Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Endomines
Suositus: Vähennä
Tavoitehinta: 4.60 SEKTavoitehinta päivitetty: 14.2.2020
Kurssi: 4.30 SEKKurssi hetkellä: 17.3.2020 - 8:44

Laskemme Endominesin tavoitehintamme 4,60 Ruotsin kruunuun (aik. 5,10 Ruotsin kruunua) ja nostamme yhtiön suosituksemme vähennä-tasolle (aik. myy). Olemme nostaneet riskipreemioita Endominesin osien summa -mallissamme metalli- ja rahoitusmarkkinoiden turbulenssin takia, mutta muita muutoksia emme ole toistaiseksi malliimme tehneet. Mallin osakkeelle indikoima arvo on nyt osakekurssin tasolla. Endominesin lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitustarpeisiin ja -ehtoihin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta eikä tämä riski vielä houkuta.

Tarve lyhyen ajan rahoituksella alkaa olla akuutti

Endomines keskittyy yhä starttaamaan Friday-kaivosta Idahossa. Ensimmäinen koe-erä rikastetta pitäisi lähteä asiakkaalle vielä maaliskuussa, mutta arviomme mukaan ylösajo saattaa olla lievästi myöhässä Q4-raportin yhteydessä julkistetusta aikataulusta (kaupallinen tuotanto alkaa maaliskuussa). Ison kuvan kannalta lievä lisämyöhästyminen kokonaisuutena rajusti myöhästyneessä projektissa ei mielestämme olisi vakava. Yhtiön kassavarat olivat kuitenkin Q4:n lopussa vain 15 MSEK ja liiketoiminnan kassavirta on pysynyt Q1:llä arviomme mukaan negatiivisena. Siten Endominesilla alkaa mielestämme olla jo kiire kassansa vahvistamisessa, kun huomioidaan Friday-kaivoksen sitoma käyttöpääoma ja kuluvalle vuodelle suunnitellut investointi- ja malminetsintähankkeet. Pidämme mahdollisena, että yhtiö järjestää kassan vahvistamiseksi osakeannin, sillä velkarahoitusta vielä negatiivista kassavirtaa tekevän Endominesin on arviomme mukaan vaikea saada varsinkaan nyt, kun rahoitusmarkkinoiden tilanne ja etenkin riskirahoituksen saatavuus on todennäköisesti heikentynyt.

Lähivuosien kasvutavoite on kunnianhimoinen ja tavoitteen saavuttaminen vaatii pitkän ajan rahoitusta

Endomines on kertonut tavoittelevansa 100 000 kultaunssin tuotantoa 24-36 kuukauden sisällä. Tämä olisi valtava kiihdytys viime vuonna nollatuotannon tehneeltä yhtiöltä. Tason saavuttamiseksi yhtiön pitäisi arviomme mukaan saada tuotantoon Friday-kaivoksen lisäksi Unity ja Rescue -projektit Idahossa sekä Transatlantic-järjestelyn kautta yhtiön salkkuun tullut US Grant -projekti Montanassa. Pidämme tavoitetta sinänsä mahdollisena projektisalkun potentiaali huomioiden, kunhan yhtiö saa vietyä loppuun Transatlantic-järjestelyn aiesuunnitelmansa mukaisesti. Suhtaudumme todennäköisesti pääosin osakkeilla maksettavaan järjestelyyn positiivisesti, sillä 1) hinta vaikuttaa matalalta 2) tuotanto projekteissa on mahdollista aloittaa nopeasti. Tuotantotason nostaminen 100 000 unssiin vaatii Endominesilta kuitenkin yhtiön markkina-arvoon peilattuna merkittävän määrän käteistä eikä hankkeiden tuotantoon viemisen vaatimia kairauksia ja pääomainvestointeja ole mahdollista rahoittaa yksinomaan pienen Friday-projektin kassavirralla. Näin ollen myös Endominesin pitkän aikavälin rahoitus on vielä täysin auki ja siten rahoituksen saatavuuteen sekä ehtoihin liittyy mielestämme merkittäviä riskejä. 

Osakkeen hinnoittelu ei ole vielä tarpeeksi houkutteleva

Emme ole tehneet muutoksia Endominesin tavoitehintamme taustalla olevaan osien summa -malliimme yleisen riskitason noususta ja rahoitusmarkkinoiden heikentymisestä johtunutta riskipreemioiden noin 5 %-yksikön nousua lukuun ottamatta (WACC nyt 13-15 %). Mallissa ei ole vielä huomioitu lupaavaa Transatlantic-järjestelyä, sillä kaupasta toistaiseksi julkistetut tiedot ovat hyvin puutteellisia. Yhtiön osakekurssi on karkeasti osien summan tasolla ja konsensuksen ennusteiden mukaisella kullan hintaskenaariolla pidämme siten osaketta järkevästi hinnoiteltuna. Riskinottoon arvostus ei kuitenkaan Transatlantic-järjestelyn potentiaalista huolimatta mielestämme vielä kannusta, kun huomioidaan merkittävät lyhyen ja pitkän ajan rahoitukseen liittyvät riskit ja Friday-kaivoksen ylösajon kulmakertoimeen liittyvä epävarmuus. 

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiöpäivitykset

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 6,0 115,0 197,2
- kasvu-% -94,2% 1 805,6% 71,4%
Liikevoitto (EBIT) -52,5 17,2 38,5
- EBIT-% -869,5% 14,9% 19,5%
EPS (oik.) -1,09 0,03 0,24
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,2 140,3 17,7
EV/EBITDA -15,4 13,9 6,2
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet