Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Endomines
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 3.00 SEK
Kurssi: 2.54 SEK
Kurssi hetkellä: 13.8.2021 - 6:34

Endomines tiedotti torstaina ensimmäisistä tuloksista käynnissä olevasta vuoden 2021 kairausohjelmasta Pampalon kaivoksella Ilomantsissa. Maanalainen kairausohjelma on osa helmikuussa 2021 alkanutta kaivoksen uudelleen avaamis- ja syvennysprojektia. Tähän mennessä on saatu valmiiksi 56 reikää käsittäen noin puolet kaikkiaan 8 000 metrin kairausohjelmasta. Analyysitulokset on saatu 39 kairareiästä, mitkä käsittävät reilun kolmanneksen koko ohjelmasta. Kaikki raportoidut tulokset ovat suunnitellulta tuotantoalueelta tasoväliltä 755-855 metriä. Tulokset ovat luettavissa täältä

Endominesin mukaan raportoidut uudet tulokset vahvistavat yhtiön tämänhetkisen näkemyksen Pampalon syväjatkeesta ja varmistavat kaivossuunnittelussa käytetyt pitoisuudet ja leveydet. Tulokset tullaan lisäämään yhtiön tietokantaan ja uusi varantoarvio tullaan tekemään, kun kaikki tulokset on saatu. Täydelliset ja lopulliset tulokset tullaan julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna. Näytteiden valmistelutyö, turvallisuus ja kemialliset analyysit vastaavat tai ylittävät tämänhetkiset teollisuusstandardit ja JORC-koodin vaatimukset. 

Tulosten perusteella kairauksissa on saavutettu yksittäisiä erittäin korkeita pitoisuuksia ja lupaavan oloinen keskimääräinen pitoisuus. Tarkkoja johtopäätöksiä tuloksista on vielä vaikea tehdä, sillä kairausohjelma Pampalossa on yhä selvästi kesken. Vuosina 2011-2018 Endominesilla tuotannossa olleen Pampalon kaivoksen keskeinen haaste oli arviomme mukaan malmin kultapitoisuus ja nyt työn alla olevan uudelleenkäynnistyksen projektitalouteen korkeampien kultapitoisuuksien löytämisellä olisi todennäköisesti positiivinen vaikutus. Alustavien tulosten perusteella pidämme mahdollisena, että koko kairausohjelman valmistumisen jälkeen Endomines pystyy nostamaan myös Pampalon kaivoksen malmi- ja/tai mineraalivarantojen arviotaan loppuvuodesta. Varantoarvioiden nousu olisi positiivinen uutinen osakkeen kannalta, sillä se vähintään laskisi projektiin liittyvää riskiä ja mahdollisesti myös kasvattaisi projektin kassavirtapotentiaalia ja/tai elinkaarta.     

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 13,1 56,3 201,5
- kasvu-% 117,2% 329,4% 257,9%
Liikevoitto (EBIT) -184,7 -63,2 4,6
- EBIT-% -1 409,0% -112,3% 2,3%
EPS (oik.) -1,50 -0,43 -0,02
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -2,0 -5,9 -103,2
EV/EBITDA -5,5 -24,3 15,4
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet

Endomines on vuonna 2005 kultakaivoksiin keskittynyt kaivosteollisuuden tuotanto- ja kehitysyhtiö (ns. junior mining company). Endomines-konserni koostuu Ruotsiin rekisteröidystä emoyhtiö Endomines AB:stä ja sen täysin omistamista suomalaisista ja yhdysvaltalaisista tytäryhtiöistä. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.