Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Endomines
Suositus: Myy
Tavoitehinta: 5.10 SEKTavoitehinta päivitetty: 14.2.2020
Kurssi: 6.14 SEKKurssi hetkellä: 4.3.2020 - 5:43

Endomines julkisti eilen yhtiön mineraalivarantoarviot vuoden 2019 lopun tilanteen mukaisesti sekä yhtiön Suomen että USA:n projekteille. Pampalon kaivos on pidetty lokakuusta 2018 alkaen ylläpitomoodissa, joten Pampalon mineraalivarannot ovat pysyneet muuttumattomina. Pampalon malmin syväjatkeen varat ovat 16 610 unssia pitoisuudella 5,1 g/t sekä mahdolliset mineraalivarannot 20 340 unssia kultaa pitoisuudella 5,36 g/t. Vuonna 2018 kullan hinta ei mahdollistanut investointeja näiden malmivarantojen kehittämiseen. Kullan hinnan nousun myötä Endomines uudelleenarvioi tilannetta. Karjalan kultalinjan muihin raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole ollut muutoksia. Tavoitteena on päivittää ja vahvistaa varantoarviot vuoden 2020 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista ja muutoksia markkinatilanteessa.

Vuonna 2019 Endomines jatkoi työtä tiedon ja ymmärryksen lisäämistä Idahon kultaprojekteista, jotka se hankki helmikuussa 2018. Endomines jatkaa Fridayn maanalaisen kaivoksen kehittämistä ja pyrkii muuttamaan osan Fridayn 97 200 kultaunssin mitatuista ja osoitetuista varannoista (pitoisuus 6,54 g/t) malmivaroiksi. Fridayn mahdolliset varannot ovat 46,700 unssia kultaa pitoisuudella 4,91 g/t. Vuonna 2018 Buffalo Gulch -projektin historialliset tiedot todennettiin ja muunnettiin mitatuiksi ja osoitetuiksi varannoiksi suuruudeltaan yhteensä 114 700 unssia kultaa pitoisuudella 0,53 g/t. Vastaava muunnos on suunnitteilla Deadwoodin historiallisille varannoille. Lisäksi yhtiö tekee töitä kehittääkseen mineraalivarantoarvioita Kimberly- ja Rescue- projektien jo tunnetuille kulta- ja hopeajuoniesiintymien alueille malminetsintäohjelmien kautta. Deadwood, Rescuen ja Kimberly -projektien mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Muiden Idahon projektien mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Varantoarviot pyritään päivittämään ja vahvistamaan vuoden 2020 aikana. Päivitys tulee heijastamaan lisääntynyttä geologista ymmärrystä varannoista ja muutoksia markkinatilanteessa.

Päivitys ei mielestämme sisältänyt suurempia yllätyksiä varsinkaan mineraalien arvioitujen kultamäärien osalta. Sen sijaan Fridayn mineraalivarantojen kultapitoisuus oli hieman aiempia odotuksia alempi, kun taas Buffalo Gulchin varantojen kultapitoisuus oli hieman aiempia odotuksia korkeampi (pitoisuus vaikuttaa yleensä tuotannon kulutehokkuuteen). Alustavan arviomme mukaan Endomines voi pystyä vuoden 2020 päivityksessään nostamaan mineraalivarantojen määriä ja luokituksia, sillä viimeisen reilun vuoden ajan jatkunut kullan hinnan nousu on tehnyt aiempaa heikompilaatuisista varannoista hyödyntämiskelpoisia. Lisäksi pidämme mahdollisena, että ensi kesän aikana Suomessa ja Idahossa tehtävät kairaukset voivat myös heijastua yhtiön malmivarojen ja mineraalivarantojen määrään positiivisesti, jos tulokset ovat suotuisia. Mielestämme Endominesin osakkeeseen on kuitenkin jo hinnoiteltu yhtiön projekteissa piilevää malmipotentiaalia. Lyhyellä tähtäimellä Endominesin osakkeen pääajurit ovat arviomme mukaan lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitustilanteen selkeneminen sekä Fridayn kaupallisen tuotantovolyymin nousuvauhti.  

Analyytikko / Kirjoittaja

Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Analyytikko

Lisätiedot

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 6,0 115,0 197,2
- kasvu-% -94,2% 1 805,6% 71,4%
Liikevoitto (EBIT) -52,5 17,2 38,5
- EBIT-% -869,5% 14,9% 19,5%
EPS (oik.) -1,09 0,03 0,24
Osinko 0,00 0,00 0,00
P/E (oik.) -5,2 200,3 25,2
EV/EBITDA -15,4 19,3 8,7
Osinkotuotto-% 0,0% 0,0% 0,0%
Uusimmat ennusteet