Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Evli Pankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 24.50 EUR
Kurssi: 22.50 EUR
Kurssi hetkellä: 14.10.2021 - 5:50

Evli julkaisee Q3-raportin keskiviikkona noin kello 13.30. Evlin Q3 on sujunut erittäin hyvin, eikä viime viikkoina heikentynyt osakemarkkinasentimentti näy vielä Q3-numeroissa. Odotammekin yhtiön raportoivan keskiviikkona vahvan tuloksen molempien segmenttien hyvän suorituksen myötä. Tulosraportissa mielenkiintomme kohistuu tuloksen ohella markkinakommentteihin sekä strategisten hankkeiden ja pankkitoimintaa koskevan rakennejärjestelyn etenemiseen.

Ennustamme Evlin liikevaihdon kasvaneen Q3:lla vertailukaudesta 40 %:lla 24,0 MEUR:oon molempien operatiivisten segmenttien hyvän kehityksen siivittämänä. Varainhoidon liikevaihdon odotamme kasvaneen 21,2 MEUR:oon (Q3’20: 14,6 MEUR) hallinnoitavan varallisuuden kasvun vetämänä. Evlin uusmyynti sujui Q3:lla kohtuullisen hyvin ja yhtiön sijoitusrahastot keräsivät katsauskaudella 301 MEUR:n nettomerkinnät. Uusmyynnin painopiste oli kuitenkin matalamman palkkiotason tuotteissa, sillä merkinnöistä puolet kohdistui yksittäiseen lyhyen koron rahastoon. Kokonaisuudessaan ennustamme hallinnoitavan varallisuuden kasvaneen Q3:lla 16,4 mrd. euroon (Q2’21: 16,1 mrd.). N&Y-segmentin liikevaihdon odotamme kasvaneen 4,4 MEUR:oon (Q3’20: 2,0 MEUR) EAM:n viime syksynä toteuttaman yrityskaupan ja Corporate Financen vilkkaana jatkuneen asiakasaktiviteetin johdosta.

Ennustamme Evlin yltäneen Q3:lla konsernitasolla noin 11,7 MEUR:n liikevoittoon (Q3’20: 6,9 MEUR). Varainhoidossa vahva kasvu valuu tehokkaasti viivan alle ja ennustamme segmentiltä 10,8 MEUR:n liikevoittoa (Q3’20: 5,5 MEUR), mikä vastaa erinomaista 51 %:n liikevoittomarginaalia. Suurin epävarmuus Varainhoidon tuloksessa liittyy tuottosidonnaisiin palkkioihin, joita Evli on kirjannut viimeisen 12kk aikana selvästi historiallisia tasoja enemmän. Oma ennusteemme tuottopalkkioiden osalta on heikosta läpinäkyvyydestä johtuen varsin konservatiivinen ja positiivisen yllätyksen riski on negatiivista suurempi. N&Y-segmentiltä odotamme noin 1,6 MEUR:n tulosta. Konsernitoimintojen tuloksen (Q3’21e: -0,6 MEUR) odotamme sisältävän noin 0,3 MEUR kertaluontoisia kuluja pankkitoimintaa koskevaan rakennejärjestelyyn liittyen. Tuloslaskelman alimmilla riveillä ei pitäisi olla yllätyksiä ja odotamme EPS:n olevan vähemmistöjen tulososuuden jälkeen 0,32 euroa.

Q3-raportissa fokuksessamme on luonnollisesti myös yhtiön antamat kommentit markkinatilanteeseen ja pidemmän aikavälin strategisiin hankkeisiin (kv-myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet) liittyen. Tämän lisäksi meitä kiinnostaa luonnollisesti myös kaikki kommentit pankkitoiminnasta tapahtuvaan irtaantumiseen liittyen. Evlin tase tulee osittaisjakautumisen jälkeen olemaan arviomme mukaan selkeästi ylikapitaisoitunut ja järjestelyn pitäisi mahdollistaa yhtiölle myös kustannussäästöjen hakemisen. Näin ollen parantuvaa pääoma- ja kulutehokkuutta indikoivat kommentit olisivatkin tervetulleita.

 

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 79,7 111,4 105,2
- kasvu-% 5,1% 39,8% -5,6%
Liikevoitto (EBIT) 29,1 50,7 46,7
- EBIT-% 36,5% 45,5% 44,4%
EPS (oik.) 0,89 1,33 1,46
Osinko 0,73 1,26 1,38
P/E (oik.) 13,8 16,9 15,5
EV/EBITDA 8,6 9,6 9,8
Osinkotuotto-% 6,0% 5,6% 6,1%
Uusimmat ennusteet

Evli Pankki on suomalainen vuonna 1985 perustettu sijoittamiseen erikoistunut pankki. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kaikki keskeiset sijoittamiseen liittyvät palvelut.  Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Konsernin asiakaskunta koostuu pääosin instituutioista, yrityksistä sekä varakkaista yksityishenkilöistä. Evlin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa.