Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.

Eezy: Riskit peittoavat mahdollisuudet

Analyytikon kommentti 30.03.2020 7:45 Eezy
Yhtiö: Eezy
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 3.00 EURTavoitehinta päivitetty: 15.3.2020
Kurssi: 3.00 EURKurssi hetkellä: 30.3.2020 - 7:30

Laskemme Eezyn tavoitehinnan 3,0 euroon (aik. 5,0 euroa) ja suosituksemme vähennä-tasolle (aik. osta). Arviomme mukaan koronaviruksen leviämisen vaikutukset tulevat heijastumaan laaja-alaisesti yhtiön asiakasaloihin ja sitä kautta henkilöstöpalveluiden kysyntään, mitä heijastellen olemme laskeneet ennusteitamme selvästi. Osake ei saa tukea kuluvan vuoden arvostuskertoimista, eikä hyvin epävarmaan vuoteen 2021 nojaaminen ole riski/tuotto-suhteeltaan houkutteleva vaihtoehto.

Koronan vaikutukset iskevät usealta suunnalta

Arviomme mukaan Eezyn asiakasalojen kysyntä tulee heikkenemään tänä vuonna laaja-alaisesti, sillä jo käsillä olevien HoReCa-alan vaikutuksien lisäksi arvioimme teollisuuden ja rakentamisen kysynnän heikentyvän myös selvästi. Teollisuuteen arvioimme vaikutuksien heijastuvan hieman viiveellä, kun esimerkiksi Euroopassa nähdyt tehtaiden pysäytykset asteittain näkyvät asiakkaiden kysynnässä ja logistiset pullonkaulat heikentävät muun muassa komponenttien saatavuutta. Ensimmäisiä vaikutuksia näistä on myös jo nähty. Rakentamiseen odotamme vaikutuksien niin ikään heijastuvan viiveellä, sillä arviomme mukaan käynnissä olevat työmaat etenevät yhä, mutta niihin heijastunee lähiaikoina materiaalien heikentynyt saatavuus ja uusien hankkeiden aloituksiin heikentynyt kysyntä. Lisäksi arviomme mukaan kohonnut epävarmuus tulee suurella todennäköisyydellä vähentämään investointeja ja rakentamista sekä vaikuttaa myös ihmisten kulutuskäyttäytymiseen vuosina 2020 ja 2021.

Tarkistimme ennusteitamme selvästi alaspäin

Tarkistimme kuluvan vuoden ennusteitamme selvästi alaspäin heijastelemaan laaja-alaisempaa vaikutusta kysyntään ja odotamme nyt liikevaihdon kasvavan Smile-kaupan myötä vain 27 % 216 MEUR:oon ja liikevoiton jäävän 6,3 MEUR:oon (aik. 9,1 MEUR). Arviomme mukaan kysynnän äkkipysähdys tulee aiheuttamaan yhtiön asiakkaille myös merkittäviä taloudellisia haasteita, ja näistä Eezy arviomme mukaan kärsii menetetyn kysynnän lisäksi luottotappioita. Todennäköisten luottotappioiden suuruusluokan arviointi on hyvin haastavaa ja ne kohottavat kuluvan vuoden tulokseen liittyvää epävarmuutta. Tarkistimme myös ensi vuoden ennusteitamme alaspäin, sillä odotamme talouden toipumisen koronan aiheuttamasta shokista olevan hidasta. Arviomme mukaan yhtiön likviditeetti ja taseasema pysyvät haastavasta vuodesta 2020 huolimatta suhteellisen hyvänä ja yhtiö lähtee ensi vuoteen suhteellisesti monia alan toimijoita paremmasta asemasta. Arviomme mukaan epäorgaaniseen kasvuun nojanneen kasvustrategian vauhti hidastuu.

Riskit peittoavat mahdollisuudet

Eezyn arvostus on korkea (P/E 20x ja EV/EBITDA 9x) vuoden 2020 kertoimilla, mutta painuu maltilliseksi ensi vuoteen katsottaessa (P/E 7x ja EV/EBITDA 5x). Korkeiden ennusteriskien vuoksi vuoden 2021 arvostuskertoimet eivät mielestämme kuitenkaan puolla ostoja tällä hetkellä. Lisäksi arvioimme lyhyen tähtäimen uutisvirran olevan heikonpuoleista ja epävarmuus on erittäin korkealla, sillä tässä kokoluokassa toimialan taantumakestävyydestä ei ole näyttöjä. Näin ollen odotamme edessä olevan riski/tuotto-suhteeltaan houkuttelevampia ostopaikkoja päästä mukaan pitkän aikavälin kasvutarinaan.

Käy kauppaa. (Eezy)

Analyytikko / Kirjoittaja

Petri Gostowski

Petri Gostowski

Analyytikko

Lisätiedot

Meillä on 30 vuoden kokemus henkilöstöpalvelualalla toimimisesta, ja olemme tänä päivänä yksi Suomen suurimmista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Tämän lisäksi olemme ainoa alan yritys Suomessa, joka tarjoaa henkilöstöpalvelun, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen ohella myös kevytyrittämisen palveluita.

inderesTV

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 169,8 216,2 229,9
- kasvu-% 108,1% 27,3% 6,4%
Liikevoitto (EBIT) 8,0 6,3 14,6
- EBIT-% 4,7% 2,9% 6,3%
EPS (oik.) 0,46 0,15 0,42
Osinko 0,00 0,00 0,10
P/E (oik.) 13,8 19,6 7,2
EV/EBITDA 16,9 8,7 4,9
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 3,3%
Uusimmat ennusteet