämän liittyvän Evlin ja EAB:n välisen fuusion järjestelyyn.

Isossa kuvassa raportilla ei merkitystä näkemykseemme

H1-raportti tulee olemaan EAB:n viimeinen erillisen pörssiyhtiönä, kun se sulautuu loppuvuoden aikana osaksi Evliä. EAB:n osakkeen arvo on edelleen näkemyksemme mukaan täysin riippuvainen Evlin ja EAB:n muodostaman uuden yhtiön kehityksestä, joten nyt raportoitujen lukujen merkitys on isossa kuvassa olematon. Viimeisin ja edelleen täysin relevantti yhtiöpäivityksemme EAB:sta on luettavissa täällä.

Käy kauppaa. (EAB Group)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Kasper Mellas

Kasper Mellas

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 22,2 23,7 27,2
- kasvu-% 18,7% 6,9% 14,8%
Liikevoitto (EBIT) 2,9 4,1 5,8
- EBIT-% 13,1% 17,3% 21,3%
EPS (oik.) 0,15 0,22 0,33
Osinko 0,11 0,15 0,16
P/E (oik.) 20,1 14,9 10,0
EV/EBITDA 8,2 7,1 5,7
Osinkotuotto-% 3,6% 4,5% 4,8%
Uusimmat ennusteet

Elite Alfred Berg on vuonna 2004 perustettu sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Yhtiön yksityispankkiirit ja asiantuntijat palvelevat asiakkaita Suomessa henkilökohtaisesti 13 paikkakunnalla. EAB on keskittynyt erityisesti varakkaiden yksityishenkilöiden varainhoitoon ja yhtiöllä on noin 10 000 asiakasta. EAB:n liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden varallisuudenhoito, jota yhtiö toteuttaa varainhoitomalliensa mukaisesti.