Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Eezy: Kysynnän elpyminen näköpiirissä

Analyytikon kommentti 12.05.2021 6:20 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 5.72 EUR
Kurssi hetkellä: 12.5.2021 - 6:05

Eezyn eilen julkaisemat Q1-luvut jäivät odotuksistamme, kun taas ohjeistuksen panttaaminen vielä tässä vaiheessa oli linjassa odotuksien kanssa. Kokonaiskuva on kuitenkin mielestämme ennallaan, sillä luottamustamme yhtiön koronan jälkeiseen tulospotentiaaliin Q1-raportti ei muuttanut. Potentiaalin realisoituminen edellyttää toimintaympäristön normalisoitumista, minkä osalta odotuksemme ovat ennallaan. Tätä kokonaiskuvaa peilaten toistamme aiemman tavoitehintamme 5,80 euroa ja vähennä-suosituksen mielestämme oikein hinnoitellulle Eezylle.

Heikko markkina painoi liikevaihtoa odotettua enemmän

Eezyn Q1-liikevaihto laski 34 % vertailukaudesta 36,6 MEUR:oon, mikä alitti ennusteemme. Liikevaihdon voimakkaan laskun taustalla oli etenkin pandemiasta kärsineen Horeca-sektorin suuri merkitys Henkilöstövuokraus-liiketoiminnalle, jonka liikevaihto laski alkuvuonna odotuksiamme enemmän. Huolimatta voimakkaasta liikevaihdon pudotuksesta yhtiön oikaistu käyttökate oli 2,8 MEUR ja jäi 3 MEUR:n ennusteestamme hieman. Huomioitavaa on kuitenkin, että yhtiö kirjasi Q1:lle 1,7 MEUR:n kertaluonteisen tuoton, jota ei oikaistu. Siten ns. pohjakannattavuus oli odotuksiamme selvästi matalampi, minkä taustalla on matala liikevaihtotaso. Rahoituskustannukset ja verot olivat lähes odotuksien mukaisella tasolla ja siten Q1:n osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa ja jäi ennusteestamme noin operatiivista tulosta vastaten.

Tulos elpyy, kun toimintaympäristö normalisoituu

Eezy ei antanut vielä tässä vaiheessa ohjeistusta vuodelle 2021, mikä oli linjassa odotuksiemme kanssa. Keskeinen epävarmuustekijä tämän taustalla on yhtiölle tärkeän Horeca-sektorin toimintaympäristön normalisoitumisen ajankohtaan liittyvä merkittävä epävarmuus. Olemme luottavaisia yhtiön liikevaihdon ja sitä kautta myös tulostason palautumiseen, kunhan toimintaympäristö normalisoituu. Siten olemmekin pitäneet oletuksemme ennallaan Q1-raportin jälkeen ja odotamme toimintaympäristön normalisoituvan vuoden jälkimmäisestä puoliskosta alkaen, minkä ansiosta odotamme liikevaihtotason elpyvän huomattavasti. Viime vuonna tehostetun organisaation ansiosta odotamme liikevaihdon palautumisen valuvan tehokkaasti tulokseen, joka elpyy niin ikään H2’21:sta alkaen tuntuvasti. Vuosien 2021-2023 tulosennusteisiimme tekevät muutokset ovat pieniä ja noin + 1-2 %:n tasolla.

Arvostuskertoimien nousuvara on mielestämme käytetty

Osakkeen arvostus on kuluvan vuoden arvostuskertoimilla erittäin korkea (P/E 22x ja EV/EBIT 20x) liiketoiminnan ja tuloksen kärsiessä merkittävästi pandemian vaikutuksista. Tuntuvan tulosparannuksen huomioivat vuoden 2022 vastaavat kertoimet ovat 14x ja 13x, mitkä ovat mielestämme melko neutraalit. Keskeisillä vuoden 2022 tulospohjaisilla arvostuskertoimilla yhtiö arvostetaan myös noin linjaan verrokkiryhmänsä kanssa, jonka arvostuskertoimet ovat kohonneet tuntuvasti viime aikoina. Mielestämme suhteellinen arvostus puoltaa kokonaisuudessaan näkemystämme osakkeen oikein hinnoittelusta, sillä Eezy on mielestämme perusteltua hinnoitella ainakin linjaan verrokkiryhmän kanssa tai jopa pienellä preemiolla. Osake tarjoaa ennusteillamme reilun 3 %:n osinkotuottoa lähivuosina, mutta tästä rakentuva tuotto-odotus on mielestämme liian matala ostojen perusteeksi.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 202,9 252,1
- kasvu-% 12,2% 6,5% 24,2%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 9,9 14,6
- EBIT-% 2,9% 4,9% 5,8%
EPS (oik.) 0,16 0,26 0,42
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 22,4 13,6
EV/EBITDA 14,0 10,9 8,2
Osinkotuotto-% 2,5% 2,6% 3,5%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.