Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.

Evli Q3: Vakuuttava meno jatkuu

Analyytikon kommentti 21.10.2021 5:22 Evli Pankki
Yhtiö: Evli Pankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 24.50 EUR
Kurssi: 23.60 EUR
Kurssi hetkellä: 21.10.2021 - 5:07

Toistamme Evlin 24,5 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen. Evlin Q3-raportti oli isossa kuvassa yllätyksetön ja tuloskehitys jatkui odotetun vahvana. Olemme tehneet ennusteisiimme vain marginaalisia tarkistuksia ja tulospohjaisesti osake alkaa olemaan mielestämme pitkälti täyteen hinnoiteltu (2021e: P/E 17x). Näemme taseessa piilevän voitonjakopotentiaalin pitävän tuotto-odotuksen kuitenkin riittävänä (2021e: osinkotuotto 10 %), mikä puoltaa edelleen osakkeen kyydissä pysymistä.

Odotetun vahva Q3-raportti

Evlin liikevoitto kohosi Q3:lla 12,1 MEUR:oon (Q3’20: 6,9 MEUR) ja oli hyvin linjassa 11,7 MEUR:n ennusteemme kanssa. Varainhoidon tulos oli täysin linjassa odotustemme kanssa (10,8 MEUR vs. 10,7 MEUR) ja segmentti ylsi Q3:lla häikäisevään 52 % liikevoittomarginaaliin palkkiotuottojen vahvan kasvun (+40 % v/v) sekä erinomaisen kulutehokkuuden myötä. Konsernitasolla nähtyä lievää tulosylitystä selittää Konsernitoiminnot, joiden kulutaso oli selvästi odotuksiamme matalampi. Vastaavasti N&Y-segmentin tulos jäi liikevaihtoalituksen myötä selvästi odotuksistamme (0,7 MEUR vs. 1,6 MEUR). Tuloslaskelman alimmilla riveillä veroaste ja vähemmistöjen tulososuus olivat odotuksiamme matalammat ja EPS kohosi lopulta 0,39 euroon ylittäen 0,32 euron ennusteemme.

Loppuvuonna fokus pankkitoiminnasta irtaantumisessa ja uusissa vaihtoehtorahastoissa

Evlin Q3-raportti ei tarjonnut uutta tietoa pankkitoimintaa koskevaan divestointiin liittyen. Järjestely on tarkoitus saada maaliin edelleen H1’22:lla ja jakautumisen ja sulautumisen täytäntöönpanopäiväksi on kerrottu 2.4.2022. Olemme käsitelleet pankkitoiminnasta tapahtuvaa irtaantumista ja sen hyötyjä tarkemmin täällä.  Evlin tavoitteena on lanseerata Q4:llä myös uusia vaihtoehtorahastoja ja tuoteputkessa yhtiöllä on uusi suljettu asuntorahasto (EAI Residential 2) ja PE 3-rahasto. Tämän lisäksi yhtiö jatkaa käynnissä olevia varainkeruuhankkeita (Global Private debt, Leveraged loan ja Growth 2) sekä kehittää Ruotsiin suuntautuvaa vaihtoehtorahastojen uusmyyntiä.

Ennusteissa ei suuria muutoksia

Olemme tehneet ennusteisiimme vain marginaalisia tarkistuksia. Odotamme Evliltä lähivuosina edelleen tervettä tuloskasvua ja ennustamme EPS:n kasvavan vuosina 2022-24 keskimäärin noin 6 % vuodessa. Tuloskasvuajurit ennusteidemme taustalla ovat Varainhoidon vahvalla tasolla säilyvä uusmyynti, viime vuosina merkittävästi parantuneen kulutehokkuuden ylläpitäminen ja osakkuusyhtiö NHC:n voitonjako-osuustuotot. Vastaavasti laskevat tuottosidonnaiset palkkiot jarruttavat osaltaan tuloskasvua. Näkemyksemme mukaan Evlin tase tulee olemaan pankkitoiminnasta tapahtuvan irtaantumisen jälkeen selvästi ylikapitalisoitunut ja sisällytimme 1,0 euron lisäosingon ennusteisiimme. Irtaantumisen tulisi mahdollistaa Evlille selkeiden kulusäästöjen hakemisen, mutta emme ole sisällyttäneet näitä ennusteisiin niihin liittyvästä epävarmuudesta johtuen.

Voitonjakopotentiaali puoltaa osakkeen kyydissä pysymistä

Evliä hinnoitellaan vuosien 2021-2022 ennusteillamme noin 17x P/E-kertoimella. Kertoimissa on vaikea nähdä nykytasolta oleellista nousuvaraa ja merkittävä kurssinousu vaatisikin taakseen selvästi nykyistä korkeampia tulosennusteita. Vaikka osake onkin tulospohjaisesti täyteen hinnoiteltu, pitää taseessa piilevä huomattava voitonjakopotentiaali tuotto-odotuksen edelleen riittävällä tasolla (2021e: osinkotuotto ~10 %) ja puoltaa mallikkaasti eteenpäin menevän sijoittajatarinan kyydissä pysymistä.

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

COO, analyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 79,7 108,5 105,0
- kasvu-% 5,1% 36,1% -3,3%
Liikevoitto (EBIT) 29,1 49,8 45,5
- EBIT-% 36,5% 45,9% 43,3%
EPS (oik.) 0,89 1,37 1,42
Osinko 0,73 2,30 1,35
P/E (oik.) 13,8 17,3 16,7
EV/EBITDA 8,6 10,3 11,0
Osinkotuotto-% 6,0% 9,7% 5,7%
Uusimmat ennusteet

inderesTV

Evli Pankki on suomalainen vuonna 1985 perustettu sijoittamiseen erikoistunut pankki. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kaikki keskeiset sijoittamiseen liittyvät palvelut.  Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Konsernin asiakaskunta koostuu pääosin instituutioista, yrityksistä sekä varakkaista yksityishenkilöistä. Evlin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa.