Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Endomines
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 6.35 SEK
Kurssi: 6.66 SEKKurssi hetkellä: 29.6.2020 - 7:22

Toistamme Endomenesin vähennä-suosituksemme ja nostamme tavoitehintamme 6,35 Ruotsin kruunuun (aik. 5,80 SEK) yhtiön ennusteisiimme ja arvonmääritysmalliin tekemiämme muutoksia heijastellen. Endomines on kasannut mielenkiintoisen projektisalkun USA:ssa ja kultamarkkinan näkymä on nyt suotuisa. Emme silti näe osakkeen tuotto/riski-profiilia tarpeeksi houkuttelevana ostoihin 12 kk:n tähtäimellä, sillä osakekurssi on noin osien summa -laskelmamme tasolla. Myös muut arvostusmittarit indikoivat osakkeen olevan riskeihin nähden järkevästi hinnoiteltu. Endominesista julkaisemamme laaja raportti on luettavissa maksutta täältä.

Endomines on kullan etsimiseen ja tuottamiseen keskittynyt kasvuyhtiö

Endomines on kultaan keskittynyt kaivosyhtiö, joka tavoittelee esiintymiensä kehittämistä kannattaviksi kaivoksiksi. Yhtiön viime vuosina yritys- ja vuokrajärjestelyillä luomaan portfolioon kuuluu pian toteutuvan Transatlatic-järjestelyn jälkeen 10 kultakaivoshanketta, joista 9 on USA:ssa ja yksi Suomessa. Pidämme portfoliota lupaavana, sillä USA:n salkun tuotannon käteiskuluarviot ovat kultakaivosten globaaliin kulukäyrään peilattuna arviomme mukaan kilpailukykyisiä ja nykyisellä korkealla kullan hinnalla USA:n projektien pitäisi olla erittäin kannattavia. Nykyportfolion Lisäksi yhtiön strategiaan kuuluvat yrityskaupat. Niissä Endomines tavoittelee projektisalkkunsa laajentamista vakaissa maissa sijaitsevista ja lähellä tuotantovaihetta olevissa hankkeissa, joiden pääomavaatimukset ovat maltilliset. Pidämme yhtiön strategian kulmakiviä järkevinä, mutta läpinäkyvyys kehityshankkeiden tuotto-odotuksiin ja omistaja-arvoa luovien yritysjärjestelyiden potentiaaliin on kroonisesti heikko. Siten Endomines on korkean riskiprofiilin sijoituskohde, joka vaatii sijoittajilta erittäin vahvaa luottamusta johdon kykyyn allokoida pääomia oikeisiin kohteisiin ja onnistua operatiivisesti kaivosten ylösajoissa sekä kohtuuhintaisen rahoituksen saamisessa.

Painopiste on lähivuosina Fridayn tuotannossa sekä malminetsinnässä

Endominesilla on hankkeissaan noin 2,0 miljoonan unssin kultamineraalivarannot, jotka koostuvat pääosin historiallisista varannoista ja nykypäivän standardien mukaan luokiteltuja mitattuja ja osoitettuja mineraalivarantoja yhtiöllä on 0,3 Moz. Lähivuosina yhtiön painopiste on arviomme mukaan nykyportfolion projektien tuotannon ylösjossa ja Endomines on julkaissut äärimmäisen kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa 100 000 kultaunssin tuotanto vain 18-24 kuukauden sisällä (2019 yhtiöllä ei ollut tuotantoa). Ennusteemme lähivuosille ovat selvästi yhtiön ambitiotasoa alempana ja asteittainen kaivosten ylösajo vaatii arviomme mukaan tuntuvia investointeja malminetsintään, laitteisiin, kaivosinfroihin ja käyttöpääomaan (ml. ylösajopuskurit). Arviomme mukaan yhtiö tarvitsee uutta omaa ja vierasta pääomaa kehitysohjelmansa toteuttamiseen. Rahoitusratkaisu voi tulla jo lähiaikoina, mutta ehtoihin liittyy huomattavaa epävarmuutta eikä pääoma ole kaivosyhtiölle yleensä halpaa. Mielestämme rahoitusriski onkin yksi suurimpia riskejä yhtiölle kullan hinnan ja geologian lisäksi etenkin lyhyellä tähtäimellä.

Riskikorjattu tuottopotentiaali ei nouse riittävän korkeaksi tällä hetkellä

Endominesin tavoitehintamme taustalla on yhtiön projektien osien summa -laskelma, joka asettuu nyt noin osakekurssin tasolle. Osakkeen arvosta yli puolet kohdistuu mielestämme korkean riskiprofiilin kehitys-hankkeille ja historiallisille varannoille, kun toinen osa muodostuu Friday- ja Buffalo Gulch -projektien kassavirroista. Myöskään Endominesin mineraalivarantojen arvostus suhteessa muihin kaivosyhtiöihin tai konsernin indikatiivinen DCF-malli eivät indikoi osakkeen olevan selvästi väärin hinnoiteltu. Siten jäämme odottamaan yhtiössä kehitystoimien etenemistä ja/tai rahoitus- ja tuotantoriskien laskua.

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiöpäivitykset

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 6,0 98,7 201,8
- kasvu-% -94,2% 1 534,7% 104,5%
Liikevoitto (EBIT) -52,5 -26,0 7,2
- EBIT-% -869,5% -26,3% 3,6%
EPS (oik.) -1,09 -0,43 -0,10
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,2 -15,5 -66,3
EV/EBITDA -15,4 -151,1 17,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet