Copyright © 2021. Inderes Oyj. All rights reserved.
Yhtiö: Exel Composites
Suositus: Lisää
Tavoitehinta: 11.50 EUR
Kurssi: 10.88 EUR
Kurssi hetkellä: 3.5.2021 - 6:12

Exel julkaisi Q1-raporttinsa perjantaina. Yhtiön operatiivinen suoritus oli hieman odotuksiamme parempi. Raportin suurimmat ilonaiheet liittyivät mielestämme mainiosti kehittyneisiin uusiin tilauksiin, ennätyskorkeaksi kirineeseen tilauskantaan ja siten hyvältä vaikuttavaan lyhyen tähtäimen kysyntätilanteeseen. Myös pidemmän aikavälin näkymä on oiva, eikä Exelin omassa suhteellisessa kilpailukyvyssäkään ole moitittavaa. Odottamastamme tuloskasvusta sekä pienestä osingosta muodostuva vuotuinen tuotto-odotus on mielestämme yhä riskeihin nähden riittävän hyvä. Täten toistamme lisää-suosituksemme ja tarkistamme tavoitehintamme ennustenostojemme viitoittamana 11,50 euroon (aik. 9,20 euroa).

Vuosi käynnistyi onnistuneesti

Exelin liikevaihto kasvoi Q1:llä 11 % 31 MEUR:oon, mikä ylitti 28,9 MEUR:n tasalle asetetun ennusteemme. Asiakastoimialoista tärkeiden Tuulivoiman (+27 %) sekä Rakennukset ja infrastruktuurin (+13 %) kulku oli vahvaa, kun taas pienemmästä päästä Puolustuksen (+79 %) pirteä tekeminen jatkui ja Telekommunikaatio (+109 %) ylitti heikot vastaluvut reippaalla erolla. Maantieteellisesti kasvu oli jälleen vauhdikkainta strategisesti tärkeällä Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa volyymit kasvoivat 59 %. Exel teki Q1:llä 2,5 MEUR:n oikaistun liikevoiton, mikä oli piirun verran odotuksiamme korkeampi. Alkuvuoden aikana Exelin kannattavuutta rasitti jonkin verran globaalien toimitusketjuhaasteiden kohottamat logistiikkakustannukset. Merkittäviä raaka-aineiden saatavuuksiin liittyviä ongelmia yhtiö ei käsityksemme mukaan Q1:n aikana kohdannut. Pidämme Exelin vuoden aloitusta operatiivisilta osin onnistuneena ja johdonmukaisen tekemisen sarjaa jatkaneena suorituksena.

Tulevaisuus näyttää hyvältä

Kuluvalle vuodelle Exel ohjeistaa liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvua. Q1:llä Exelin saatujen tilausten kehitys oli laaja-alaista ja tavattoman vahvaa, mitä peilaten myös yhtiön tilauskanta kohosi ennätyskorkealle 47,3 MEUR:n tasolle. Tätä, johdon tarkempia kommentteja sekä Exelin omien kärkisovellusten alta löytyviä vahvoja ajureita mukaillen teimme kuluvan vuoden ennusteisiimme nostoja. Koko vuoden osalta odotamme Exelin liikevaihdon kasvavan 7 % 116 MEUR:oon suurimpien asiakastoimialojen hyvinä pysyvien vetojen ja pandemiasta enemmän kärsineiden teollisuuksien piristymisten seurauksena. Oikaistun liikevoiton odotamme asettuvan 10,8 MEUR:oon volyymikasvun sekä Yhdysvaltain yksikön koko vuodelle tuoman tulostuen perässä. Tärkeimpien toimialojen kasvavia kysyntöjä sekä omia rakenteellisia kyvykkyyksiä mukaillen odotamme Exelin pysyvän kiinni hyvässä kannattavassa kasvussa myös vuodesta 2021 eteenpäin. Keskeisimmät lähivuosien riskit liittyvät tavanomaiseen tapaan teollisten loppukysyntöjen kehittymiseen ja kroonisesti lyhyeen näkyvyyteen.

Tuloskasvu hallitsee tuotto-odotusta

Ennusteillamme Exelin oikaistut P/E-luvut vuosille 2021 ja 2022 ovat 17x ja 15x, kun taas vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 10x ja 8x. Neutraaliin kerroinhaarukkaan, historialliseen arvostuskuvaan ja yhtiön parantuneeseen laatuun linjattuna nykyinen arvostustaso ei mielestämme ole liian korkea. Toisaalta emme näe kertoimissa myöskään oleellista nousuvaraa odottamaamme kehitykseen liittyvät riskit huomioiden. Pidämme Exelin tuloskasvunäkymää hyvänä, mikä yhdessä pienen osingon kanssa nostaa myös vuotuisen tuotto-odotuksen pääoman tuottovaadetta korkeammalle. Näin ollen tuotto/riski-suhde on mielestämme yhä riittävän hyvä.

 

Käy kauppaa. (Exel Composites)

Analyytikko / Kirjoittaja

Joonas Korkiakoski

Joonas Korkiakoski

Analyytikko

Lisätiedot
Antti Viljakainen

Antti Viljakainen

Pääanalyytikko

Lisätiedot
Tunnusluvut 2020 2021e 2022e
Liikevaihto 108,6 116,3 121,0
- kasvu-% 4,6% 7,1% 4,0%
Liikevoitto (EBIT) 9,4 10,7 12,3
- EBIT-% 8,7% 9,2% 10,2%
EPS (oik.) 0,47 0,65 0,73
Osinko 0,20 0,22 0,24
P/E (oik.) 15,7 16,8 14,9
EV/EBITDA 7,8 9,7 8,2
Osinkotuotto-% 2,7% 2,0% 2,2%
Uusimmat ennusteet

Yhtiöpäivitykset

inderesTV

Exel on vuonna 1960 perustettu globaalisti valmistavassa teollisuudessa operoiva yhtiö, joka on erikoistunut vaativien ja useisiin erilaisiin teollisuuden loppukäyttöihin soveltuvien komposiittituotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Exelin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Yhtiöllä on kahdeksan valmistavaa tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Suomessa (2 kpl), Kiinassa (2 kpl), Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.