Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 5.80 EUR
Kurssi: 5.94 EUR
Kurssi hetkellä: 11.5.2021 - 8:36

Henkilöstöpalvelualan yhtiö Eezy julkaisi aamulla Q1-raporttinsa. Yhtiön liikevaihto laski selvästi odotuksiamme enemmän, mutta hyvän kannattavuuden ansiosta operatiivinen tulos jäi odotuksistamme hieman liikevaihtoa maltillisemmin. Eezy ei antanut ohjeistusta vuodelle 2021, mikä ei ollut yllättävää ja kuvastaa toimintaympäristön edelleen jatkuvaa korkeaa epävarmuutta. Yhtiön klo 13.00 alkavaa Q1-tiedotustilaisuutta voi seurata tästä linkistä.

Eezyn liikevaihto laski vertailukauden tasosta 34 % 36,6 MEUR:oon, mikä alitti sekä meidän että konsensuksen ennusteet. Liikevaihdon laskua veti henkilöstövuokrauksen liikevaihto, joka painui 38 % ja selvästi odotuksiamme (enn. -30 %) enemmän. Henkilöstövuokrauksen voimakkaan liikevaihdon laskun taustalla oli etenkin Eezylle suhteellisesti merkittävän Horeca-sektorin, mutta myös teollisuuden kysynnän alkuvuoden heikkous pandemian takia. Muissa palvelualueissa Franchise-tuotot ja kevytyrittäjäpalvelut laskivat, kun taas Asiantuntijapalvelut kasvoivat huomattavasti (+48 %) epäorgaanista kasvua peilaten. Muissa palvelualueissa ei ollut olennaisia yllätyksiä niiden selvästi pienempää kokoluokkaa mukaillen.  

Voimakkaammasta liikevaihdon laskusta huolimatta Eezy teki oikaistua käyttökatetta Q1:llä 2,8 MEUR, mikä jäi hieman 3,0 MEUR:n ennusteestamme. Taso vastaa yhtiölle olosuhteet huomioiden erittäin hyvää 7,7 %:n käyttökatemarginaalia ja tuntuvaa parannusta vertailukauden tasosta. Huomioitavaa on kuitenkin, että tulosta tuki ALV-käsittelyn muutoksen seurauksena muihin tuottoihin kirjattu tuntuva erä (1,7 MEUR), jonka tulkinta edellyttää lisätietoja. Yhtiö ei julkaise kannattavuutta palvelualueittain, mutta kommentoi pandemian vaikutuksen näkyneen kaikilla palvelualueilla. Alemmilla riveillä ei ollut yllätyksiä ja siten Q1.n EPS 0,01 euroa jäi ennusteestamme noin operatiivista tulosta vastaten.

Eezy ei antanut vuodelle 2021 ohjeistusta, mutta yhtiön mukaan sen tarkoituksena on antaa tulosennuste, kun näkyvyys paranee yhteiskunnan avautumisen myötä. Yhtiö kuitenkin uskoo, että ensimmäinen neljännes tulee jäämään selkeästi vuoden 2021 pienimmäksi ja yhtiön mukaan asiakkaiden aktiviteetit ovat kasvaneet viime viikkoina. Ohjeistuksen antamatta jättäminen ei ollut mielestämme yllätys, kun huomioidaan edelleen toimintaympäristöön ja etenkin Horeca-sektorin rajoituksien päättymiseen liittyvä epävarmuus. 

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 190,6 201,4 235,6
- kasvu-% 12,2% 5,7% 17,0%
Liikevoitto (EBIT) 5,6 9,8 14,6
- EBIT-% 2,9% 4,9% 6,2%
EPS (oik.) 0,16 0,25 0,42
Osinko 0,15 0,15 0,20
P/E (oik.) 36,8 23,7 14,1
EV/EBITDA 14,0 11,3 8,5
Osinkotuotto-% 2,5% 2,5% 3,4%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Eezy on vuonna 1988 perustettu henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa laajan kattauksen henkilöstöpalveluita Suomessa valtakunnallisesti. Yhtiön liiketoiminta jakautuu kahteen palvelualueeseen, jotka ovat Henkilöstöpalvelut ja Asiantuntijapalvelut. Yhtiön tulovirrat muodostuvat kuitenkin neljästä erikseen raportoitavasta komponentista, jotka ovat Henkilöstöpalvelut liiketoiminta-alueen alle lukeutuvat Henkilöstövuokraus, Franchise-maksut, ja Kevytyrittäjäpalvelut sekä Asiantuntijapalvelut. Yhtiö toimii pääsääntöisesti Suomessa.