Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Evli Q2: Koronakriisistä ulos kuivin jaloin

Analyytikon kommentti 15.07.2020 7:43 Evli
Yhtiö: Evli Pankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 10.00 EUR
Kurssi: 9.18 EUR
Kurssi hetkellä: 15.7.2020 - 7:28 Analyysi päivitetty: 5.6.2020

Tarkistamme Evlin tavoitehintamme 10,0 euroon (aik. 9,0€) ja nostamme suosituksemme tasolle lisää (aik. vähennä). Yhtiön Q2-tulos oli selvästi odotuksia parempi ja olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin. Koronakriisin vaikutus näyttää jäävän Evlille selvästi pelättyä pienemmäksi ja markkinatilanteen kestäessä yhtiöllä on hyvät edellytykset palata vahvalle tuloskasvu-uralle ensi vuodesta alkaen. Näemmekin vahvan tuloskasvun sekä terveen osinkotuoton tarjoavan osakkeelle riittävän houkuttelevan tuotto-odotuksen korkeiden markkinariskien vastapainoksi.

Vahva tulos näyttää liiankin hyvältä

Q2-liikevoitto oli 6,5 MEUR ja se ylitti 4,4 MEUR:n ennusteemme selvästi. Tulosylityksen taustalla olivat odotuksia paremmat konsernin oman taseen trading-tuotot sekä kertaluontoiset säästötoimet. Näin ollen tulosylitys ei ollut aivan niin merkittävä mitä ylätason numerot antavat ymmärtää. Joka tapauksessa Q2 oli yhtiöltä erinomainen suoritus ja se on selvinnyt koronakriisistä jopa hämmästyttävän hyvin. Yhtiölle kriittisen Varainhoidon osalta Q2-liikevaihto oli linjassa ennusteisiimme (13,3 vs. 13,5 MEUR) ja liikevoitto kulusäästöjen myötä selvästi odotuksia parempi (3,9 vs. 2,6 MEUR). Tuloslaskelman alimmilla riveillä ei nähty yllätyksiä ja EPS oli lopulta 0,18 euroa ylittäen 0,14 euron ennusteemme selvästi. Yhtiön näkymät olivat piristyneet selvästi Q1 jälkeen yleisen markkinan mukana. Yhtiö oli kuitenkin edelleen kommenteissaan varsin varovainen ja korosti korkeaa epävarmuutta.

Hyvät eväät palata takaisin tuloskasvuun

Olemme tarkistaneet ennusteitamme ylöspäin Q2-raportin myötä. Yhtiö vaikuttaa selviytyvän koronakriisistä selvästi alkuperäisiä pelkoja lievemmin vaurioin ja 2020 tulospudotuksesta on muodostumassa hyvin lievä. Odotamme nyt 2020 liikevoiton olevan 20,6 MEUR (aik. 16,9 MEUR) ja valtaosa pudotuksesta syntyy oman taseen sijoituksista ja konsernitoiminnasta. Varainhoidon liikevoitto ylittää ennusteissamme hienoisesti (21,1 vs. 20,8 MEUR) vertailukauden erittäin vahvan tason ja kokonaisuutena tätä voidaan pitää erinomaisena suorituksena. 2021 osalta odotamme yhtiön yltävän vahvaan tuloskasvuun Varainhoidon jatkaessa kannattavaa kasvuaan ja oman taseen sijoitustappioiden poistuessa. Ennustamme liikevoiton kasvavan 27 %:lla 26,2 MEUR:oon. Yhtiöllä on myös pidemmällä aikavälillä hyvät edellytykset jatkaa tervettä tuloskasvuaan sillä yhtiön strategia on mielestämme oikea ja se kuuluu toimialansa ehdottomiin voittajiin pitkällä aikavälillä.

Korkea tuotto-odotus kompensoi korkeita markkinariskejä

Päivitetyillä ennusteillamme Evlin 2020 P/E-kerroin on noin 15x, mikä on lievästi yli yhtiölle hyväksymämme arvostushaarukan (P/E 13-14x). Evlin tulosennusteisiin liittyvä riskitaso on mielestämme kuitenkin laskenut selvästi viime kuukausien aikana yhtiön vahvan oman suorittamisen sekä markkinan elpymisen johdosta. Näin ollen olemme valmiit antamaan enemmän painoa eteenpäin katsoville kertoimille, joiden valossa osake on mielestämme aliarvostettu (2021 P/E 11x). Ennustamamme tuloskasvun realisoituessa näemmekin osakkeessa selkeää nousuvaraa ja vahva +5 %:n osinkotuotto antaa myös tukea osakkeen kokonaistuotto-odotukselle. Vaikka osakkeen kokonaistuotto-odotus riittäisikin perustelemaan myös vahvemman näkemyksen, puoltavat kohollaan olevat markkinariskit edelleen astetta varovaisempaa näkemystä.

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 75,8 70,7 80,7
- kasvu-% 10,7% -6,7% 14,1%
Liikevoitto (EBIT) 24,1 20,6 26,2
- EBIT-% 31,8% 29,1% 32,5%
EPS (oik.) 0,72 0,62 0,83
Osinko 0,66 0,50 0,65
P/E (oik.) 14,5 14,8 11,1
EV/EBITDA 8,9 8,3 6,6
Osinkotuotto-% 6,3% 5,4% 7,1%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Evli on Suomen johtava varainhoitotalo, joka pyrkii maltillisella ja pitkäjänteisellä työllä kasvattamaan omistaja-arvoaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on sekä kasvattaa yrityksen arvoa, että jakaa vuosittain kilpailukykyistä osinkoa. Yhtiöllä on laaja ja vaativa asiakaskunta sekä asiakkaiden suuntaan monipuoliset rajapinnat Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat sekä Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -liiketoimintojen kautta. Tämä luo yhtiölle mahdollisuuksia innovoida, luoda uusia palveluita ja tuotteita sekä palvella asiakkaiden tarpeita kokonaisvaltaisesti.