Copyright © 2019. Inderes Oy. All rights reserved.
Yhtiö: Evli Pankki
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 8.50 EURTavoitehinta päivitetty: 14.7.2019
Kurssi: 8.72 EURKurssi hetkellä: 23.10.2019 - 5:59

Sijoituspalveluyhtiö Evli raportoi eilen illalla selvästi odotuksiamme paremman Q3-raportin. Tulosylityksen taustalla oli etenkin Varainhoidon odotuksia nopeammin kasvanut liikevaihto. Alustavasti näemme ennusteissamme lieviä nousupaineita ja raportti vahvistaa luottamustamme ennustamaamme tuloskasvuun paluuta kohtaan. Tulemme päivittämään näkemyksemme yhtiöstä keskiviikkona 11.00 pidettävän tulosinfon jälkeen.

Evlin liikevaihto kasvoi Q3:lla 12 % 18,0 MEUR:oon ylittäen 17,1 MEUR:n ennusteemme. Liikevaihtoylityksen taustalla oli Varainhoito-segmentin (liikevaihdon kasvu Q3’19 +10 % vs. Q3’19e: +7 %) odotettua nopeampi kasvu. Hallinnoitava varallisuus nousi odotuksiemme mukaisesti historian korkeimmalle tasolle 13,6 miljardiin (Q2’19: 13,3) ja Varainhoidon liikevaihtoylityksen taustalla oli hallinnoitavan pääoman odotuksia parempi mix. Neuvonanto & Yritysasiakkaat -segmentin liikevaihto ylitti myös odotuksemme investointipankin korkeamman liikevaihdon ansiosta.

Konsernin liikevoitto kasvoi vertailukauden 5,0 MEUR:n tasosta 5,9 MEUR:oon, mikä oli selvästi ennustettamme (Q3’19: 4,6 MEUR) parempi. Ylityksen taustalla oli odotuksia korkeampi liikevaihto sekä kertaluontoiset 0,4 MEUR:n erät. Segmenttitasolla Varainhoidon tulos oli selvästi ennusteitamme parempi liikevoitto (5,4 MEUR vs. 4,0 MEUR), kun myös sen kulut yllättivät positiivisesti. Arviomme mukaan Varainhoidon kulujen laskussa kysymys on kuitenkin pitkälti konsernin sisäisestä kuluallokoinnista, sillä Konsernitoimintojen kulut kasvoivat samassa suhteessa. Kokonaisuutena konsernin kulut kasvoivat 9 %:lla vuodentakaisesta ja 12 kk rullaava kulutaso on historian korkeimmalla tasolla. Yhtiön olisikin ensiarvoisen tärkeä saada kulutaso laskuun Q4:stä alkaen, kun IT-uudistuksen hedelmiä päästään vihdoin poimimaan (aiempi kommenttimme aiheesta täällä). Osakekohtainen tulos ylitti lopulta ennusteemme kahdella sentillä ollen 0,18 euroa (Q3’18: 0,20e). Laskua vertailukaudesta selittää vertailukauden poikkeukselliset kertatuotot osakkuusyhtiö NHC:stä sekä investointipankin hyvän suorituksen myötä kasvaneet vähemmistöjen tulososuudet.

Odotettua paremman tuloksen lisäksi yhtiö tarkensi Q3-raportissa ohjeistustaan. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevoiton säilyvän vertailukauden tasolla tai ylittävän sen (aik. vuoden 2019 tulos selvästi positiivinen). Olimme ennen tulosta ennustaneet liikevoiton kasvavan 9 %:lla 20,6 MEUR:oon (2018: 18,9 MEUR) ja Q3-tuloksen myötä ennusteissamme on lieviä korotuspaineita. Ohjeistus on linjassa odotuksiimme ja sen alalaita heijastelee markkinan korkeaa epävarmuutta. Kokonaisuutena Evlin näkymät ovat edelleen kaksijakoiset. Markkinan epävarmuus painaa yhtiötä johtuen perinteisen varainhoidon merkittävästä roolista yhtiön tuloksessa. Samalla kuitenkin yhtiön ydintuote (varainhoito) on erinomaisessa kunnossa ja yhtiön myynti vetää erittäin hyvin. Näin ollen yhtiöllä on mielestämme hyvät edellytykset jatkaa Q3:lla nähtyä tulosparannustaan myös tulevien kvartaalien aikana, kunhan markkinatilanne ei oleellisesti heikkene nykyisestä.

Käy kauppaa. (Evli Pankki)

Analyytikko / Kirjoittaja

Sauli Vilén

Sauli Vilén

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Matias Arola

Matias Arola

Analyytikko

Lisätiedot

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Tunnusluvut 2018 2019e 2020e
Liikevaihto 68,5 72,6 76,7
- kasvu-% -4,1% 6,0% 5,7%
Liikevoitto (EBIT) 18,9 20,6 23,5
- EBIT-% 27,6% 28,4% 30,6%
EPS (oik.) 0,70 0,67 0,77
Osinko 0,61 0,62 0,65
P/E (oik.) 10,4 13,0 11,3
EV/EBITDA 8,0 8,5 7,5
Osinkotuotto-% 8,4% 7,1% 7,5%
Uusimmat ennusteet