Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Käyttäjätili

Hei anonyymi!

Luomalla maksuttoman Inderes-tilin, pääset käsiksi Inderesin analyysiin, voit tilata suositun aamukatsauksen ja seurata sinua kiinnostavia yhtiöitä sekä keskusteluita.

Luo tili

Onko sinulla jo Inderes-tili?

Yhtiö: Exel Composites
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 7.00 EUR
Kurssi: 6.46 EUR
Kurssi hetkellä: 8.12.2020 - 6:22 Analyysi päivitetty: 2.11.2020

Tarkistamme tavoitehintamme 7,00 euroon (aik. 6,80 euroa) ja toistamme lisää-suosituksemme. Exel on edennyt koronavuoden aikana määrätietoisella ja rauhallisella tavalla, eivätkä ulkoiset häiriötekijät ole myöskään yhtiön pidemmän aikavälin kasvukuvaa tai omaa suhteellista kilpailuasemaa heikentäneet. Tuloskasvusta, kertoimien pienestä nousuvarasta sekä osingosta muodostuva seuraavan 12 kuukauden tuotto-odotus on mielestämme riskeihin nähden riittävä. Tämä sekä pidemmän aikavälin potentiaali puoltavatkin osakkeen kyydissä pysymistä. Yhtiöstä julkaistu laaja raportti on luettavissa täällä.

Globaalilla skaalalla operoiva komposiittivalmistaja

Exel on vaativien ja useisiin teollisiin loppukäyttöihin soveltuvien komposiittituotteiden valmistaja. Tuotannossaan Exel hyödyntää pääosin pultruusioteknologiaa, ja arviomme mukaan yhtiöllä on tässä globaalin komposiittimarkkinan mittakaavaan suhteutetussa niche-segmentissä myös johtava markkina-asema. Exelin toimittamat tuotteet ovat tyypillisesti suoraan asiakaskohtaisiin tarpeisiin suunniteltuja, mikä tekee tarjoaman räätälöintiasteesta korkean. Tämä mahdollistaa yhtiölle arviomme mukaan hyvät edellytykset tukevan arvoketjuaseman kaappaamiselle ja luo myös tiettyä hinnoitteluvoimaa perinteiseen linjatavaraan verrattuna. Räätälöidyn tarjoaman varjopuolena on puolestaan monimuotoistuva tuotantoportfolio, mikä osaltaan vaikeuttaa tehokkuustason optimointia. Mielestämme Exelin keskeisimmät vahvuudet ovat tuotantoverkoston aidosti globaali rakenne, hyvä asema megatrendien ohjaamilla asiakastoimialoilla sekä kokonaisuudessaan laaja toimialaportfolio. Keskeisimpinä riskeinä pidämme puolestaan investointivetoisen kysynnän kehittymistä, riippuvuutta suurimmista asiakkaista sekä Yhdysvaltain yksikön tuloskäänteen kestävää toteutumista.

Kasvuyhtiö rakenteeltaan hajanaisella toimialalla

Exelin kohdemarkkinan pitkän aikavälin kasvuvauhdiksi on arvioitu noin 2-5 %. Kasvua ajavat etenkin globaalit megatrendit (mm. kestävä kehitys ja elintason nousu), jotka ohjaavat teollisia materiaalivalintoja kevytrakenteisempien ja käyttöiältään pidempien ratkaisujen suuntaan. Alueellisesti kasvun on arvioitu olevan vauhdikkainta Kiinassa, kun taas asiakasaloittain tuulivoima- ja elektroniikkateollisuuden on arvioitu etenevän reippaimmin. Exelin asema markkinan kasvuprofiiliin nähden on mielestämme mainio, kun huomioidaan yhtiön maantieteellinen jalansija sekä toimialaportfolion rakenne (mm. tuulivoiman suuri osuus). Rakenteeltaan toimiala on puolestaan hyvin hajanainen, mikä tarjoaa Exelille kiinnostavia pitkän aikavälin kannustumia myös epäorgaanisia liikkuja silmällä pitäen. Lähivuosina odotamme Exelin liikevaihdon pysyvän maltillisella kasvu-uralla tärkeimpien toimialojen kasvavien kysyntöjen sekä omien kyvykkyyksien tukemana. Skaalautuvan lisävolyymin sekä asteittain petraavan tehokkuustason odotamme näkyvän yläriviä vauhdikkaampana tuloskasvuna.

Tuotto-odotus riittävä riskeihin nähden 

Ennusteillamme Exelin oikaistut P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 14x ja 13x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja 7x. Hyväksymäämme kerroinhaarukkaan ja historiallisiin arvostustasoihin linjattuna nykyinen arvostuskuva ei mielestämme ole turhan vaativa, vaikka lyhyen tähtäimen kehitykseen yhä tavanomaista enemmän epävarmuutta liittyykin. Vuoden tähtäimellä tuloskasvusta, 3-4 % osinkotuotosta ja kertoimien pienestä nousuvarasta muodostuva tuotto-odotus on mielestämme oman pääoman tuottovaateen (ts. riskitason) ylittävällä tasolla. Tämä tekee tarjolla olevasta tuotto/riski-suhteesta oikeanlaisen.

Käy kauppaa. (Exel Composites)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2019 2020e 2021e
Liikevaihto 103,8 106,6 109,6
- kasvu-% 7,4% 2,7% 2,8%
Liikevoitto (EBIT) 5,1 8,2 9,0
- EBIT-% 4,9% 7,7% 8,2%
EPS (oik.) 0,34 0,46 0,51
Osinko 0,18 0,20 0,22
P/E (oik.) 19,1 14,1 12,7
EV/EBITDA 10,0 8,3 7,4
Osinkotuotto-% 2,8% 3,1% 3,4%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Exel on vuonna 1960 perustettu globaalisti valmistavassa teollisuudessa operoiva yhtiö, joka on erikoistunut vaativien ja useisiin erilaisiin teollisuuden loppukäyttöihin soveltuvien komposiittituotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Exelin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiöllä on kahdeksan valmistavaa tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa (2 kpl), Kiinassa (2 kpl), Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.