Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: EcoUp
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.75 EUR
Kurssi: 5.24 EUR
Kurssi hetkellä: 29.5.2022 - 21:48 Analyysi päivitetty: 22.3.2022

Leikkaamme EcoUpin tavoitehintamme 5,75 euroon (aik. 8,50 €) ja pudotamme suosituksemme vähennä-tasolle (aik. osta). EcoUp antoi perjantai-iltana negatiivisen tulosvaroituksen kuluvan vuoden tuloksestaan ja siirsi eteenpäin kahdella vuodella keskipitkän ajan taloudellisia tavoitteitaan. Päivitykset johtivat merkittäviin negatiivisiin ennustemuutoksiin lähivuosille, kun taas samaan aikaan osakemarkkinoiden lyhentynyt tähtäin on painanut yhtiön hyväksyttävää arvostusta etenkin teknologialiiketoiminnan osalta. Selvästi vajonneen osien summan ja muiden arvostusmallien pohjalta osakkeen 12 kk:n tuotto-odotus ei mielestämme riitä kattamaan kasvaneita riskejä. Vallitsevassa tilanteessa pidemmälle on vaikea katsoa, vaikka uskomme yhä vihreän rakentamisen trendin ohjaavan yhtiötä yhä pitkän ajan kannattavaan kasvuun lähiaikojen vastatuulista huolimatta.

Lunta tupaan lyhyellä ja myös keskipitkällä tähtäimellä

EcoUp tiedotti perjantaina, että tuotantokustannusten nopea nousu vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan marginaaleihin heikentävästi. Siten konsernin operatiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi (aik. ei ohjeistusta), vaikka konsernin liikevaihto on vuoden 2022 alusta lukien kasvanut verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Muutokseen vaikuttavat erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä vielä koronapandemia, joiden seurauksena Kiertotaloustuotteet- ja palvelut -liiketoiminnan materiaalien, energian ja logistiikan kustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen voimakkaasti ja nopeasti. Nämä tekijät ovat myös lisänneet epävarmuutta rakentamisen toimialalla. Vallitseva tilanne vaikuttaa myös Kiertotalousteknologia-liiketoiminnan toimijoiden päätöksentekoon hidastavasti. Taustalla ovat muun muassa nopeasti muuttuvat materiaalikulut teräksen ja eräiden prosessikemikaalien osalta, sekä yleisesti uuden teknologian käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyvät kaupalliset riskit, joiden koetaan korostuvan.  Edellä kuvatuista tekijöistä johtuen EcoUp  siirtää myös arviotaan taloudellisten tavoitteidensa (65 MEUR liikevaihto ja 20 %:n EBITDA-%) toteutumisen ajankohdasta vuoden 2024 lopusta vuoden 2026 loppuun.

Ennusteet menivät täysin uusiksi etenkin tavoitteiden siirron takia

Kuluvaa vuotta koskeva tulosvaroitus oli meille yllätys ja selvä pettymys toimialalle jo jonkun aikaa kasaantuneista inflaatioriskeistä huolimatta. Kuluvaa vuotta selvästi suurempi ongelma on mielestämme silti keskipitkän aikavälin tavoitteiden potkiminen eteenpäin, mikä viittaa inflaation ja epävarmuuden ottaneen toistaiseksi niskalenkin vihreän rakentamisen trendistä etenkin Kiertotalousteknologiassa, jossa yhtiöllä saattaa tulla tarve isompiinkin konseptimuutoksiin, jos tilanne oikene nopeasti. Uskomme yhä vihreän trendin etenevän tulevaisuudessa kuluttajien valintojen ja regulaation myötä, mutta  EcoUpin lyhyen tähtäimen kustannus- ja myös liikevaihto-ongelmien takia olemme pudottaneet tulosennusteitamme lähivuosille useita kymmeniä prosentteja. Arvioimme yltävän tavoitteidensa tasolle vuonna 2026, minkä taustalla ovat liiketoimintaa tukevien kysyntätrendien lisäksi EcoUpin investoinnit tuote- ja palveluliiketoimintaan ja teknologialiiketoiminnan viiveellä etenevä kaupallistaminen. Ennusteisiimme liittyvät pääriskit ovat inflaatio, rakentamisen suhdanne ja Kiertotalousteknologian kaupallistamisen epävarmuus.

Laskeneen osien summan valossa lyhyen ajan nousuvara on vähissä

Arvotamme kahdesta hyvin eri tavoin hinnoiteltavasta liiketoiminnasta koostuvaa EcoUpia osien summa - mallin ja myös DCF:n avulla. Osien summa -mallillamme saamme osakkeen arvoksi noin 4,5-6,6 euroa (aik. 7-10 €). Osien summan noin 30 %:n lasku johtuu perjantain kylmän suihkun jälkeen molemmissa liiketoiminnoissa laskeneista ennusteistamme sekä myös paineessa olleesta arvostustasosta Kiertotalousteknologiassa (vrt. varhaisten vaiheen liiketoimintojen arvostukset ovat laskeneet laaja-alaisesti selvästi rahapolitiikan kiristymisen takia). DCF-mallin yhtiölle indikoima arvo on nousseesta tuottovaatimuksesta huolimatta nykykurssin yläpuolella noin 6 eurossa osakkeelta. Rajusti heikompaan muuttunut tilannekuva huomioiden emme näe osakkeessa lyhyen tähtäimen nousuvaraa, sillä tulosvaroitus sekä taloudellisten tavoitteiden siirtäminen veivät osakkeelta lyhyen positiiviset ajan ajurit ja DCF:n väläyttämään yhä kiinnostavaan pitkän aikavälin tuloskasvupotentiaaliin on vaikea nojata ennen tuloskäännettä parempaan. EcoUpin tuotto/riski-suhdetta heikentää mielestämme myös se, että osakkeelle ei ole tarjolla tukitasoja tase- tai volyymipohjaisesta arvostuksesta eikä osinkotuotosta. Siten vetäydymme tappioista huolimatta odottelemaan näkymien parantumista.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2021 2022e 2023e
Liikevaihto 31,4 35,4 43,3
- kasvu-% 20,0% 12,8% 22,3%
Liikevoitto (EBIT) 2,1 0,0 2,0
- EBIT-% 6,7% 0,1% 4,7%
EPS (oik.) 0,18 0,02 0,17
Osinko 0,06 0,03 0,04
P/E (oik.) 37,5 242,1 31,0
EV/EBITDA 11,0 12,1 8,0
Osinkotuotto-% 0,9% 0,6% 0,8%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita, energiaa säästäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää. Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit.