Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Efecte
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 16.00 EUR
Kurssi: 14.15 EUR
Kurssi hetkellä: 14.5.2021 - 7:57

Toistamme Efecten 16,0 euron tavoitehintamme, mutta laskeneen osakekurssin myötä nostamme suosituksemme lisää-tasolle (aik. vähennä). Efecte on viime aikoina tarjoillut jatkuvasti näyttöjä vakaasta kasvusta. Pidemmän aikavälin markkinatrendit ovat suotuisat ja yhtiö on rakentanut kärsivällisesti kasvulleen moottoria, jonka osat alkavat loksahtelemaan paikoilleen. Osakekurssin laskun (-15 %) myötä yhtiön arvostus on mielestämme palautunut jälleen riittävän houkuttelevaksi (2021e EV/Liikevaihto 4,8x), ja sijoittajalle tarjoutuu jälleen paikka hypätä Efecten pitkän aikavälin kasvutarinaan mukaan.

Jatkuva tavoitteiden mukainen eteneminen vahvistaa kasvutarinaa

Efecte jatkoi Q1:n aikana jo useamman vuoden kestänyttä SaaS-kasvun ja kannattavuusparannusten sarjaa. Kasvuyhtiöiden keskeinen riski on kasvun kestävyys ja skaalautuvuus, mikä Efecten tapauksessa on pienentynyt merkittävästi yhtiön näyttöjen kautta. Efecte on ylläpitänyt yli 20 %:n SaaS-kasvua koko pörssihistoriansa ajan ja viimeiset 9 neljännestä myös parantanut suhteellista kannattavuuttaan.

Pitkän aikavälin kasvun moottori rakentuu tasaisen varmasti ja antaa luottoa kasvun jatkumiseen

Etenevän pilvimurroksen myötä Efecten kaltaisten SaaS-yhtiöiden kohdemarkkina on kasvussa. Yhtiö on löytänyt tuotteelleen kilpailukykyisen markkinaraon keskisuurista eurooppalaisista yhtiöistä. Markkinan kasvusta hyötymiseksi Efecte on panostanut kumppaniohjelmaan ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, mitkä muodostavat merkittävän osan sen tulevaisuuden kasvun moottorista. Kumppaniohjelmalla yhtiö on viimeisen puolen vuoden aikana vahvistanut sen ohjelmistojen myynnin ja käyttöönottojen harteita, sekä samanaikaisesti avannut uusia markkinoita (Puola ja Tšekki). Panostukset digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin taas parantavat myyntityön tehokkuutta, ja Q1:n aikana Efecte sai Isosta Britanniasta ensimmäisen asiakkaansa puhtaasti etäyhteyksin toteutetulla myyntiprosessilla. Yhtiöllä on mielestämme erinomaiset edellytykset ylläpitää vakaata ja skaalautuvaa kasvua useita vuosia eteenpäin.

Pidimme ennusteemme ennallaan

Ennustamme Efectelle edelleen noin 24 %:n vuosittaista SaaS-liikevaihdon kasvua ja 16-31 %:n kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) yhdistelmää vuosille 2021-2024. Näemme Efectellä potentiaalia yli 20 %:n liikevoittotasoon pitkällä aikavälillä, mitä tukee yhtiön korkea jatkuvan liikevaihdon myyntikate (Q1’21 12kk liukuva: 79 %). Lyhyellä aikavälillä odotamme kuitenkin kannattavuuden nousevan hitaammin Efecten priorisoidessa investointeja kansainväliseen kasvuun.

Arvostus on jälleen palautunut riittävän houkuttelevaksi

Efecten SaaS-liikevaihdon kasvu ja asteittain paraneva kannattavuus ovat näkemyksemme mukaan arvonnousun tärkeimmät ajurit. Yhtiön näytöillään lunastama profiili vakaana kasvajana on nostanut hyväksyttäviä arvostustasoja. Vuosien 2021 ja 2022 EV/Liikevaihto-kertoimet 4,8x ja 4,2x ovat edelleen kireät huomioiden yhtiölle ennustamamme nouseva kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) summa (2023e: 27 %). Kurssilaskun (-15 %) myötä vuoteen 2025 katsovan skenaariomme indikoima vuosittainen tuotto-odotus (11 %) on kuitenkin jälleen hyvä. Tämän lisäksi sijoittaja saa option kansainvälisen kasvun onnistumisesta, missä yhtiön strategia on vielä hyvin alkuvaiheessa. Mikäli Efecte saa tällä alueella ylläpidettyä tulevina vuosina yli 50 % tasolla olevaa kasvua, muuttaa se osakkeen arvostuskuvaa nopeasti.

Käy kauppaa. (Efecte)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Mikael Rautanen

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja, analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 14,9 16,9 19,8
- kasvu-% 7,6% 13,4% 17,1%
Liikevoitto (EBIT) -0,3 0,5 1,4
- EBIT-% -2,2% 3,0% 7,3%
EPS (oik.) -0,06 0,09 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -186,0 163,7 61,7
EV/EBITDA 478,0 87,4 42,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecten asiakkaat ovat usein julkishallinnosta, keskisuuria yrityksiä tai ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.