Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Efecte Q1: Viivottimella piirrettyä kasvua

Analyytikon kommentti 30.04.2021 8:02 Efecte
Yhtiö: Efecte
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 16.00 EUR
Kurssi: 16.60 EUR
Kurssi hetkellä: 30.4.2021 - 7:47

Nostamme Efecten tavoitehintamme 16,0 euroon (aik. 15,5 euroa), mutta laskemme suosituksemme vähennä-tasolle. Efecten Q1 oli hieman odotuksiamme pirteämpi ja tarjoili jälleen pöytään näyttöjä vakaasta kasvusta. Pidemmän aikavälin markkinatrendit ovat suotuisat ja yhtiö on rakentanut kärsivällisesti kasvulleen moottoria, jonka osat alkavat loksahtelemaan paikoilleen. Emme löydä yhtiön pitkän aikavälin kasvutarinasta tällä hetkellä säröjä. Osakkeen arvostus (2021e EV/Liikevaihto 5,7x) on kuitenkin mielestämme venynyt liikaa yhtiön kasvun ja kannattavuuden yhdistelmään nähden. Jäämmekin sivuun viettämään hengähdystaukoa vahvan kurssinousun jälkeen.

Vuosi alkoi hieman odotuksiamme pirteämmissä merkeissä

Efecten Q1-liikevaihto kasvoi 14 % 4,2 MEUR:oon (Q1’20: 3,7 MEUR) pääasiassa 26 % SaaS-liikevaihdon kasvun myötä. Kasvua tuki myös pitkästä aikaa lievälle positiiviselle trendille kääntynyt palveluliikevaihto (+2 %). Kannattavuus oli myös odotuksiamme vahvempi ja oli käyttökatteen tasolla 0,2 MEUR tai 5 % liikevaihdosta. Kannattavuutta tuki liikevaihdon kasvu ja odotuksiamme kevyemmät kasvuinvestoinnit Q1:n aikana.

Pitkän aikavälin kasvun moottori rakentuu tasaisen varmasti

Etenevän pilvimurroksen myötä Efecten kaltaisten SaaS-yhtiöiden kohdemarkkina on kasvussa. Yhtiö on löytänyt tuotteelleen kilpailukykyisen markkinaraon keskisuurista eurooppalaisista yhtiöistä. Markkinan kasvusta hyötymiseksi Efecte on panostanut kumppaniohjelmaan ja digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin, mitkä muodostavat merkittävän osan sen tulevaisuuden kasvun moottorista. Kumppaniohjelmalla yhtiö on viimeisen puolen vuoden aikana vahvistanut sen ohjelmistojen myynnin ja käyttöönottojen harteita, sekä samanaikaisesti avannut uusia markkinoita (Puola ja Tšekki). Panostukset digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin taas parantavat myyntityön tehokkuutta. Q1:n aikana Efecte sai Isosta Britanniasta ensimmäisen asiakkaansa puhtaasti etäyhteyksin toteutetulla myyntiprosessilla. Yhtiöllä on mielestämme erinomaiset edellytykset ylläpitää vakaata ja skaalautuvaa kasvua useita vuosia eteenpäin.

Nostimme aavistuksen lähivuosien ennusteita

Palveluliikevaihdon trendin taittumisen myötä nostimme aavistuksen liikevaihdon lyhyen tähtäimen kasvuennusteita, mikä valuu myös tulosriville. Ennustamme Efectelle noin 24 %:n vuosittaista SaaS-liikevaihdon kasvua ja 16-31 % kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) yhdistelmää vuosille 2021-2024. Näemme Efectellä potentiaalia yli 20 % liikevoittotasoon pitkällä aikavälillä, mitä tukee yhtiön korkea jatkuvan liikevaihdon myyntikate (Q1’21 12kk liukuva: 79 %). Lyhyellä aikavälillä odotamme kuitenkin kannattavuuden nousevan hitaammin Efecten priorisoidessa investointeja kansainväliseen kasvuun.

Arvostus on venynyt kaikista näkökulmista yli kipurajojen

Efecten SaaS-liikevaihdon kasvu ja asteittain paraneva kannattavuus ovat näkemyksemme mukaan arvonnousun tärkeimmät ajurit. Yhtiön näytöillään lunastama profiili vakaana kasvajana on nostanut hyväksyttäviä arvostustasoja. Vuosien 2021 ja 2022 EV/Liikevaihto-kertoimet 5,7x ja 4,9x ovat kuitenkin nousseet kireiksi huomioiden Efectelle ennustamamme nouseva kasvun ja kannattavuuden (EBIT-%) summa (2023e: 27 %). Vuoteen 2025 katsovan skenaariomme indikoima vuosittainen tuotto-odotus (7 %) jää myös vaatimattomaksi. Osakkeessa kiinnostavin optio on kansainvälisen kasvun onnistuminen, missä yhtiön strategia on vielä hyvin alkuvaiheessa. Mikäli Efecte saa tällä alueella ylläpidettyä tulevina vuosina yli 50 % tasolla olevaa kasvua, muuttaa se osakkeen arvostuskuvaa nopeasti.

Käy kauppaa. (Efecte)

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Luiro

Antti Luiro

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 14,9 16,9 19,8
- kasvu-% 7,6% 13,4% 17,1%
Liikevoitto (EBIT) -0,3 0,5 1,4
- EBIT-% -2,2% 3,0% 7,3%
EPS (oik.) -0,06 0,09 0,23
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -186,0 192,0 72,4
EV/EBITDA 478,0 103,5 50,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Efecte on vuonna 1998 perustettu ohjelmistotalo. Yhtiö tarjoaa yrityksille pilvipohjaisia (SaaS) ohjelmistoja yrityspalveluiden hallintaan. Ohjelmisto digitalisoi yrityksen palveluprosesseja, auttaa pyyntöjen priorisoinnissa ja mahdollistaa automaation pyyntöjen ratkaisussa. Efecte toimii pääasiassa Suomessa, Pohjoismaissa ja Saksassa. Efecten asiakkaat ovat usein julkishallinnosta, keskisuuria yrityksiä tai ulkoistettujen yrityspalveluiden tarjoajia.